Verdediging van Habran gaat in Cassatie

De verdediging van Marcel Habran heeft vannamiddag bekendgemaakt dat ze van plan is in Cassatie te gaan tegen de veroordeling van Marcel Habran door het Brusselse hof van beroep, dat momenteel in Nijvel zetelt. De jury bevond hem schuldig aan de overval op een geldtransport op 12 januari 1998 in Borgworm en aan het leiderschap van een criminele organisatie.

Marcel Habran kreeg dezelfde straf als tijdens het eerste proces in Luik. “Dit tweede proces heeft geen antwoorden geboden. Marcel Habran begreep zijn veroordeling in Luik niet en had gehoopt dat er nu antwoorden zouden komen. Maar nu begrijpt hij het nog altijd niet. Cassatie instellen is dus de enige mogelijkheid”, zei Marc Uyttendaele, advocaat van Marcel Habran.

Volgens de advocaat is de veroordeling van Habran gebaseerd op de getuigenis van een “berouwvolle”, die gehoopt had daar financieel beter van te worden. Als de verdediging van Habran gelijk krijgt van het Hof van Cassatie, zal er een derde assisenproces tegen Marcel Habran volgen.

Thierry Dalem, die voor verschillende overvallen tot 25 jaar werd veroordeeld, wordt minder zwaar gestraft dan tijdens het eerste assisenproces, toen hij een gevangenisstraf van dertig jaar kreeg. Zijn advocaat Sven Mary stelde dat het nog te vroeg is om zich uit te spreken over een eventueel cassatieberoep.

Bron » De Morgen

Marcel Habran opnieuw veroordeeld tot 15 jaar cel

De Luikse gangster Marcel Habran is op zijn tweede assisenproces opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Hij moet zich ook 20 jaar ter beschikking houden van de regering. Op het eerste assisenproces tegen Marcel Habran en 11 anderen had Habran ook een gevangenisstraf van 15 jaar gekregen. Het proces moest echter worden overgedaan omdat de jury het arrest niet gemotiveerd had.

De assisenjury had bijna 6 uur nodig om de strafmaat te bepalen. De straffen zijn minder streng dan het Openbaar Ministerie had geëist. Voor Habran was dat 25 jaar. Habrans kompaan Thierry Dalem is nu veroordeeld tot 25 jaar cel, 5 jaar minder dan hij op het eerste proces kreeg. Het Openbaar Ministerie had 30 jaar geëist.

Een andere beschuldigde in de zaak, Pepe Rosato, krijgt nog een derde assisenproces, omdat er bij de motivering over zijn schuld opnieuw een fout is gemaakt. Er bestaat echter ook een mogelijkheid dat Habran nog een derde keer voor een assisenjury zal verschijnen. Zijn verdediging heeft aangekondigd dat ze opnieuw cassatieberoep zal aantekenen.

Bron » VRT Nieuws

25 jaar cel gevorderd tegen Habran, 30 jaar tegen Dalem

Federaal procureur Michel Yernaux heeft voor het Brusselse assisenhof, dat momenteel in Nijvel zetelt, 25 jaar cel gevorderd tegen Marcel Habran. Voor Thierry Dalem werd 30 jaar geëist. Het openbaar ministerie ziet geen verzachtende omstandigheden en vordert daarom de maximumstraf tegen Habran.

Hij werd eerder schuldig bevonden aan de overval op een geldtransport van Brinks, op 12 januari 1998 in Borgworm, maar zonder de verzwarende omstandigheid van doodslag. Ook werd Habran, net zoals Dalem, schuldig bevonden aan het leiderschap van een criminele organisatie.

Als de jury en het hof een lichtere straf in overweging nemen, dan vraagt het openbaar ministerie een minimumstraf van 15 jaar, zoals uitgesproken werd tijdens het eerste assisenproces in 2009.

Voor Dalem, die schuldig werd bevonden aan dezelfde overval met tweevoudige doodslag als verzwarende omstandigheid, werd 30 jaar cel gevorderd. Bij de strafvordering tegen Dalem werd rekening gehouden met het geweld waarmee hij als kind geconfronteerd werd. De beraadslaging over de strafmaat vindt waarschijnlijk donderdag plaats.

Bron » De Morgen

Rosato krijgt derde assisenproces, Habran en Dalem schuldig

In het tweede assisenproces tegen Marcel Habran en zijn kompanen heeft het hof via een arrest gevonnist dat de jury zich vergist heeft door Giuseppe Rosato schuldig te verklaren aan moord. De jury vond Rosato schuldig op basis van een getuige, maar die getuige was voor de jury in de bewuste moordzaak niet voldoende in het geval van Anouar Bennane, die daarom de vrijspraak kreeg.

Rosato zal daarom een derde keer voor assisen moeten verschijnen. Marcel Habran en Thierry Dalem werden schuldig bevonden op de verschillende aanklachten. Anouar Bennane kreeg de vrijspraak. De drie magistraten waren sinds gisterochtend in beraadslaging met de jury om te helpen bij het motiveren van het vonnis. Gisteravond kwam de jury tot het eindoordeel.

Marcel Habran is schuldig bevonden aan de overval op een geldtransport van Brinks, op 12 januari 1998 in Borgworm, maar zonder verzwarende omstandigheid van doodslag – voor deze verzwarende omstandigheid was hij op het eerste proces in Luik ook vrijgesproken. Ook Thierry Dalem is schuldig bevonden aan deze overval, met tweevoudige doodslag als verzwarende omstandigheid.

Dalem is ook schuldig aan de overval op een waardentransport van De Post op 19 december 1996 in Dison, en de overval op een waardentransport op de luchthaven van Findel (Luxemburg) op 9 oktober 2000. Habran en Dalem zijn ook schuldig bevonden aan leiderschap van een criminele organisatie. Het tweede luik van het proces bestaat uit de verschillende afrekeningen. Giuseppe Rosato werd door de jury schuldig bevonden aan de moord op Francesco Vella, d’Onofrio Cacciatore en Georges Hardy. Anouar Bennane werd volledig vrijgesproken voor de moord op Cacciatore en Hardy.

De jury baseerde zich voor een beslissing over de schuldvraag van beide beschuldigden op de getuigenis van Tony Samardzic, die veroordeeld werd op het eerste assisenproces. Maar het hof (de beroepsrechters) ontdekte tijdens het bestuderen van de motivatie door de jury een fout, omdat de getuigenis van Samardzic voor de twee beschuldigden verschillend ingeschat werd.

Daarom vinden de magistraten dat de jury zich vergist heeft en beslisten ze, via een arrest, zich niet uit te spreken over Rosato, en hem door te sturen naar een ander hof van assisen dan dat van Luik of Brussel. Er komt dus een derde proces over de schuldvraag van Rosato van de moord op Vella, Cacciatore en Hardy.

“Men moet dat niet opnemen als een oorveeg. De fouten werden begaan op het niveau van de bewijzen”, zei voorzitter Luc Maes aan de jury. De vierde moord, op Mario Tomasi, zal onopgehelderd blijven: ook hier werd Bennane vrijgesproken; Rosato werd schuldig bevonden door een nipte meerderheid van de jury, maar zoals de procedure voorziet bij een nipte deliberatie, kwam het eindoordeel bij de magistraten. Die oordeelden Rosato niet schuldig. Na zes jaar opsluiting, werd Anouar Bennane gisteren vrijgelaten. Vandaag om 14 uur hervat de zitting met het debat over de strafmaat voor Habran en Dalem.

Bron » De Morgen

Marcel Habran is weer schuldig bevonden

Marcel Habran is opnieuw schuldig verklaard aan een overval in Borgworm in 1998 door de jury bij het hof van assisen van Brussel, gedecentraliseerd naar Nijvel. Habran is ook opnieuw schuldig bevonden aan het leiderschap van een criminele organisatie.

Het is al de tweede keer dat Marcel Habran, die ook bekendstaat als de peetvader van de Luikse maffia, voor het hof van Assisen moet verschijnen voor deze beschuldigingen. Habran werd in maart vorig jaar door het hof van assisen in Luik veroordeeld voor een dodelijke overval op een geldtransport in Borgworm in 1998 en voor het leiderschap van een criminele organisatie. Voor die feiten kreeg Habran 15 jaar cel en 20 jaar terbeschikkingstelling.

Het Hof van Cassatie verklaarde het arrest echter nietig omdat de jury de uitspraak niet had gemotiveerd. Daarom moest het proces worden overgedaan voor het hof van assisen in Brussel, maar dat hof decentraliseerde naar Nijvel. Straks wordt de strafmaat bepaald.

Tijdens het eerste proces werd Habrans straf gelegd op 15 jaar. Naast Habran stonden nog enkele andere bendeleden terecht. Een van hen moet mogelijk weer voor het hof van Assisen verschijnen omdat de jury volgens de beroepsrechters een getuigenis verkeerd zou hebben ingeschat.

Bron » VRT Nieuws