Lode Van Outrive overleden

De linkse politicus en hoogleraar emeritus criminologie, Lode Van Outrive, is overleden thuis in Herent. Van Outrive was 77 jaar en leed aan een slepende ziekte. Van Outrive maakte aan de KU Leuven naam aan de afdeling criminologie, voornamelijk op de domeinen strafrecht en strafvordering. Professor Van Outrive was ook een tijd voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Van 1989 tot 1994 zetelde hij voor de toenmalige SP in het Europees parlement.

Regelmatig kwam hij in botsing met de partijtop die volgens hem te veel naar het centrum was verschoven. De sp.a omhelsde het liberalisme, vond Van Outrive. “Wij vroegen een volksraadpleging rond de Europese grondwet, omdat we van oordeel waren dat het ontwerp niet deugde en in het bijzonder omdat het bepaalt dat er maar één soort economie mogelijk is, namelijk de liberale economie. Als je dan ziet dat socialistische partijen die grondwet steunen, dan is dat toch onbegrijpelijk”, verklaarde hij destijds.

Toen reeds vond hij een medestander in ex-volksvertegenwoordiger Jef Sleeckx en werkte hij nauw samen met Georges Debunne, die op dat moment het Europees Vakverbond leidde. Anno 2006 stond dit trio aan de wieg van het Comité voor een Andere Politiek (CAP) dat deelnam aan de federale verkiezingen van 2007. Eén van de motieven daarbij was het verzet tegen het Generatiepact van de paarse regering.

Van Outrive was nog steeds lid van het CAP, maar was niet meer echt actief gezien zijn gezondheidsproblemen het laatste jaar. De uitvaart van Lode Van Outrive zal vrijdag plaatshebben. De uitvaartplechtigheid vindt om 11 uur plaats in de Sint-Jan-de-Doper kerk, de kerk van de universitaire parochie, in het Groot Begijnhof te Leuven.

Bron » De Tijd