Dossier: Corruptie

Raad van Europa: “België moet regels over nevenactiviteiten politie herzien”

23 januari 2020

België moet het systeem voor de toekenning van nevenactiviteiten aan politieagenten herzien. Dat zegt Greco, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa, bij de publicatie van zijn vijfde evaluatierapport. Ook roept Greco ons land op de regels voor de integriteit van de ministers en hun kabinetsleden aan te scherpen. De federale politie van België heeft […]

Lees meer »

Strijd tegen corruptie krijgt versterking

29 juli 2019

De anticorruptiespeurders van de federale politie krijgen versterking. Eric Snoeck, de nieuwe directeur van de federale gerechtelijke politie, wil het aantal speurders opdrijven van 22 naar 66. De Centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie (CDBC) is al jaren een van de ondergeschoven kindjes van de federale politie. Uit een toezichts­verslag van het federale […]

Lees meer »

Voortdurende petjeswissel ondermijnt rechtspraak

16 april 2015

Advocaten, notarissen en professoren worden in ons land massaal opgevorderd als plaatsvervangend rechter. Dat staat de objectiviteit van de rechtspraak in de weg, oordeelt de Raad van Europa. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) belooft beterschap. Rechter en partij spelen. Veel advocaten doen het in ons land. Niet in dezelfde zaak natuurlijk, wel treden velen […]

Lees meer »

Corruptie bij aankoop wapens politie?

7 oktober 2014

Het gerecht onderzoekt of er bij de aankoop van de wapens van de politie smeergeld is betaald. Het lastenboek was zo opgesteld dat enkel het Amerikaanse Smith & Wesson overbleef en concurrenten zoals FN uit Herstal naast de bestelling grepen. Drie mensen zijn door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor actie en passieve corruptie. Het […]

Lees meer »

Belgische overheid en bedrijfswereld vatbaar voor corruptie

30 mei 2012

De ministeriële kabinetten moeten drastisch worden ingekrompen en er moet een duidelijke taakverdeling komen tussen de kabinetten enerzijds en de administratie anderzijds. Dat is een van de aanbevelingen in een rapport van Transparency International over corruptie en integriteit in België. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met drie Belgische universiteiten, is relatief mild voor […]

Lees meer »