Geheimen van Staatsveiligheid dreigen te vergaan

Wat kwam Staatsveiligheid te weten over de Bende van Nijvel? In de toekomst zullen onderzoekers en historici zulke vragen allicht niet of nauwelijks kunnen beantwoorden. Als het van de regering afhangt, mogen de inlichtingendiensten voortaan zelf bepalen welke informatie ze bewaren of vernietigen.

Een catastrofale impact op het geheugen van onze samenleving. Dat is de kritiek van Karel Velle, directeur van het Algemeen Rijksarchief, op het voornemen van de federale regering. Die is van plan om met een wetsontwerp de Belgische inlichtingendiensten veel meer zeggenschap te geven over hun eigen archieven.

Anders gesteld: Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV zullen in de toekomst niet langer verplicht zijn om hun stukken over te brengen naar het Rijksarchief. Ze zullen ook alle eerder overgedragen geclassificeerde dossiers kunnen terugvragen en informatie naar eigen goeddunken kunnen vernietigen.

“Het stemt mij heel droevig”, zegt Velle. “Ik ben ontgoocheld dat goede voorbeelden uit het buitenland, zoals de VS of het VK, niet worden gevolgd. Het lijkt erop dat hier geclassificeerde documenten zullen terugkeren naar hun respectievelijke diensten om te vermijden dat ze ‘verloren’ zouden gaan, waardoor archieven uit elkaar gerukt kunnen worden. Ook zullen de diensten eigenhandig stukken mogen vernietigen.”

“Dreigend democratisch deficit”

Het advies van het Rijksarchief, waarover Knack eerder berichtte, liegt er niet om. Zo spreekt het archief van een “ernstig precedent” en een “dreigend democratisch deficit”. “Als dit ontwerp wet wordt, zal er geen ernstige controle meer mogelijk zijn op de werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die naam waardig.”

De archieven vormen volgens de nota een noodzakelijke basis voor bijvoorbeeld historici en onderzoeksjournalisten om de werking van de inlichtingendiensten, de besluiten ervan en de impact op de maatschappij te reconstrueren.

“Historici zullen moeten analyseren op basis van zeer onvolledige dossiers. In het verleden werden zij reeds in een aantal symbooldossiers zoals de moord op Julien Lahaut (toenmalig voorzitter van de Kommunistische Partij, RA/AVDB) en de zaak rond de Bende van Nijvel geconfronteerd met problemen inzake volledigheid en toegankelijkheid van de archieven.”

Velle geeft aan dat hij “jarenlang” vergeefs heeft geprobeerd om in dialoog te treden met de regering en richt zijn hoop nu op de Kamercommissie Justitie. Die buigt zich na de herfstvakantie over het wetsontwerp. Commissielid Stefaan Van Hecke (Groen) maakt zich alvast ernstige zorgen.

“Er kunnen anders belangrijke dossiers verdwijnen, bijvoorbeeld over de Bende van Nijvel. We hebben geen enkele garantie dat zulke documenten in de toekomst er nog zullen zijn. Daarom dat wij voorstellen om de archiefkwestie uit het wetsontwerp te halen en er een apart debat over te voeren.”

Vandaag moeten Staatsveiligheid en ADIV de documenten na respectievelijk dertig en vijftig jaar overbrengen naar het Rijksarchief. Een periode die als “te kort” wordt beschouwd. Zij maken zich onder meer zorgen om de privacy van betrokken en de bescherming van hun bronnen.

Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geeft verder mee dat de rijksarchivaris toezicht blijft houden op de archieven. “Ook moet hij toestemming blijven geven over de vernietiging van archieven”, klinkt het. “Dat gebeurt niet zomaar. Het wetsontwerp waar sprake van is, gaat enkel over de plaats van bewaring. Het gaat hier om archieven die geclassificeerde documenten bevatten en die aan bepaalde veiligheidsmaatregelen moeten voldoen.”

Bron » De Morgen

Topvrouw politie: “Te weinig agenten om al onze opdrachten uit te voeren”

Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, zegt dat haar korps te weinig mensen telt. Daardoor komt volgens haar zelfs de uitvoering van het Nationaal Veiligheidsplan in het gedrang.

De Bolle sprak gisteren tijdens de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Ze liet er zich kritisch uit over het tekort aan agenten. “Zo kunnen we niet alle opdrachten vervullen, zeker niet meer in 2019, als alle besparingen zouden worden doorgevoerd. Dan stevenen we af op een tekort van 24 procent voor de diensten die niet rechtstreeks betrokken zijn bij terrorisme”, zei ze.

Bron » De Morgen

Topvrouw federale politie wil meer volk en minder zones

Volgens Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, is er op dit moment te weinig personeel om alle taken te kunnen vervullen. Dat zei ze maandag in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Het aantal lokale politiezones is volgens haar daarnaast te groot om efficiënt te kunnen werken.

Volgens Catherine De Bolle kampt de federale politie op dit moment met een tekort van 15,1 procent aan mensen op het terrein. “Daardoor kunnen we niet alle opdrachten vervullen, zeker niet meer in 2019 als alle besparingen zouden worden doorgevoerd. Dan stevenen we zelfs af op een tekort van 24 procent voor de diensten die niet rechtstreeks betrokken zijn bij terrorisme”, zei ze in de onderzoekscommissie.

Doordat er zoveel agenten worden ingezet voor de strijd tegen terrorisme ondervinden de zogenaamde niet-prioritaire eenheden, zoals de interventiekorpsen en de wegpolitie, grote hinder. “Dat zal een weerslag hebben op de uitvoering van het Nationaal Veiligheidsplan”, waarschuwde De Bolle.

Het pleidooi van de commissaris-generaal voor extra personeel lokte uiteenlopende reacties uit bij de partijen. Servais Verherstraeten (CD&V) verzekerde dat er veel begrip is voor de werkdruk bij de politie, maar Patrick Dewael (Open Vld) toonde zich gepikeerd. “De budgetten voor de politie zijn altijd maar gestegen. In verhouding tot de andere Europese landen hebben we nu het hoogste aantal politiemensen per capita”, zei hij. “Is er dan een gebrek aan management? Heeft u onvoldoende beslissingsbevoegdheid?”, vroeg hij zich af.

Het is volgens De Bolle echter te makkelijk om enkel naar het aantal agenten te kijken. “Je moet hun taken en bevoegdheden in aanmerking nemen”, vond ze.

De strijd tegen het terrorisme kan volgens de commissaris-generaal niet louter door de gerechtelijke politie worden gevoerd. “Er moet ook geïnvesteerd worden in de inlichtingendiensten, het aantal gespecialiseerde onderzoekers moet de hoogte in”, aldus De Bolle. De verouderde infrastructuur is niet aangepast aan de massa data die dagelijks binnenkomen, waarschuwde ze. Veel nuttige informatie blijft daardoor onder de radar.

België telt op dit moment bovendien te veel politiezones, antwoordde de commissaris-generaal tot slot op een vraag van Peter De Roover (N-VA). “189 zones is wel heel veel. Ik denk dat het soms nuttig kan zijn om tot een schaalvergroting over te gaan, op voorwaarde dat de link met de lokale bevolking wordt behouden en dat burgemeesters de garantie hebben dat zij de zone kunnen aanspreken wanneer ze dat noodzakelijk vinden”, besloot ze.

Bron » De Morgen

Forensisch pathologen trekken aan alarmbel: “Aantal autopsieën moet omhoog”

Enkele forensisch pathologen pleiten in De Standaard voor een drastische verhoging van het aantal autopsieën. Volgens hen zou 30 tot 50 procent van de doodsoorzaken op overlijdensaktes fout zijn. Met onontdekte moorden tot gevolg.

“Samen met onze collega’s maken wij ons grote zorgen”, zegt forensisch patholoog Wim Van de Voorde in “Bonus” op Radio 1. “Het is een oud zeer dat het aantal autopsieën drastisch daalt. Daardoor komen verkeerde doodsoorzaken in de statistieken terecht en worden overlijdens foutief geklasseerd als een ongeval, een zelfdoding of een natuurlijk overlijden terwijl het in feite over een doding gaat.”

Hoeveel moorden onopgemerkt blijven omdat de arts die het overlijden vaststelt geen forensisch patholoog erbij haalt, is moeilijk in te schatten. “Maar we zijn ervan overtuigd dat het er veel te veel zijn.”

Aanbevelingen

De forensisch pathologen hebben een aantal aanbevelingen klaar. “Bij overlijdens na een ziekteproces bevelen we aan dat het aantal autopsieën opgedreven zou worden, in het kader van een kwaliteitscontrole. Voor diegenen die buiten het ziekenhuis overlijden, wordt sterk aanbevolen om telkens een forensisch onderzoek in te stellen bij alle niet-natuurlijke overlijdens en alle overlijdens waar de doodsoorzaak niet duidelijk is.”

Nu wordt maar bij één procent van de overlijdens een autopsie uitgevoerd. Dat aantal moet omhoog, luidt het. “Een goed streefdoel zou zijn dat minstens 10 procent van alle overlijdens buiten het ziekenhuis forensisch zouden worden onderzocht”, zegt Van de Voorde.

“Daarmee bedoel ik een uitwendige lijkschouwing ter plaatse samen met het gerechtelijk labo. En daarvan zou de helft toch moeten onderworpen worden aan een autopsie. Dat zou de kans op fouten drastisch verminderen.”

“Kwestie van prioriteiten”

Van de Voorde erkent dat een hoger aantal autopsieën de kosten zou opvoeren, maar heeft het over een “kwestie van prioriteiten”.

“Er wordt in het forensisch onderzoek enorm veel geld gespendeerd aan telefonie-onderzoek bijvoorbeeld. Een fractie van de gerechtskosten gaat naar medico-legale expertise, waaronder autopsieën. En je kan maar een telefonie-onderzoek doen als je weet dat er een misdrijf in het spel is.”

“Voor ons is het duidelijk dat een maatschappij die er niet in slaagt om al zijn misdrijven op te sporen, in de fout gaat.”

Bron » VRT Nieuws

Ons land kijkt niet om naar zijn doden

De basis van onze gezondheids­zorg is volgens experts drijfzand. De reden? 30 tot 50 procent van de vastgestelde doodsoorzaken is fout. Het kan niet langer dat in ons land het deskundige onderzoek naar overlijdens niet is geregeld, stellen vooraanstaande pathologen-anatomen. De Belgische wet voor het vaststellen van een overlijden is nagenoeg onveranderd sinds de Code Napoléon uit 1804. Eender welke arts mag een doodsoorzaak invullen op het overlijdensattest. ‘Niet gehinderd door enige kennis ter zake en met dramatische vergissingen tot gevolg’, stelt forensisch patholoog Wim Van de Voorde (UZ Leuven).

Samen met enkele collega’s dringt hij bij de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), en die van Justitie, Koen Geens (CD&V), aan op een systematische aanpak. ‘Het volstaat niet om alleen die dode lichamen te onderzoeken die uiterlijke tekenen van geweld vertonen.’ De experts pleiten voor een autopsie bij alle verkeersdoden, alle suïcides en alle plotse en onverwachte overlijdens.

Tot 200 onontdekte moorden per jaar

De lijkschouwing mag voor hen niet langer door ‘een gewone’ arts gebeuren, maar moet worden uitgevoerd door een forensisch patholoog. Bij voorkeur in gespecialiseerde centra. ‘Wij zijn het enige land in Europa waar slachtoffers van moord en doodslag nog in de verkeerde handen terechtkomen’, stelt Van de Voorde. ‘Wanneer het parket een wetsdokter aanstelt, kan dat eender welke arts zijn. Daardoor kampt ons land naar schatting met 150 à 200 onontdekte moorden.’

Ook de basis van ons gezondheidsbeleid is volgens experts ‘drijfzand’. Zo noemen de experts ‘drijfzand’, aangezien 30 tot 50 procent van de vastgestelde doodsoorzaken is fout. Dat blijkt uit diverse studies waarin de officiële conclusie (op het overlijdensattest) van de arts die de dood vaststelde, is vergeleken met de doodsoorzaak die bovenkwam wanneer de lichamen een autopsie ondergingen.

Hartinfarcten blijken eigenlijk maagbloedingen. Een hersenbloeding is een longontsteking. Een darmkanker is griep of een verkeersdode blijkt niet zomaar de controle over het stuur verloren te zijn, maar zijn longkanker is hem fataal geworden in de auto. Dat soort fouten.

Voor de doden zelf maakt het niet veel meer uit, maar uit de ware toedracht van hun overlijden valt veel te leren dat de levenden kan redden. ‘Autopsies waren dé kwaliteitscontrole op het medisch handelen in ziekenhuizen’, legt patholoog-anatoom Werner Jacobs (UZ Antwerpen) uit. ‘En zouden dat nog altijd moeten zijn. Op die manier kun je nagaan of de juiste diagnose is gesteld, de behandeling correct is verlopen en er geen andere aandoeningen of belangrijke aanwijzingen over het hoofd zijn gezien.’

Bron » De Standaard