Nieuwe denktank wil geheime diensten discreet steunen

Belgian Intelligence Studies Association (BISA) is de naam van een onlangs opgerichte denktank die een kruisbestuiving wil realiseren tussen professionals van inlichtingendiensten, politici, wetenschapslui en economische milieus. De vereniging leidt vooralsnog een zeer discreet bestaan en maakt zich enkel bekend via een internetadres dat niet met de gewone zoekmachines kan worden opgespoord. De zetel van BISA bevindt zich in een gebouw in de Brusselse Noordwijk, waar ook kantoren van de staatsveiligheid gevestigd zijn.

Gewezen secretaris-generaal van de Navo en minister van staat Willy Claes is de belangrijkste figuur in de raad van bestuur van BISA. Andere bestuurders zijn Jean-Claude Delepière (de voorzitter van het Comité I, het orgaan dat namens het parlement de inlichtingendiensten controleert), professor Luc De Vos van de Koninklijke Militaire School (KMS), de UCL-politicologen Simon Petermann en Christian Franck, en Bart de Schutter, voormalig VRT-voorzitter, gewezen rector van de VUB en lid van de privacycommissie. Koen Dassen, administrateur-generaal en grote baas van de staatsveiligheid, volgt de werkzaamheden van de studiegroep met interesse.

“U bent er snel bij”, zegt KMS-professor De Vos in een gesprek met de redactie. “Hoe bent u trouwens het bestaan van BISA aan de weet gekomen?” Volgens De Vos staat de organisatie nog in haar kinderschoenen. De denktank heeft inspiratie gezocht bij buitenlandse voorbeelden, zoals de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) en de Canadian Association for Security and Intelligence Studies (CASIS), verklaart De Vos.

“In onze Latijnse cultuur zijn inlichtingendiensten bijna per definitie verdacht. Napoleon zei: een spion geef je geld, zeker geen academische titels of een decoratie. In de Angelsaksische landen bestaat wel een culture of intelligence. Vanuit die gedachte willen we met enkele mensen nadenken en met onze beperkte middelen de wetenschappelijke interesse voor en studies over inlichtingenwerk aanwakkeren.” Wie de initiatiefnemer was, kan De Vos niet zeggen. “Willy Claes is in elk geval onze voortrekker en tevens onze ouderdomsdeken.”

In de eerste nieuwsbrief van BISA worden vooral vragen gesteld, zoals: “Hoe moeten de betrekkingen tussen Europa en de VS begrepen worden in de context van een nog steeds betwiste oorlog in Irak?” BISA meent dat de inlichtingendiensten zwaar op de proef worden gesteld, “aangezien ze meer dan ooit hun doeltreffendheid moeten bewijzen”, terwijl de bedreigingen waarmee ze geconfronteerd worden almaar blijven groeien.

“België heeft momenteel meer dan ooit doeltreffende en performante inlichtingendiensten nodig”, waarschuwt de vereniging in haar nieuwsbrief, verwijzend naar de rol van ons land als mogelijke draaischijf voor extremistische netwerken. “Dergelijke diensten zijn van vitaal belang voor de veiligheid en de soevereiniteit van elke natie. Hun bestaansreden kan niet ter discussie gesteld worden.”

Bron » De Morgen