FN-voorman kan twee jaar krijgen

De openbaar aanklager heeft gisteren voor het hof van beroep van Brussel twee jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd voor Daniel Féret, de voorzitter van het extreem rechtse Front National (FN). Hij wordt beschuldigd van aansporing tot rassenhaat door de verspreiding van pamfletten of verkiezingsprogramma’s.

Bij de opening van de zitting zei FN-senator Michel Delacroix, de advocaat van Féret, dat zijn cliënt sinds zijn verkiezing voor het Brussels Parlement op 13 juni parlementair onschendbaar is.

Férets onschendbaarheid werd destijds door het federale parlement opgeheven. Nu moet het Brussels Parlement zich over het dossier buigen, zei de advocaat. Procureur-generaal Jean-François Godbille repliceerde dat Féret nog geen ontslag genomen heeft uit het federale parlement en dus nog als een federaal parlementslid moet worden beschouwd.

Over de grond van de zaak gaf de procureur een bloemlezing van documenten van de hand van de FN-voorzitter waarin allochtonen gelijkgesteld worden met dieven, delinquenten, misdadigers en terroristen. Voorts worden Afrikanen als wilden in de brousse gekarikaturiseerd. De aanklager was verontwaardigd over ‘dit klimaat van rassenhaat en politiek geweld, dat aan een bepaalde periode herinnert (…)’.

Voorwaardelijk

Godbille eiste de ontbinding van de VZW Front National en de veroordeling van Georges Tonnelier, de vroegere medewerker van Frénet in het parlement, tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Voor Frénet kan een voorwaardelijke straf niet meer, gezien de arts in 1986 al tot een jaar voorwaardelijk veroordeeld werd voor het afleveren van een vals doktersattest dat een alibi verschafte aan een delinquente die vervolgd werd voor een hold-up. Het proces wordt op 30 juni voortgezet.

Het Front National haalde op 13 juni bij de verkiezingen voor het Brussels Parlement 5,42 procent van de stemmen. Voor het Waals Parlement ging het FN met 8,12 procent van de stemmen lopen. Dat is meer dan dubbel zoveel als bij de regionale verkiezingen van 1999 en ruim 2,5 procentpunt meer dan bij de kamerverkiezingen van vorig jaar.

Bron » De Tijd

Tot 62.000 euro per slachtoffer

Het hof van assisen in Aarlen heeft gisteren, als laatste proceshandeling, de schadevergoedingen vastgelegd voor de slachtoffers van Marc Dutroux. Sabine Dardenne krijgt 500.000 euro toegekend, Laetitia Delhez 300.000 euro. Maar de kans dat ze dat bedrag integraal ontvangen, is onbestaande. Via een hulpfonds kunnen ze tot 62.000 euro krijgen. 

Het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven zag het levenslicht in 1986, na de moordaanslagen van de Bende van Nijvel. Slachtoffers van een gewelddaad of hun nabestaanden kunnen vandaag tot 62.000 euro uit dat fonds ontvangen, als de rechter de daders tot betaling van een evenwaardige of grotere schadevergoeding heeft veroordeeld. Het wordt gestijfd met een deel van de boetes die rechters aan plegers van gewelddelicten opleggen. 

Enkel de familieleden tot de tweede graad kunnen op een tegemoetkoming aanspraak maken. In de zaak-Dutroux gaat het om de broers en zussen van de slachtoffers, hun ouders en grootouders. Alleen de drie veroordeelden die schuldig zijn bevonden aan de ontvoeringen van de meisjes – Dutroux, zijn ex-vrouw Michelle Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre – moeten de slachtoffers vergoeden. 

Maar de families blijven realistisch. De kans dat de veroordeelden veel van de schadevergoedingen kunnen betalen, is bijzonder klein. Toch heeft Lelièvre, de enige die over enkele jaren kans maakt op vervroegde vrijlating, via zijn advocaat verklaard dat hij bereid is om zijn deel te betalen. 

Sabine krijgt de hoogste schadevergoeding, een half miljoen euro, omdat ze 81 dagen zat opgesloten in de kooi van Dutroux. “Dat kan een gigantisch bedrag lijken”, verklaarde Sabines advocate. “Maar gezien haar levensverwachting is dat slechts twintig euro per dag. En niets, ook geen geld, kan de schade herstellen die ze heeft geleden.” 

De ouders van Sabine en Laetitia kunnen elk aanspraak maken op 50.000 euro. De ouders van de overleden slachtoffers, de Marchals en de ouders van Eefje Lambrecks, krijgen elk 100.000 euro toegekend; hun broers en zussen elk 25.000 euro. De familie Lambrecks heeft daarnaast schade gevorderd van de Belgische staat. Ze neemt het de justitie kwalijk dat ze Dutroux in 1992 vervroegd vrijliet.

“Als Dutroux niet voorwaardelijk was vrijgelaten, kon hij nooit actief geweest zijn in de periode 1995-1996”, zegt de advocaat van de familie Lambrecks, Luc Savelkoul. De burgerlijke rechter doet later uitspraak over die schade-eis. 

Gisteravond liet advocaat Xavier Magnée weten dat Marc Dutroux, zoals verwacht, cassatieberoep aangetekend heeft tegen zijn veroordeling. Volgens Magnée is het niet uitgesloten dat er tijdens het proces procedurefouten gemaakt zijn.

Bron » De Standaard

Laatste zitting in proces-Dutroux duurt amper vijf minuten

De laatste zitting van het proces-Dutroux voor het assisenhof in Aarlen heeft vandaag niet eens vijf minuten geduurd. De veroordeelden waren niet aanwezig. Voorzitter Stéphane Goux veroordeelde Marc Dutroux, Michelle Martin en Michel Lelièvre tot de betaling van schadeloosstelling aan de burgerlijke partijen.

De veroordeelden dienen een som van 500.000 euro te betalen aan Sabine Dardenne en van 300.000 euro aan Laetitia Delhez die minder lang opgesloten zat in het huis in Marcinelle.

De ouders van de overleden slachtoffers kregen elk 100.000 euro toegewezen. De ouders van Sabine en Laetitia zullen ieder een som van 50.000 euro kunnen opeisen.

De grootouders, evenals de broers en de zussen van de slachtoffers kunnen sommen tussen 12.500 en 25.000 euro opeisen.
Het is weinig waarschijnlijk dat de burgerlijke partijen op een dag de sommen bekomen die hen door het hof werden toegekend. Ze kunnen zich wel richten tot het fonds voor hulp aan slachtoffers, maar het bedrag dat hier wordt uitgekeerd zal geplafonneerd zijn tot 62.000 euro per burgerlijke partij.

Zitting duurde maar vijf minuten

Na een korte repliek van Olivier Slusny, de advocaat van Michel Lelièvre, heeft voorzitter Goux de zitting vandaag meteen geschorst. Slusny betwistte de forse bedragen die de burgerlijke partijen dinsdag gevorderd hadden.

Hij vond 100.000 euro per overleden slachtoffer als morele schadevergoeding voor de families een redelijk bedrag, maar verschillende burgerlijke partijen van de slachtoffers hadden een veelvoud daarvan gevraagd. Voor de slachtoffers die nog in leven zijn, vond Slusny een lagere vergoeding billijk.

Slusny zei de burgerlijke partijstellingen ernstig te nemen omdat hij nog hoopt dat zijn cliënt ooit zal vrijkomen en in staat zal zijn om de slachtoffers te vergoeden. Daarom vond de advocaat het belangrijk genoeg om deze morgen over de burgerlijke belangen nog een extra zitting te vragen.

De zitting verliep in een ietwat surrealistische sfeer. Alleen de noodzakelijke veilgheidsmaatregelen waren getroffen. Buiten waren politieagenten volop de dranghekken rond het paleis aan het afbreken. Politieagenten, perslui, technici en andere betrokkenen namen uitgebreid afscheid van elkaar en enkele juryleden hadden postgevat op de publieksbanken.

Drie van de vier veroordeelden werden vertegenwoordigd door hun advocaten Olivier Slusny (Lelièvre), Sébastien Schmitz (Martin), Ronny Baudewyn en Xavier Magnée (Dutroux). Van de burgerlijke partijen was niemand vertegenwoordigd.

Bron » De Standaard

Marc Dutroux tekent cassatieberoep aan

Marc Dutroux heeft cassatieberoep aangetekend tegen zijn veroordeling door het hof van assisen in Aarlen dinsdag. Dat heeft zijn advocaat Xavier Magnée woensdag verklaard.

De advocaat bevestigt daarmee het bericht dat was verspreid via de Franstalige televisiezender RTBF. Het cassatieberoep werd woensdag ondertekend door Marc Dutroux op het register van de griffie van de gevangenis in Aarlen, zo verduidelijkte Magnée die het bericht naar eigen zeggen vernam van de assisenvoorzitter.

Magnée stelde ook dat hij het document enkel zou gebruiken om in cassatie te gaan indien er sprake zou zijn van procedurefouten. “En het is niet uitgesloten dat die er zijn”, aldus nog Magnée.

De wettelijke termijn voor het indienen van een cassatieberoep bedraagt 15 dagen na de dag van de veroordeling. De advocaten van Dutroux hadden dinsdag al aangegeven dat hun cliënt in cassatie zou gaan.

Bron » De Standaard

Levenslang voor Dutroux

Op het assisenproces in Aarlen is Marc Dutroux veroordeeld tot levenslange opsluiting. Hij kreeg daarbovenop nog 10 jaar terbeschikkingstelling opgelegd. Dat is een interneringsmaatregel die betekent dat hij nooit meer vrijkomt. Michelle Martin kreeg 30 jaar cel, Michel Lelièvre 25 jaar en Michel Nihoul 5 jaar.

Vorige week bevond de jury Dutroux schuldig aan meervoudige ontvoering, verkrachting en moord en de drie rechters en twaalf juryleden in het proces moesten vandaag de strafmaat bepalen.

Tegen het einde van de middag maakte rechtbankvoorzitter Stéphane Goux bekend hoe lang Dutroux achter de tralies gaat. Het oordeel omvatte 50 pagina’s, die integraal werden voorgelezen. Voor de eigenlijke de strafmaat was het wachten tot de laatste vijf pagina’s.

Het openbaar ministerie eiste gisteren levenslang voor Dutroux, dertig tot vijfendertig jaar cel voor Michelle Martin, dertig jaar voor Michel Lelièvre en tien jaar voor Michel Nihoul. In het geval van Dutroux en Martin werd die eis dus ingewilligd, Lelièvre en Nihoul kregen iets minder dan de geëiste straffen.

Nihoul mag vanavond bovendien weer naar huis, omdat het openbaar ministerie voor hem niet de onmiddellijke aanhouding vroeg.

“Beter af dan de slachtoffers”

Nadat het arrest voorgelezen was, richtte voorzitter Stéphane Goux zich tot de veroordeelden. “Marc Dutroux, u hebt de maximumstraf gekregen. Maar u bent waarschijnlijk nog beter af dan uw slachtoffers”, zei hij.

“Michelle Martin, indien u een onderdanige vrouw bent, zult u erop toezien in de toekomst alleen maar met mensen met een goede invloed in contact te komen. Michel Lelièvre, ik heb u enkele jaren geleden ontmoet in Namen, toen u als moraliteitsgetuige verscheen op het proces van uw broer, die voor drugs terechtstond. Ik hoop dat u van de drugs zult kunnen blijven en na uw vrijlating, een normaal leven zult kunnen leiden. En wat u betreft, Michel Nihoul, uw gezondheidstoestand heeft u wijzer gemaakt en dat was tijd”, zei Goux zonder op zijn papieren te kijken.

Vervolgens bedankte de assisenvoorzitter iedereen die meewerkte aan het proces. Een speciaal woord was er voor de advocaten van de Nederlandstalige balies. “Die hebben alle debatten gevolgd in een taal die niet die van hen was. Ze hebben dat op een duidelijke manier gedaan en met fijnzinnigheid”, zei Goux.

Ook de juryleden, die het proces nu mogen verlaten, kregen dankwoorden. “Ik denk dat België fier mag zijn op u”, zei de voorzitter. De juryleden krijgen nog vrijaf tot 30 juni aanstaande. Hun werkgevers zullen zolang door het ministerie van Justitie vergoed worden voor het doorbetalen van hun lonen.

Pleidooien

De advocaten van Michel Lelièvre pleitten deze voormiddag als eersten. Ze hadden het onder meer over de perfecte samenwerking van Lelièvre met het gerechtelijk onderzoek en wezen erop dat de redelijke termijn voor een proces overschreden was. Ze vroegen dat Lelièvre minder gestraft zou worden dan Dutroux en Martin, omdat procureur Bourlet tijdens de pleidooien over de schuldvragen duidelijk gesteld had dat de verantwoordelijkheid van de vier in de beklaagdenbank niet even groot is.

De advocaten Xavier Attout en Frédéric Clément de Cléty van Michel Nihoul wezen erop dat Nihoul alleen schuldig bevonden was aan drugsfeiten en bendevorming voor drugs en mensenhandel. Ze vroegen de jury en het hof om Nihoul daarom te berechten zoals een strafrechtbank dat zou doen. Dat betekende voor de advocaten een straf tussen zes maanden en drie jaar. Advocaat Attout hoopte zelfs dat de jury en het hof het voor zijn cliënt zouden houden bij een schuldigverklaring.

Laatste woord beschuldigden

De laatste woorden van Marc Dutroux op het proces, deze voormiddag, gingen niet onopgemerkt voorbij. Tot drie keer toe onderbrak voorzitter Stéphane Goux Dutroux omdat hij over de grond van het dossier begon te pleiten, over andere “betrokkenen” sprak en zich niet beperkte tot visie op de strafmaat.

“U moet hier niet het proces maken van mensen die hier niet terechtstaan”, zei de voorzitter tot Dutroux. De advocaat van Dutroux, Xavier Magnée, stelde vervolgens voor om de zitting even te schorsen om met zijn cliënt te overleggen. De voorzitter ging op dat verzoek in.

Nadien zei Dutroux andermaal dat hij onschuldig was voor de dood van An, Eefje en Bernard Weinstein. Volgens zijn advocaat Ronny Baudewyn blijft Dutroux erbij dat hij schuldig is bevonden aan feiten die hij niet heeft gepleegd, en zijn de omstandigheden waarin het proces is gevoerd, niet de omstandigheden waren waarop hij recht had.

Baudewyn herhaalde nog dat hij niet in Cassatie gaat. “Wat mij betreft, is de zaak gesloten”, aldus de advocaat. Michelle Martin drukte nogmaals haar spijt uit en zei dat ze elke straf zou aanvaarden. Michel Nihoul vroeg het hof en de jury om mild voor hem te zijn.

Het proces-Dutroux duurde in totaal 62 dagen.

Bron » De Standaard