Gevangenisartsen sinds september niet meer betaald

De vzw Imas, die de gevangenisartsen groepeert, betreurt vandaag dat een akkoord dat ze in maart 2014 afsloten met toenmalig minister van Justitie Annemie Turtelboom niet meer wordt nageleefd. Dat akkoord schreef voor dat de honoraria voortaan maandelijks betaald zouden worden, zonder dat die uitbetaling doorheen het jaar onderbroken zou worden.

Vandaag wachtten de artsen nog altijd op de betaling van de honoraria van september, oktober, november en december. De FOD Justitie belooft een snelle oplossing.

“Onze deontologische code en de wet verbieden ons onze activiteiten te stoppen en op die manier de patiënten waarvoor we bevoegd zijn een tweede keer te straffen”, aldus dokter Paul Gourdin in naam van de gevangenisartsen. “De gevangenisadministratie was in vakantie, maar wij bleven op post, zelfs tijdens de feestdagen die zij voor ons verbrod hebben.”

Nog volgens Gourdin is er van de administratie de afgelopen weken geen enkele uitleg of verontschuldiging gekomen. De administratie bevestigt het probleem, en belooft dat de diensten naar een snelle oplossing zoeken.

Bron » De Morgen