Baan van chef staatsveiligheid op de helling

De benoeming van Koen Dassen tot administrateur-generaal van de Staatsveiligheid dreigt in het gedrang te komen. Tegen die benoeming werd een klacht ingediend bij de Raad van State door Jos Buyse, de vroegere nummer twee van de inlichtingendienst. Senator Hugo Vandenberghe (CD&V) vernam nu dat de adviseur van het rechtscollege de vernietiging heeft gevraagd van de benoeming. De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht op 5 mei.

Dassen, de vroegere kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (MR), staat sinds oktober vorig jaar aan het hoofd van de Staatsveiligheid. Hij werd door minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) benoemd als opvolger van Godelieve Timmermans, die ontslag nam toen de uiterst negatieve resultaten van een audit van de dienst bekend werden.

De benoeming werd aangevochten door Jos Buyse, de Nederlandstalige adjunct van de Franstalige Timmermans. Na de aanstelling van Dassen werd de functie van adjunct vacant verklaard. De taalpariteit vereist dat de adjunct van de administrateur-generaal van de andere taalrol moet zijn.

Tegelijk met de vacantverklaring van de topfunctie stelde Justitie evenwel een zogeheten ‘onbestaanbaarheidsprocedure’ in. Op basis daarvan moest Buyse opstappen als adjunct of een andere, gelijkwaardige functie aanvaarden. Buyse verliet daarop de Staatsveiligheid en trok naar de Raad van State om de schorsing en vernietiging van de volgens hem “onwettige” benoeming te vragen, die in strijd zou zijn met de taalwetgeving.

Bron » De Morgen

Murat Kapllan binnenkort vrij

Ontsnappingskoning Murat Kapllan wordt binnenkort vrijgelaten uit de gevangenis van Oudenaarde. Dat bevestigt zijn advocaat, meester Hein Diependaele. De precieze datum staat nog niet vast. Kapllan voldoet volgens Diependaele aan de voorwaarden die de Commissie voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling (CVI) daaraan gekoppeld had. Zo moet Kapllan onder meer over werk beschikken, een vaste verblijfplaats en een controleerbare vrijetijdsbesteding hebben.

Joannes Thuy, de woordvoerder van minister van Justitie Marc Verwilghen, wilde eerder niet bevestigen dat Kapllan wordt vrijgelaten. Wel stelde Thuy dat de CVI “heeft gezegd dat Kapllan principieel in aanmerking komt voor vrijlating mits hij aan alle voorwaarden voldoet”, aldus Thuy.

Bron » Gazet van Antwerpen