Binnenkort minder lange straf mogelijk voor spijtoptanten die cruciale informatie delen

De Kamercommissie Justitie heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd dat een wettelijke regeling vastlegt voor het toekennen van strafvermindering in ruil voor cruciale informatie. De meerderheid en sp.a stemden voor, de rest van de oppositie onthield zich.

In ruil voor strafvermindering, modaliteiten in de strafuitvoering of een aangepast regime in de gevangenis kan de spijtoptant belangrijke informatie prijsgeven over gepleegde misdrijven. Bijvoorbeeld kunnen ze mededaders of medeplichtigen identificeren. Zo wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het mogelijk maken dat zware criminelen of terroristen die anders niet te pakken zijn, toch worden veroordeeld.

“Een dergelijke duidelijk regeling – die in ons land nog niet bestaat, in tegenstelling tot vele andere Europese landen – lijkt in zware strafdossiers vaak nog de enige mogelijkheid om de waarheid te achterhalen”, zegt CD&V-Kamerlid Raf Terwingen, die hiervoor mee aan de kar trok.

Strenge voorwaarden

De regeling is gebonden aan strenge voorwaarden. Zo kan de regeling enkel gebruikt worden om informatie los te krijgen over zeer ernstige misdrijven. Bovendien moet het dossier, naast de verklaring van de spijtoptant, ook voldoende bewijsmateriaal bevatten.

“Hoe langer een dossier duurt, hoe meer mensen durven spreken. Dat is een wetmatigheid. En dan kan een spijtoptant van grote waarde zijn. In ruil voor een volledige bekentenis kan de betrokkene strafvermindering krijgen. In het buitenland is deze regeling reeds een groot succes. Dus hopelijk zorgt de nieuwe wettelijke regeling ook in ons land voor doorbraken in dossiers die al jaren wachten op een cruciale getuigenis”, verklaart minister Geens.

“Veel te ruim”

Stefan van Hecke (Groen) stelde dat hij principieel geen bezwaar heeft tegen een regeling voor spijtoptanten, maar voor hem is het toepassingsgebied van de regeling veel te breed. “Men heeft de lijst misdaden gebruikt waarvoor telefoontap mogelijk is. Dat is veel te ruim. Bovendien wijzigt het toepassingsgebied telkens wanneer de lijst voor de telefoontap wordt aangepast.” Ook voor Laurette Onkelinx (PS) wordt de regeling voor spijtoptanten best voorbehouden voor bepaalde gevaarlijke dossiers zoals terrorisme en zwaar banditisme. Ze wees ook op het gevaar dat er via deze regeling rekeningen onder misdadigers worden vereffend.

Bron » Het Laatste Nieuws