Voorstel over vrijlatingen na procedurefout goedgekeurd

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om vrijlatingen na procedurefouten in te perken. Dat gebeurde met 84 stemmen voor bij 48 onthoudingen. Critici vrezen machtsmisbruik. Het voorstel van Renaat Landuyt (SP.A) kwam er na een aantal ophefmakende zaken zoals KB Lux en Operatie Kelk. De tekst voorziet dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal enkel nietig verklaard kan worden, en dus niet verder gebruikt kan worden, onder bepaalde voorwaarden.

Zo moet expliciet in de wet voorzien zijn dat de betrokken vormvoorwaarde tot nietigheid kan leiden. Ook indien de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs aangetast heeft, kan het bewijs nietig verklaard worden. Ten slotte mag het gebruik van het bewijs niet in strijd zijn met het recht op een eerlijk proces.

Strafpleiters hebben zware bedenkingen bij de nieuwe wet. “Dit zet de deur wagenwijd open naar machtsmisbruik”, verklaarde advocaat Sven Mary in De Standaard. “Huiszoekingen zijn aan strenge regels onderworpen omdat ze een inbreuk op ons privéleven zijn. Deze wet plaveit de weg naar een politiestaat.” De oppositie onthield zich bij de stemming omdat de tekst enkel de bestaande rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt.

Bron » De Standaard