Wettelijke regeling voor spijtoptanten in de maak

De Kamercommissie Justitie zet vandaag het licht op groen voor een wettelijke regeling voor spijtoptanten. “In ruil voor cruciale informatie kunnen ze in uitzonderlijke omstandigheden strafvermindering krijgen”, zegt Raf Terwingen (CD&V), het Kamerlid dat hiervoor mee aan de kar trok.

In ruil voor strafvermindering, modaliteiten in de strafuitvoering of een aangepast regime in de gevangenis, kunnen criminelen belangrijke informatie aanleveren over gepleegde misdrijven door andere (mede)daders. “Een dergelijke duidelijke regeling bestaat al in andere Europese landen. Ze is vaak nog de enige mogelijkheid om de waarheid in een strafdossier te achterhalen”, zegt Terwingen.

“Personen die betrokken zijn bij zware criminaliteit zoals de Bende van Nijvel of dossiers inzake radicalisering, beschikken vaak over uiterst waardevolle informatie, zowel over hun organisatie als over reeds gepleegde of geplande misdrijven. Sommigen willen hier ook mee naar buiten treden, maar riskeren dan uiteraard zelf vervolging. Voor politie en parket volstaan in bepaalde gevallen zaken zoals telefoontaps en schaduwen niet om de nodige informatie te vergaren.”

“Hoe langer een dossier duurt, hoe meer mensen durven spreken. Dat is een wetmatigheid. En dan kan een spijtoptant van grote waarde zijn”, meent minister van Justitie Koen Geens.

Bron » Het Belang van Limburg