Archief van juli, 2004

Overheden willen ‘sporen’ van bellers en surfers bewaren

23 juli 2004

Telecomoperatoren moeten alle sporen die hun klanten achterlaten als ze surfen, e-mailen of telefoneren tot drie jaar bewaren, zegt een Europees voorstel. In België geldt al een termijn van één jaar, maar de operatoren zijn er niet voor te vinden om die op te trekken. Een Europees voorstel om alle internet- en telefoonoperatoren te dwingen […]

Lees meer »

Waarom de ene kindermoordenaar de andere niet is

19 juli 2004

De affaire-Dutroux bracht in 1996 in Brussel 300.000 boze mensen op straat, die de justitie verweten hun kinderen onvoldoende te beschermen tegen perverse verkrachters. De zaak-Fourniret daarentegen veroorzaakt amper beroering bij de publieke opinie. Waarom is de ene kindermoordenaar de andere niet? De vergelijking dringt zich al langer op. Dutroux ontvoerde zes meisjes, sloot ze […]

Lees meer »

Ook Belgische staatsveiligheid niet altijd even efficiënt

15 juli 2004

De problemen bij de Britse inlichtingendiensten bestaan tot op zekere hoogte ook bij de Belgische geheime diensten. Net als in Groot-Brittannië rijst de vraag naar de efficiëntie van het inlichtingenwerk. Verzamelt de dienst wel de relevante gegevens, worden die snel en correct verwerkt in bruikbare analyses en komen die afgewerkte rapporten tijdig terecht bij de […]

Lees meer »

Nieuwe denktank wil geheime diensten discreet steunen

3 juli 2004

Belgian Intelligence Studies Association (BISA) is de naam van een onlangs opgerichte denktank die een kruisbestuiving wil realiseren tussen professionals van inlichtingendiensten, politici, wetenschapslui en economische milieus. De vereniging leidt vooralsnog een zeer discreet bestaan en maakt zich enkel bekend via een internetadres dat niet met de gewone zoekmachines kan worden opgespoord. De zetel van […]

Lees meer »