Speciale eenheden krijgen extra geld en mensen

De speciale eenheden van de federale politie krijgen 15 miljoen euro extra voor investeringen in materiaal, wapens en gebouwen. Ze krijgen er ook een 50-tal manschappen bij. Dat hebben eerste minister Charles Michel (MR) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aangekondigd na een bezoek aan de speciale eenheden.

Na de antiterreuractie in Verviers in januari gingen er stemmen op om de speciale eenheden meer middelen te geven, ondanks het besparingsbeleid. Nu staat dus vast hoeveel extra geld en mensen de Belgische ‘special forces’ mogen verwachten.

De beslissing past ook in de begrotingscontrole die de federale regering momenteel aan het uitvoeren. Er was al aangekondigd dat er extra middelen zouden vrijgemaakt worden voor veiligheid.

Bron » De Redactie

“Bescherming van staatshoofden en vips één grote knoeiboel”

De Tijd-journalist Lars Bové legt in zijn boek ‘De Geheimen van de Staatsveiligheid’ wanpraktijken bij die Staatsveiligheid bloot. Zo zou de bescherming van staatshoofden en andere vips een knoeiboel zijn in België.

De Staatsveiligheid zou “een op de vier (beveiligings)opdrachten weigeren en zelfs een limobedrijf inhuren door een gebrek aan personeel”, schrijft Bové, die zich heeft gebaseerd op een nooit eerder onthuld rapport van de toezichthouder Comité I.

Het aantal topontmoetingen in Brussel is de laatste jaren sterk gestegen, waarbij de staatshoofden moeten beschermd worden. Maar door een gebrek aan personeel weigert de Staatsveiligheid één op de vier aanvragen. Een ander gevolg is dat het aantal overuren toeneemt. Tussen 2010 en 2013 steeg het aantal overuren boven de 44.000.

Om het gebrek aan personeel te compenseren, worden er inlichtingenofficiers ingeschakeld om bewakingsopdrachten uit te voeren. In sommige gevallen huurt de Staatsveiligheid zelfs limousinebedrijven in.

Alain Winants, de vorige baas van de Staatsveiligheid, acht de vorige regeringen verantwoordelijk voor de wantoestanden. “De regering heeft ons herhaaldelijk extra geld beloofd voor die beschermingsopdrachten, maar we hebben nooit iets gekregen.”

Winants’ opvolger, Jaak Raes, vindt het hoog tijd dat de politie die beschermingsopdrachten op zich gaat nemen. “We moeten deze opdracht naar de politie overhevelen, maar we mogen dat niet overhaast doen”, zegt Raes, die overigens geen probleem ziet in het inschakelen van limousinebedrijven, omdat de protectiedienst van de Staatsveiligheid pas ingezet moet worden “als er een echt veiligheidsrisico is”.

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid gaat met informanten over de schreef

Er is geen externe controle op de informanten van de Staatsveiligheid en de inlichtingendienst maakt daarvan misbruik. Dat onthult het boek ‘De geheimen van de Staatsveiligheid’ waarover De Tijd deze week bericht.

Zo heeft de Staatsveiligheid jarenlang achter de rug van het parlement en de regering illegaal gegevens gekregen via informanten die werken bij de telecomoperatoren. Zo kon de Staatsveiligheid zonder enige controle telefoon- en mail-gegevens en internetadressen krijgen. Bovendien was de praktijk illegaal, want de ‘mollen’ bij de telecombedrijven moesten daarvoor hun beroeps- en bedrijfsgeheimen schenden.

Een andere wantoestand gaat bijvoorbeeld over een bedrijfsleider die actief is in een gevoelige technologische sector. Hij voelde zich onder druk gezet door de Staatsveiligheid om onder andere bankgegevens en bedrijfsinformatie prijs te geven.

Daarnaast is jarenlang op verschillende echelons van de Staatsveiligheid geknoeid met geld om informanten te betalen. Sommige informanten kregen ook vergoedingen zonder echt nuttige info te leveren. Bij gebrek aan een interne audit bij de Staatsveiligheid kon het geknoei jarenlang duren.

Sinds 2011 is er wel een commissie met drie magistraten die alle “bijzondere inlichtingenmethodes” van de Staatsveiligheid controleert, zoals het afluisteren van telefoongesprekken of het inbreken in computers. Maar het werken met duizenden informanten controleren ze niet.

De voorzitter van de toezichtscommissie, magistraat Paul Van Santvliet, zegt geen kennis te hebben van misbruiken, maar vindt wel dat er beter een externe controle komt op de informantenwerking van de Staatsveiligheid. Hij verwijst naar de politie, waar de informantenwerking wél streng gecontroleerd en gereguleerd wordt.

De administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Jaak Raes, is niet gewonnen voor een externe controle op de informanten. “Je moet toch niet plots een controle koppelen aan de gewone manier van inlichtingenwerk. Waar gaan we dan naartoe? Maar ik gedraag me naar de wet. Als het parlement de wet wijzigt, passen we onze werking aan”, stelt Raes.

“De Staatsveiligheid is nooit echt transparant, ook niet tegenover de minister”, getuigt oud-minister Stefaan De Clerck (CD&V). “Hoe de Staatsveiligheid met informanten omspringt, is een gevoelige, explosieve kwestie. Informanten zijn al geen doetjes. En er komt dan nog geld aan te pas. Dat is high risk. Dat wordt ook misbruikt.”

Bron » De Tijd

Geens benadrukt al genomen maatregelen naar aanleiding boek over staatsveiligheid

Minister van Justitie Koen Geens benadrukt dat de regering reeds enkele maatregelen genomen heeft om de Veiligheid van de Staat, zoals de officiële benaming van de staatsveiligheid luidt, efficiënter te maken. Hij reageert hiermee op het boek van De Tijd-journalist Lars Bové, ‘De Geheimen van de Staatsveiligheid’, dat vandaag officieel werd voorgesteld. Geens stelt in een persmededeling dat het budget van de staatsveiligheid met een kwart is verhoogd voor 2015.

De regering besliste ook al om de beschermingsopdracht van staatsveiligheid over te dragen aan de politie. Bové liet in zijn boek verstaan dat één op de vier beschermingsopdrachten wordt geweigerd door een gebrek aan bevoegd personeel.

De 55 beschermingsassistenen worden geïntegreerd binnen de federale politie. De 23 omkaderingsinspecteurs worden ingezet voor het inlichtingenwerk, laat Geens weten.

Na de begrotingscontrole is er 6 miljoen euro bijkomende personeelskredieten vrijgemaakt voor de staatsveiligheid. Daarnaast wordt er 4 miljoen extra geïnvesteerd, wat neerkomt op “een verhoging van een kwart van de totale middelen in verhouding tot het initieel budget”.

Maar ook de bijzondere inlichtingenmethoden, of BIM-wet, zal geëvalueerd en waar nodig herzien worden, kondigt Geens aan. Net zoals de personeelsstatuten binnen de inlichtingendienst, waar Geens streeft naar “een grotere homogeniteit van de toepasselijke statuten”.

Tot slot vermeldt de Justitieminister nog dat er werk wordt gemaakt van een nationaal inlichtingenplan voor de staatsveiligheid, waarvan de prioriteiten zullen voorgelegd worden aan de Nationale Veiligheidsraad.

Bron » De Morgen

Winants: “Politiek is totaal niet geïnteresseerd in Staatsveiligheid”

Alain Winants, het voormalige hoofd van de Staatsveiligheid, ontkent dat de inlichtingendienst er illegale praktijken op nahoudt. Wel is er vanuit de politiek historisch weinig interesse en aandacht voor de Staatsveiligheid, stelt Winants in Terzake.

Alain Winants reageerde in Terzake op onthullingen in het boek van onderzoeksjournalist Lars Bové. Hij stelt in ‘De geheimen van de Staatsveiligheid’ onder meer dat de Staatsveiligheid met behulp van informanten en intimidatie tal van gevoelige gegevens in handen kreeg. Zo zou de inlichtingendienst verscheidene informanten bij Proximus hebben die via de schending van hun beroepsgeheim informatie doorspelen.

Winants weigerde in te gaan op de beschuldigingen van Bové. “Dat is voor zijn rekening”, klonk het. Volgens Winants is de politiek “totaal niet geïnteresseerd” in de Staatsveiligheid. In principe zou de regering via het comité voor inlichtingen en veiligheid de prioriteiten van de Staatsveiligheid moeten aanduiden, maar dat gebeurt zelden of nooit, aldus Winants. De inlichtingendiensten stellen die prioriteiten dan maar zelf op.

Dat de inlichtingendienst overal informanten heeft, hoeft volgens Winants ook niet te verbazen. “De Staatsveiligheid is opgericht in 1830. We hebben tot 1998 moeten wachten om een wettelijke regeling te krijgen over de bevoegdheden en opdrachten, en we hebben nog eens tot 2010 moeten wachten om bijzondere methoden te mogen inzetten”, zei Winants.

“Het gevolg is dat we een zeer uitgebreid netwerk van bronnen en informanten hebben. Dat is een gewone methode, en de wet laat dat dan ook toe.” Hij benadrukte wel dat hij er “altijd over gewaakt heeft dat de dienst binnen de lijnen van de legaliteit bleef handelen en kleuren”.

Winants hekelde ook het feit dat er alleen aandacht is voor de Staatsveiligheid als het misgaat. De inlichtingendienst kampt daardoor onterecht met een negatief imago. Het oprollen van de terreurcel in Verviers is het bewijs dat de dienst “ondanks de beperkte middelen” goed werk levert. “We moeten verderbouwen op dat positieve imago”, aldus Winants.

Bron » De Morgen