Dossier Dutroux bis voor KIB Luik

De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik is maandag bijeengekomen over het dossier Dutroux bis. Het gerecht moet alvorens het dossier gesloten wordt, beslissen of er bijkomende onderzoeksdaden gesteld moeten worden. Tijdens de zitting voor gesloten deuren hoorde de KIB enkel advocaat-generaal Jean-Baptiste Andries. Hij vertelde dat het dossier bijna klaar is, maar dat er nog enkele “beperkte” onderzoeksdaden moeten volgen. Het arrest van de KIB volgt op 7 januari.

Het dossier bis werd net na het dossier-Dutroux geopend op 22 oktober 2001 voor zaken die niet berecht zouden worden door het hof van assisen van Aarlen. Michel Bourlet, toen de procureur des konings van Neufchâteau, pleitte ervoor dat er onderzoek verricht zou worden, vooral wat de analyse van de verzamelde haren (slechts een deel werd onderzocht) en microsporen bij Marc Dutroux betreft.

Jacques Langlois, de onderzoeksrechter van Neufchâteau, meende daarentegen dat het dossier definitief gesloten moest worden. Op 23 november 2004 beval de Luikse KIB het onderzoek in het dossier bis af te ronden en vroeg ze Langlois het dossier over te dragen aan het parket zodat het zijn vorderingen kon opstellen.

Bourlet kon vragen om de buitenvervolgingstelling of bijkomende onderzoeksdaden eisen van de onderzoeksrechter. Hij koos er echter voor een andere weg te volgen: hij stuurde in juni 2005 een rapport naar het Luikse parket-generaal waarin hij verdere analyses aanbeval. Bourlet stelde samen met procureur-generaal Visart de Bocarmé en advocaat-generaal Andries een beperkte lijst op met onderzoeksdaden die nog uitgevoerd moeten worden. Vervolgens maakten ze eind september 2005 hun vorderingen over aan Langlois.

Langlois kon de vorderingen goedkeuren en de opdracht geven ze uit te voeren, maar hij weigerde. Het openbaar ministerie tekende daartegen beroep aan bij de KIB. Die moet zich nu uitspreken over de sluiting van het dossier. Als de KIB geen bijkomende onderzoeksdaden oplegt, dan wordt het dossier gesloten en komt er geen rechtszaak.

Er staat immers geen enkele naam van een beschuldigde in het dossier. Een tiental mensen waren maandag aanwezig voor de zaal van de KIB om te eisen dat het onderzoek zou voortgaan in het dossier. “Als je niet zoekt, dan vind je niet”, luidde het.

Bron » Gazet van Antwerpen