Angst voor klachten verlamt agenten

Sommige agenten zijn zo bang voor klachten en eventuele sancties dat ze amper nog op straat durven te komen. Dat blijkt uit een audit van de Leuvense politie die Het Laatste Nieuws kon inkijken. “Ook elders in het land vertrekken politiemensen met de daver op het lijf op interventie.”

“De manier waarop de dienst Interne Controle klachten onderzoekt, werkt intimiderend en bedreigend. Hierdoor ontstaat een angstcultuur”, zo staat in het rapport dat de lokale politie van Leuven bestelde bij een externe firma. De korpsleiding zegt op de hoogte te zijn van de “problematiek” en dat ze aan maatregelen werkt.

Volgens politiechef Nicholas Paelinck, die de lokale korpsen vertegenwoordigt, zijn de “verlammingsverschijnselen” geen louter Leuvens fenomeen. “In andere zones gaat het er net zo aan toe, want de politie wordt overal overmatig gecontroleerd door allerlei instanties én door de burger, die voor het minste met een klacht dreigt.”

Paelinck ziet heil in één overkoepelend klachtenorgaan. “Nu zit je met het intern toezicht, het Comité P, de Algemene Inspectie, de onderzoeksrechter, enzovoort.”

Bron » De Morgen

Inlichtingendiensten speuren dieper op Facebook en Twitter

De Staatsveiligheid en de militaire Adiv hebben voortaan krachtige software om tot in de diepste krochten van het internet naar informatie te graven.

Bijna twee jaar hebben ze erop gewacht, maar rond deze ­periode krijgen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten nieuwe tools om te speuren op sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter. De tool bestaat uit een combinatie van verschillende softwaremodules en hardware. ‘Dit zal ons toelaten om performanter op zoek te gaan naar info’, zegt Ingrid Van Daele, de woordvoerster van de Staatsveiligheid. ‘In essentie doet dit programma hetzelfde als wat onze mensen handmatig doen: het verkeer op sociale media filteren en daaruit informatie halen. Nu kan dit geautomatiseerd en op grote schaal.’

Uit terreurdossiers van de afgelopen jaren bleek nagenoeg keer op keer dat sociale media een rol spelen in de radicalisering van individuen. Een onderzoek van de universiteiten van Gent en Louvain-la-Neuve toonde in 2014 aan hoe sites als Facebook de functie van propaganda­kanaal hebben overgenomen van bijvoorbeeld boeken. Daarnaast gebruiken extremisten de meest uiteenlopende onlinetoepassingen om met elkaar te communiceren.

‘Nu zullen we onder meer spontaan een melding krijgen wanneer er op sociale media over een bepaald item een piek is in het verkeer’, legt Van Daele uit. ‘Een voor de hand liggend voorbeeld is de opeising bij aanslagen. We zullen zeer snel kunnen nagaan wie wat zegt. De zoekalgoritmes die we zullen gebruiken, kunnen we ook veel meer naar onze hand zetten dan bij gewone zoekopdrachten, bijvoorbeeld door in te stellen dat er elke dinsdag naar bepaalde informatie moet worden gezocht, of een week lang.’

Ook voor dark web

Behalve voor het doorzoeken van het ‘gewone’ internet kan de tool ook worden gebruikt voor de analyse van het ‘deep web’ en het ‘dark web’. Het ‘deep web’ bestaat uit websites die niet zijn geïndexeerd door zoek­machines zoals Google. Het ‘dark web’ gaat nog een stap verder: om die sites te raadplegen, is een speciale browser nodig.

Behalve de Staatsveiligheid gaan ook de militaire inlichtingendienst Adiv en de federale politie met de tool aan de slag. Om welke het precies gaat, kunnen de inlichtingendiensten niet prijsgeven. Volgens ­onze info is hij afkomstig van een Nederlandse leverancier. De oorspronkelijke goedkeuring van de aankoop dateert al van augustus 2016, enkele maanden na de terroristische aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. Nu is de installatie aan de gang. Ook de beheerders van de toepassing zouden intussen zijn opgeleid.

Het systeem kost alles samen ongeveer 20 miljoen euro. Een deel daarvan dient voor het onderhoud de komende vier jaar. Adiv trekt er zo’n 11 miljoen euro voor uit, bij de Staatsveiligheid gaat het om iets meer dan een miljoen euro. In totaal zijn er 95 licenties aangekocht, waarvan er vijf bedoeld zijn voor de Staatsveiligheid. Een evaluatie van het systeem is daar voor het najaar gepland.

Bron » De Standaard

Onderzoeksrechter mag handtekening niet meer vergeten

De wet die moest voorkomen dat iemand werd vrijgelaten na een fout van een onderzoeksrechter gaat in tegen de grondwet.

Vóór een wetswijziging in november 2016, kwam het al eens voor dat een verdachte vrijgelaten moest worden, omdat de onderzoeksrechter vergeten was zijn hand­tekening onder het aanhoudingsbevel te plaatsen.

Een wet op aangeven van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakte daar komaf mee. De ‘vormvereisten’ voor zo’n aanhoudingsbevel werden versoepeld: als de onderzoeksrechter het niet tekende of onvoldoende motiveerde waarom die verdachte werd aangehouden, was dat geen reden om hem vrij te laten uit voorlopige hechtenis.

De Orde van Frans- en Duitstalige advocaten trok tegen die aanpassing naar het Grondwettelijk Hof. Dat Hof vernietigde gisteren de versoepeling. Ze zou ingaan tegen het grondrecht dat bepaalt dat niemand zonder volwaardig aanhoudingsbevel aangehouden kan worden.

Het kabinet-Geens zei gisteravond in een reactie dat ze bij de hoven en rechtbanken nu zullen aandringen op een interne controle, waarbij de cruciale voorschriften - het verhoor van de verdachte, de ondertekening van het mandaat en de mededelingen aan de verdachte - dubbel gecheckt worden. “Met de langere aanhoudingstermijn, van 24 naar 48 uur, moet dat mogelijk zijn.”

Bron » De Standaard

Wettelijke regeling voor spijtoptanten in de maak

De Kamercommissie Justitie zet vandaag het licht op groen voor een wettelijke regeling voor spijtoptanten. “In ruil voor cruciale informatie kunnen ze in uitzonderlijke omstandigheden strafvermindering krijgen”, zegt Raf Terwingen (CD&V), het Kamerlid dat hiervoor mee aan de kar trok.

In ruil voor strafvermindering, modaliteiten in de strafuitvoering of een aangepast regime in de gevangenis, kunnen criminelen belangrijke informatie aanleveren over gepleegde misdrijven door andere (mede)daders. “Een dergelijke duidelijke regeling bestaat al in andere Europese landen. Ze is vaak nog de enige mogelijkheid om de waarheid in een strafdossier te achterhalen”, zegt Terwingen.

“Personen die betrokken zijn bij zware criminaliteit zoals de Bende van Nijvel of dossiers inzake radicalisering, beschikken vaak over uiterst waardevolle informatie, zowel over hun organisatie als over reeds gepleegde of geplande misdrijven. Sommigen willen hier ook mee naar buiten treden, maar riskeren dan uiteraard zelf vervolging. Voor politie en parket volstaan in bepaalde gevallen zaken zoals telefoontaps en schaduwen niet om de nodige informatie te vergaren.”

“Hoe langer een dossier duurt, hoe meer mensen durven spreken. Dat is een wetmatigheid. En dan kan een spijtoptant van grote waarde zijn”, meent minister van Justitie Koen Geens.

Bron » Het Belang van Limburg

Binnenkort minder lange straf mogelijk voor spijtoptanten die cruciale informatie delen

De Kamercommissie Justitie heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd dat een wettelijke regeling vastlegt voor het toekennen van strafvermindering in ruil voor cruciale informatie. De meerderheid en sp.a stemden voor, de rest van de oppositie onthield zich.

In ruil voor strafvermindering, modaliteiten in de strafuitvoering of een aangepast regime in de gevangenis kan de spijtoptant belangrijke informatie prijsgeven over gepleegde misdrijven. Bijvoorbeeld kunnen ze mededaders of medeplichtigen identificeren. Zo wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het mogelijk maken dat zware criminelen of terroristen die anders niet te pakken zijn, toch worden veroordeeld.

“Een dergelijke duidelijk regeling – die in ons land nog niet bestaat, in tegenstelling tot vele andere Europese landen – lijkt in zware strafdossiers vaak nog de enige mogelijkheid om de waarheid te achterhalen”, zegt CD&V-Kamerlid Raf Terwingen, die hiervoor mee aan de kar trok.

Strenge voorwaarden

De regeling is gebonden aan strenge voorwaarden. Zo kan de regeling enkel gebruikt worden om informatie los te krijgen over zeer ernstige misdrijven. Bovendien moet het dossier, naast de verklaring van de spijtoptant, ook voldoende bewijsmateriaal bevatten.

“Hoe langer een dossier duurt, hoe meer mensen durven spreken. Dat is een wetmatigheid. En dan kan een spijtoptant van grote waarde zijn. In ruil voor een volledige bekentenis kan de betrokkene strafvermindering krijgen. In het buitenland is deze regeling reeds een groot succes. Dus hopelijk zorgt de nieuwe wettelijke regeling ook in ons land voor doorbraken in dossiers die al jaren wachten op een cruciale getuigenis”, verklaart minister Geens.

“Veel te ruim”

Stefan van Hecke (Groen) stelde dat hij principieel geen bezwaar heeft tegen een regeling voor spijtoptanten, maar voor hem is het toepassingsgebied van de regeling veel te breed. “Men heeft de lijst misdaden gebruikt waarvoor telefoontap mogelijk is. Dat is veel te ruim. Bovendien wijzigt het toepassingsgebied telkens wanneer de lijst voor de telefoontap wordt aangepast.” Ook voor Laurette Onkelinx (PS) wordt de regeling voor spijtoptanten best voorbehouden voor bepaalde gevaarlijke dossiers zoals terrorisme en zwaar banditisme. Ze wees ook op het gevaar dat er via deze regeling rekeningen onder misdadigers worden vereffend.

Bron » Het Laatste Nieuws