Bende van Nijvel nog niet begraven

Hoe graag het ook zou willen, het gerecht kan voorlopig het onderzoek naar de Bende van Nijvel nog niet begraven. De Aalsterse advocaten Peter Callebaut en Dirk De Meerleer, die evenveel slachtoffers van de gangsterbende vertegenwoordigen, tekenen volgende week beroep aan tegen de uitspraak van de raadkamer in Charleroi, die woensdag gangster Philippe De Staerke buiten vervolging stelde.

Door dit beroep verhuist de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Bergen, die op haar beurt het dossier moet onderzoeken en vaststellen of het al dan niet voldoende aanwijzingen bevat om De Staerke, de leider van de beruchte Bende van Baasrode, onder verdenking te houden.

“Niemand zegt dat De Staerke persoonlijk heeft deelgenomen aan de raid op de Delhaize in Aalst in november ’85. Maar uit het dossier blijkt wél dat hij er méér over weet dan hij tot dusver heeft gezegd”, legt meester Peter Callebaut uit. “Wij willen daarom dat hij onder verdenking blijft. Hij vormt tenslotte het enige concrete spoor, de allerlaatste strohalm voor het onderzoek.”

De twee advocaten, die met ongehoorde hardnekkigheid opkomen voor enkele mensen die hun leven door de Bende verwoest zagen, waren woensdagavond na de zitting in Charleroi met de Cel-Jumet en minister Verwilghen bepaald niét onder de indruk.

Callebaut: “Nu gaan ze dus sporen zoeken in ultrarechtse, zogenaamd terroristische kringen. Alsof ze daarmee iets nieuws hebben! Onderzoeksrechter Troch in Dendermonde zocht al in 1987 in die richting. Hij vroeg inzage in de dossiers van terrorisme.”

“Niet alleen kreeg hij die inzage niet, bovendien werd het onderzoek hem ijlings uit handen genomen. Veertien jaar later komt Charleroi nu voor de pinnen met die piste! Ik vraag me af wat de Waalse speurders al die jaren gedaan hebben, als ze pas nu tot de conclusie komen dat de daders misschien terroristen van extreem-rechtse signatuur kunnen geweest zijn.”

Is er een verband tussen een figuur als gangster De Staerke en politiek rechts? 

Callebaut: “Dat zou kunnen. Die extreem-rechtsen kunnen bijvoorbeeld voor materiële steun — wapens, voertuigen, manschappen en dergelijke — een beroep gedaan hebben op het gangstermilieu. Wie het dossier leest, kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat De Staerke, al was hij er niet in persoon bij, in elk geval méér weet over de raid van Aalst, waarmee de Bende van Nijvel afscheid nam.”

Wat willen jullie bereiken met dit beroep tegen de buitenvervolgingstelling van De Staerke? 

Callebaut: “Het gerecht moet erkennen dat het dossier wemelt van de procedurefouten, die tot nietigheid leiden. Wij geven de KI de kans het dossier uit te zuiveren. Als ooit een verdachte wordt gevonden, dan kan die beoordeeld worden op basis van een geldig dossier.” 

Bron » De Standaard