Privacycommissie keurt kabeltap af

In een advies aan de regering spreekt de Privacycommissie zich nadrukkelijk uit tegen het massaal onderscheppen van communicatie die via de kabel verloopt, zo schreef weekblad Knack gisteravond op zijn website.

De ministerraad keurde midden maart een voorstel goed over de herziening van de wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden. Daarmee werd de toolbox van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV uitgebreid. De Privacycommissie moest wel nog haar advies geven over de wet, wat ze gisteren overmaakte aan de regering.

Voor het gros van de privacygevoelige elementen uit de nieuwe “afluisterwet” geeft de Privacycommissie groen licht. Op zes punten geeft de Privacycommissie echter een negatief advies, onder meer over het massaal aftappen van communicatie die via (glasvezel)kabels verloopt.

De militaire inlichtingendienst ADIV wil binnen twee jaar met de kabeltap van start te gaan. Alle providers die in België diensten aanbieden over de kabel (zoals bijvoorbeeld WhatsApp) kunnen verplicht worden tot medewerking.

“De Commissie staat afkerig tegen een dergelijke werkwijze die de ADIV zou toelaten een gegevensstroom te onderscheppen die buitensporig is in het licht van het beoogde doeleinde en sterk begint te lijken op massasurveillance”, klinkt het in het advies aan de regering, dat Knack kon inkijken. “In tegenstelling tot wat in de toelichting vermeld staat laat de wettekst op zich wel degelijk toe dat aan massacaptatie wordt gedaan.”

Het advies van de Privacycommissie is niet bindend.

Bron » De Morgen

Maandelijks worden circa 600 Belgen afgeluisterd

In 2014 werden maandelijks circa 600 Belgen op bevel van een magistraat afgeluisterd. In 2010 waren er dat nog maar ongeveer 450. Dat meldt La Dernière Heure. De toename zou vooral te wijten zijn aan het gestegen aantal dossiers van terrorisme, gelieerd aan het jihadisme.

Het aantal afluisterdossiers is verdubbeld op 7 jaar tijd. Van 3.603 in 2007 ging het naar 5.390 in 2010 en naar meer dan 7.200 in 2014.

De kostprijs bedroeg in 2011 nog 12,9 miljoen euro. In 2013 betaalde het gerecht al meer dan 14 miljoen euro aan de telecombedrijven. Dit jaar zou het bedrag boven de 15 miljoen euro uitkomen.

Bron » De Morgen

Telefoons afluisteren wordt goedkoper en eenvoudiger

De medewerking van Telenet, Belgacom en andere telecombedrijven kost Justitie handenvol geld. De achterstallige factuur bedraagt liefst 24 miljoen euro. “De tarieven gaan naar beneden en de administratieve procedure wordt eenvoudiger”, verzekert het kabinet van Justitie.

In gerechtelijke dossiers is het schering en inslag dat speurders gegevens over communicatie van een verdachte gebruiken. Een telefoon afluisteren, bijvoorbeeld van een lid van een drugsbende, ligt het meest gevoelig, omdat het een verregaande inbreuk is op de privacy. De meest recente cijfers over afluisteren dateren van 2012. Toen werden 6.712 toestellen ‘getapt’, gespreid over 870 gerechtelijke dossiers.

Nog veel vaker worden de telefoongegevens van verdachten opgevraagd. Dat kan ook bij minder zware feiten dan drugs dealen. Maar de regeling voor het doorspelen van informatie van telecombedrijven naar het gerecht is compleet gedateerd. Ze stamt uit een tijd waarin internet en mobiele communicatie veel minder verspreid waren dan vandaag en de technologie lang niet op het huidige niveau stond. Een telefoonnummer linken aan een persoon vroeg toen meer werk.

Het gevolg is dat er 27 verschillende tarieven bestaan voor allerlei zaken die bedrijven zoals Belgacom of Telenet moeten doen. Er zijn drie grote categorieën: identificatie (wie is de eigenaar van een telefoonnummer, gsm of e-mailadres?), historiek (met wie heeft iemand gecommuniceerd, waar is die persoon geweest?) en uiteraard het afluisteren van gesprekken.

Zo’n tap opstarten kost buiten de kantooruren 25 euro. Dat is evenveel als een gsm lokaliseren. Om de belhistoriek op te vragen, moet het gerecht 12,5 euro betalen. Die gegevens leveren op een cd-rom of floppy disk – zoals het nog in de wet staat – kost anderhalve euro.

Omdat er nog altijd van wordt uitgegaan dat het intensief werk is om bijvoorbeeld een computer te linken aan een gebruiker én die methodes zo vaak worden gebruikt, loopt de factuur voor het gerecht sterk op.

Ook al werden de tarieven al twee keer gehalveerd (in 2011 en 2013), volgens cijfers van de bevoegde minister, Koen Geens (CD&V), is Justitie nog altijd 24 miljoen euro verschuldigd aan de telecombedrijven. Geens heeft gesprekken gestart met die bedrijven om de tarieven en de administratieve last te verlagen.

“We gaan proberen de kosten zo sterk mogelijk te reduceren”, zegt Geens. De bedoeling is minstens 7 miljoen euro per jaar minder te betalen aan de telecombedrijven.

Justitie krijgt voor de onderhandelingen de hulp van telecomregulator BIPT omdat die op de hoogte is van de technische mogelijkheden – en de kostprijs ervan – bij de telefoniebedrijven.

“Door de tarieven te vereenvoudigen, zullen de bedrijven en het gerecht minder administratie moeten verwerken”, klinkt het op het kabinet-Justitie. “Daarnaast willen we de tarieven aanpassen aan de ons omringende landen.”

Op sommige plaatsen werken de telefoniebedrijven volledig gratis mee met het gerecht, maar dat is hier niet meteen een mogelijkheid. “In België is het de gewoonte dat er wordt betaald voor die diensten. Je kunt dat niet van de ene dag op de andere gratis maken. Als de bedrijven kosteloos meewerken, schiet de dienstverlening er soms ook bij in”, is de redenering.

De verlaging van de telefoniekosten past in het algemene plan van Geens om de opsporingsmethodes een grondige update te geven. Eerder werd al duidelijk dat ‘online afluisteren’ – zoals chatgesprekken of ander dataverkeer – ook eenvoudiger zal worden voor speurders. De lijst met misdrijven waarvoor politie en gerecht verdachten mogen afluisteren, krijgt alvast een uitbreiding als het gaat over terrorisme.

“De waarborgen van controle op die opsporingsmethodes door een onderzoeksrechter en andere rechters blijven uiteraard wel bestaan”, verzekert het kabinet-Geens.

Bron » De Standaard

FOD Justitie slechte betaler: 40 miljoen euro voor telefoontaps nog niet betaald

De kost van telefoontaps is vorig jaar gedaald, terwijl het gebruik ervan met 9 procent is gestegen. De FOD Justitie is met een openstaande factuur voor de telefoontaps van 40 miljoen euro echter een slechte betaler. Dat schrijft Le Soir.

In de herfst van vorig jaar bedroeg die factuur bij alle operatoren samen nog een slordige 30 miljoen euro. De uitstaande schuld is, ondanks een tussentijdse betaling van zes miljoen, dus nog gestegen. “Een en ander is te verklaren door de stijging van de vraag met 9 procent vorig jaar”, aldus een van de operatoren.

Bron » De Morgen

De politie skypet mee

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil de politie middelen geven om in te breken in internetcommunicatie. ‘Cybercriminelen maken voor hun communicatie steeds vaker gebruik van beveiligde systemen.’

Turtelboom lichtte haar plannen toe in een antwoord op een schriftelijke vraag van haar partijgenote Martine Daeleman. Zij vernam dat in de Verenigde Staten en Australië wetsvoorstellen in de maak zijn die internetbedrijven verplichten een afluistermogelijkheid te creëren. Momenteel zijn die er niet bij producten als Skype, Dropbox, Google Drive, Office 365 of iCloud.

“Onze politie en justitie zijn vragende partij om te kunnen inbreken in de communicatie- en informatiesystemen van criminelen”, zegt Turtelboom. “Cybercriminelen maken voor hun communicatie steeds vaker gebruik van beveiligde systemen, zowel voor criminele activiteiten als voor de opslag van kinderpornografie. Klassieke telefoontaps en internetonderscheppingen verlenen hoe langer hoe minder toegang.”

Onder toezicht

Aanleiding tot de bezorgdheid van Taelman was het bericht over cybercriminelen die via een digitale inbraak in de software van havenbedrijven een Antwerpse drugsbende informatie verkochten. Daardoor kon die jaren lang ongemerkt drugs voorbij douanecontroles smokkelen.

De Antwerpse advocaat Raf Jespers, auteur van het boek Big Brother in Europa, heeft twijfels bij het nut van een verdere aanscherping van de wet. “Dit kadert in een bredere tendens waarbij de overheid vindt dat ze haar burgers te allen tijde moet kunnen controleren”, vindt hij. “Vandaag al kan een onderzoeksrechter je computer ‘onder toezicht plaatsen’ en er alles uit halen wat er ooit aan informatie in heeft gezeten.”

NSA achterna

Jespers bereidt momenteel namens de Liga voor de Mensenrechten een juridisch gevecht voor tegen de vorige zomer in Kamer en Senaat goedgekeurde dataretentiewet. Die verplicht alle operatoren tot een permanente opslag van alle telefoon- en mailgegevens, teruggaand tot een jaar.

“Die wet biedt ook de Staatsveiligheid de mogelijkheid achter onze rug mee te lezen en te luisteren”, zegt hij. “Dit is de NSA achterna. Het leidt naar situaties waarbij politici worden afgeluisterd zonder dat iemand er rekenschap voor aflegt. Ik begrijp niet hoe wij Belgen zoiets kunnen pikken nu Edward Snowden wereldwijd wordt geroemd als figuur van 2014.”

Ook de Brusselse strafpleiter Sven Mary ziet niet direct de nood aan een extra wettelijk kader dat de politie inzage moet geven in tablets en pc’s: “Alsof Skype de enige manier zou zijn waarmee criminelen converseren. Het onderscheppen van e-mail is nu al dagelijkse routine in strafonderzoeken. De federale politie heeft een computer crime unit die al jaren niks anders doet dan inbreken in systemen. De misdaad is trouwens altijd een stapje voor. Mevrouw Turtelboom heeft Skype ontdekt, maar de georganiseerde misdaad is alweer overgeschakeld op de-one-to-one-gsm: totaal ontraceerbaar, tot nu toe. De misdaad zal de wedloop winnen, het grote slachtoffer is de privacy van de burger.”

Een werkgroep van experts gaat voorstellen doen aan de minister. De kans lijkt klein dat een nieuwe wet nog voor de verkiezingen goedgekeurd wordt.

Bron » De Morgen