“Staatsveiligheid en politie werken wél samen”, zegt Geens

Dat er geen samenwerkingsakkoord gesloten is tussen de Staatsveiligheid en de politie, wil volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet zeggen dat beide diensten niet met elkaar samenwerken.

In zijn nieuw jaarverslag waarschuwt het Comité I, het controleorgaan voor de inlichtingendiensten, dat zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst nog altijd geen samenwerkingsakkoord met de politie heeft gesloten en dat een en ander ‘een grote tekortkoming in ons veiligheidssysteem is’. Dat meldt de krant De Tijd.

In een reactie wijst minister van Justitie Koen Geens (CD&V) erop dat de samenwerking tussen de politie en de Staatsveiligheid (de VSSE) in diverse rechtsnormen geregeld wordt.

Hij verwijst naar het Plan Radicalisme van de Nationale Veiligheidsraad, naar de omzendbrief die hij samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) opstelde betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van de foreign terrorist fighters afkomstig uit België, de creatie van een gemeenschappelijke databank foreign terrorist fighters en zijn eigen Actieplan Radicalisering in gevangenissen. ‘Al deze akten bepalen hoe de politie en de VSSE samenwerken en binnen welke domeinen’, luidt het op het kabinet-Geens.

De minister maakte naar eigen zeggen ook al heel wat werk van de vele aanbevelingen die het Comité I de voorbije jaren deed. Zo werd de samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de buitenlandse zusterdiensten dit jaar nog via een richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad geregeld.

Bovendien zitten in het BIM-wetsontwerp (bijzondere inlichtingenmethoden) heel wat zaken vervat die rekening houden met de aanbevelingen van het Comité I, aldus Geens. Hij somt onder meer de herinvoering van de notificatieplicht op – die personen informeert die het voorwerp hebben uitgemaakt van een BIM -, de verbetering van de regels voor observatie en doorzoeking, het invoeren van de procedure voor hoogdringendheid om bepaalde strafbare feiten toe te laten in het kader van BIM’s en het mogelijk maken van bepaalde BIM-methoden in het buitenland. Dat laatste geldt enkel voor de militaire inlichtingendienst ADIV.

Bron » Knack

Dringend nood akkoord tussen Staatsveiligheid en politie

De Staatsveiligheid en de politie hebben in deze tijden van terrorisme nog altijd geen samenwerkingsakkoord gesloten. Dat is een grote tekortkoming, stelt het Comité I in zijn nieuw jaarverslag, dat De Tijd kon inkijken.

Zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst hebben nog altijd geen samenwerkingsakkoord gesloten met de federale en de lokale politie, dat regels moet vastleggen om gegevens uit te wisselen tussen de politie en de inlichtingendiensten.

Het Comité I, dat toeziet op onze inlichtingendiensten, wijst op “het grote belang” van zo’n akkoord tussen de belangrijkste spelers in de strijd tegen het terrorisme en noemt het uitblijven van een akkoord “zonder twijfel een tekortkoming in ons veiligheidssysteem”.

Regels

Het Comité I vraagt daarnaast nadrukkelijk aan de regering om regels op te stellen voor de samenwerking tussen onze diensten en de buitenlandse inlichtingendiensten. Dat die er nog steeds niet zijn “is niet langer aanvaardbaar, gelet op de verregaande samenwerking in de strijd tegen het terrorisme”, klinkt het.

‘Memorandum of Understanding’

Bij Staatsveiligheid klinkt het dat de dienst “intussen een ‘memorandum of understanding’ heeft gesloten met de federale gerechtelijke politie van Brussel om onze samenwerking, onder andere in de strijd tegen het terrorisme, te verbeteren.”

Bron » De Morgen