Geld van Kazachgate-deal ging inderdaad naar scouts

De Brusselse scoutsgroep ‘Amitié et Fraternité Scoute’ (AFS) heeft in maart 2012 via bestuurder Jean-François Godbille – advocaat-generaal in Brussel – een schenking van 25.000 euro ontvangen van het liefdadigheidsfonds ‘Prins en prinses Alexander van België’, de stichting van prinses Léa. Dat heeft AFS-voorzitter Jean-Pierre Troussart vrijdag aan het agentschap Belga bevestigd na berichten in De Standaard en Le Vif. “Het geld werd voor een deel uitgegeven aan uniformen, tenten en materiaal voor de scoutsgroepen”, aldus Troussart.

Volgens Troussart had Jean-François Godbille in 2012 aangegeven dat de schenking afkomstig was van de streng katholieke Orde van Malta. Iets wat prinses Léa zelf ook eerder verklaarde aan de speurders. Maar het geld blijkt dus afkomstig te zijn uit de omstreden Kazachgate-deal.

Donderdag maakte het Brusselse parket bekend dat het dossier-Kazachgate verhuist van het parket van Brussel naar het parket-generaal. Omdat daarbij onderzoeksdaden rond een magistraat nodig zijn, zei het parket donderdag, moest het dossier volledig aan het parket-generaal worden overgemaakt. De magistraat om wie het gaat, blijkt dus advocaat-generaal Godbille te zijn.

Het dossier Kazachgate draait rond de manier waarop de zogenaamde afkoopwet in 2011 plots groen licht kreeg in het parlement. Het gerecht gaat na of oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) ervoor heeft gelobbyd om de wet snel te helpen goedkeuren. Patokh Chodiev, Alijah Ibragimov en Alexander Mashvitch, drie zakenlui uit Oezbekistan en Kazachstan, profiteerden als eersten van de nieuwe wet en kochten hun proces af.

Chodiev en co betaalden achteraf veel geld aan hun advocaten en lobbyisten, onder anderen aan De Decker. Maar de Franse advocate van Chodiev, Catherine Degoul, stortte in 2012 ook een som van 25.000 euro op de rekening van de stichting ‘Prins en prinses Alexander van België’. Volgens Degoul gebeurde die storting op vraag van De Decker, maar die laatste ontkent dat.

Het geld kwam dus uiteindelijke terecht bij de AFS-scouts waar de Brusselse advocaat-generaal Godbille de bezieler van is. Heel de zaak speelt zich af in het streng katholieke milieu waartoe Godbille, maar ook prinses Lea en de orde van Malta behoren.

De omstreden minnelijke schikking met Chodiev en co werd gesloten door de Brusselse advocaat-generaal Patrick De Wolf, een collega van Godbille. Het gerecht zal nu nagaan of Godbille zelf ook een rol heeft gespeeld bij het afsluiten van de schikking.

In een reactie aan Belga zegt de advocaat-generaal Godbille “gekwetst” te zijn door de berichten, maar behoudt hij zijn reactie voor het gerecht. Hij benadrukt niettemin nooit door iemand te zijn “gekocht” tijdens zijn loopbaan. Godbille behandelt al vele jaren gevoelige financiële dossiers bij het Brusselse parket en parket-generaal.

Bron » De Standaard

Topmagistratuur moet zichzelf onderzoeken in Kazakhgate

Het Brusselse parket moet zijn Kazakhgate-dossier overdragen aan het parket-generaal omdat er mogelijk smeergeld terechtkwam bij de vzw van een topmagistraat, die enkel onderzocht kan worden door de Brusselse procureur-generaal. Maar omdat zijn parket-generaal een omstreden minnelijke schikking sloot met hoofdrolspeler Patokh Chodiev dreigt een belangenconflict. De voorzitter van de onderzoekscommissie, Dirk Van der Maelen (sp.a), vreest dat “de aandacht van de hoofdzaak nu afgeleid zal worden naar bijzaak”.

Het gerechtelijke en parlementaire onderzoek naar Kazakhgate krijgt een nieuwe wending nu de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille opduikt in het onderzoek. Godbille, zelf gespecialiseerd in financiële dossiers, moet uitleg verschaffen over verdachte transacties naar de scouts-vzw waarvan hij voorzitter is.

Het nieuwe spoor begon bij Catherine Degoul. De Franse advocate van Oezbeeks-Belgisch zakenman Patokh Chodiev zou op 11 januari 2012 een bedrag van 25.000 euro gestort hebben op de rekening van het liefdadigheidsfonds van prinses Léa (schoonzus van oud-koning Albert II). Ze deed dat naar eigen zeggen op advies van ex-Senaats­voorzitter Armand De Decker (MR), die al onderzocht wordt omdat hij als Belgisch advocaat van Chodiev hand-en-spandiensten zou hebben geleverd om de omstreden afkoopwet in 2011 versneld te laten goedkeuren door het parlement ten gunste van zijn cliënt.

Uit de rekeningen van prinses Léa’s fonds zou nu volgens Le Vif blijken dat gelijktijdig met Degouls transactie gelden werden doorgestort aan de religieuze en multiculturele scoutsvereniging ‘Amitié et Fraternité Scoute’ (AFS), waarvan Godbille voorzitter is. Godbille ontkende gisteren “geschokt” iets fout te hebben gedaan. “Ik zal ten gepaste tijde mijn eer verdedigen,” zei hij aan De Morgen.

‘Privilege van procureur-generaal’

Maar het onderzoek naar Godbille maakt de rechtsgang van Kazakhgate wel plots problematisch, waarschuwt oud-rechter en ex-raadsheer bij de Comités I en P Walter De Smedt. “Omdat vervolging van een topmagistraat in België nog altijd het privilege is van de procureur-generaal (in Brussel is dat nu Johan Delmulle, in 2011 was dat Marc de le Court, MR), krijg je nu een situatie waarbij het parket-generaal zijn eigen rol in de zaak moet onderzoeken.”

In het geval van Kazakhgate dreigt dan een regelrecht belangenconflict omdat Chodiev op 17 juni 2011 een geheime minnelijke schikking afsloot met datzelfde Brusselse parket-generaal. Hij betaalde enkele tientallen miljoenen om niet langer vervolgd te worden in een corruptiezaak rond Tractebel-investeringen in Kazachstan. Godbille speelde geen rechtstreekse rol in de minnelijke schikking maar volgens De Smedt is dat relatief. “In België werkt het parket-generaal één en ondeelbaar. Ze zijn minstens op de hoogte van elkaars dossiers, en de toenmalige procureur-generaal was dat zeker.”

Volgens De Smedt zou minister van Justitie Koen Geens er daarom goed aan doen om het dossier nu te onttrekken aan het Brusselse parket-generaal. “Dit zou best onafhankelijk worden onderzocht door het parket-generaal van het Hof van Cassatie”, zegt hij.

Militair materieel

Hoe dan ook dreigt er ernstige vertraging voor het onderzoek. De voorzitter van de onderzoekscommissie, Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a), reageert bezorgd op de nieuwe ontwikkelingen. “Ik heb komende maandag overleg met de verbindingsmagistraat over de mogelijke gevolgen”, zegt hij aan De Morgen, “maar ik vrees nu al dat een bijzaak, een onderzoek naar 25.000 euro, de aandacht zal afleiden van de hoofdzaak: een staatszaak waarmee vele miljoenen euro’s gemoeid zijn.”

Naast Chodiev profiteerde van zijn minnelijke schikking vooral de Franse staat. Die wist dankzij zijn juridische vrijgeleide via de oligarch voor 2 miljard euro militair materieel te verkopen aan Kazachstan.

Bron » De Morgen

Brusselse advocaat-generaal genoemd in Kazakhgate-schandaal: “Ik zal mijn eer verdedigen”

Belandde smeergeld uit de Kazakhgate-affaire bij de religieuze scoutsvereniging ‘Amitié et Fraternité Scoute’ (AFS)? Het Brusselse parket-generaal opent een nieuw onderzoek, mogelijk ook naar de rol van de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille die voorzitter is van AFS. In een eerste reactie noemt Godbille zich ‘geschokt’. “Ik zal mijn eer verdedigen.”

Het gerechtelijke en parlementaire onderzoek naar Kazakhgate krijgt een totaal onverwachte wending nu naast voormalig minister van staat Armand De Decker ook de Brusselse magistratuur in het onderzoek wordt meegesleurd. Het parket van de hoofdstad ziet zich genoodzaakt om het onderzoek naar smeergeld, in ruil voor het afkopen van een vervolging, over te dragen aan het parket-generaal omdat de naam van de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille opduikt in het onderzoek.

Godbille, zelf gespecialiseerd in financiële dossiers zal, volgens Le Vif en De Standaard, uitleg moeten verschaffen over mogelijk verdachte transacties naar de scouts-vzw waarvan hij voorzitter is. Maar ook het koningshuis wordt betrokken.

Aanvankelijk was er op 11 januari 2012 een bedrag van 25.000 euro gestort op de rekening van het liefdadigheidsfonds ‘Prins en prinses Alexander van België’, de stichting van prinses Léa (schoonzus van oud-koning Albert II). Het ging om een storting door Catherine Degoul, de Franse advocate van zakenman Pathokh Chodiev – één van de drie Centraal-Aziatische zakenlui die vermoedelijk smeergeld betaalden om de afkoopwet – waarvan ze zouden profiteren – sneller door het parlement te sluizen. Het liefdadigheidsfonds van Léa zou daarop zowat gelijktijdig een, niet nader genoemd, fors bedrag hebben doorgestort aan AFS.

Het is nog onduidelijk of AFS-voorzitter Godbille, die voor zover bekend niet betrokken was bij de minnelijke schikking tussen justitie en de Kazachen, op de hoogte was van de originele oorsprong van dat geld. De transactie wordt wel verdacht genoeg geacht om te onderzoeken.

Door De Morgen gecontacteerd wil Godbille niet ingaan op de details van het onderzoek maar noemt zich wel “geschokt” door de aantijgingen. “Ik zal ten gepaste tijde mijn eer verdedigen”, zegt hij. “Alle communicatie zal verlopen via een advocaat, die ik nu nog aan het zoeken ben.”

Zijn scoutsgroep AFS heeft vandaag “een goede reputatie” bij het overkoepelende ‘Europe et Scoutisme’ (ES), zegt ES-voorzitter Jean-Pierre Dumortier. “Wij hebben een partnerschap met AFS. Zij subsidieerden onafhankelijk een tweetal scoutsgroepen met moslims in Schaarbeek en Molenbeek. Of deze groepen vandaag nog bestaan is me wel onduidelijk.”

AFS verschilt van de klassieke scoutsbeweging omdat ze gefocust zijn op religie en integratie. Sinds 2004 proberen ze jongeren uit minder gegoede milieus naar de scouts te halen, ook jonge Brusselse moslims. In haar statuten beschrijft ze haar missie als het ‘vormen van de persoonlijkheid van haar leden in een multiculturele, pluri-confessionele wereld in constante evolutie’. Ze wil jongeren ook helpen om te studeren en een baan te vinden.

De betrokken stichting van prinses Léa antwoordde deze ochtend nog niet op onze vragen.

Bron » De Morgen

Belandde geld van Kazachgate bij scouts?

Het gerecht onderzoekt of er – via minister van staat Armand De Decker (MR) – smeergeld van Chodiev en co. terechtgekomen is bij een religieuze scoutsorganisatie.

Het Brusselse parket kondigde gisteren aan dat het zijn onderzoek naar vermoedelijke corruptie in de Kazachgate-affaire stopzet en overdraagt aan het parket-generaal. De reden daarvoor is, zegt het parket, dat er ‘nieuwe’ informatie is binnengekomen waaruit blijkt dat er ook onderzoeksdaden naar een magistraat gevoerd moeten worden. Maar omdat een magistraat voorrecht van rechtsmacht geniet, moet het onderzoek gevoerd worden door de hogere magistratuur en niet meer door het parket.

De Standaard en Le Vif achterhaalden dat de magistraat naar wie bijkomend onderzoek wordt gevoerd, de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille is.

Godbille is bij het Brusselse parket-generaal gespecialiseerd in financiële zaken, maar hij pleit ook geregeld voor assisen. De reden waarom zijn rol in de Kazachgate-affaire nu onderzocht wordt, is dat een deel van het vermoedelijke smeergeld uit de affaire mogelijk bij ‘Amitié et Fraternité Scoute’ (AFS) is terechtgekomen. Dat is een zeer religieuze Brusselse scoutsgroep. Jean-François Godbille is voorzitter van de raad van beheer van AFS.

Prinses Léa

Ter herinnering: in maart 2011 keurde de Kamer de zogenaamde afkoopwet goed waardoor verdachten van fraude hun proces konden afkopen. De eersten die van die wet gebruikmaakten, waren de ‘Kazachen’ Pathokh Chodiev, Alijah Ibragimov en Alexander Maskevich. Het gerecht en een parlementaire onderzoekscommissie onderzoeken op dit moment of de drie Kazachen er met de medewerking van minister van staat Armand De Decker en de Franse advocate Catherine Degoul in geslaagd zijn de wet versneld door het parlement te jagen om hun eigen zaak te dienen.

Uit het gerechtelijk onderzoek dat in Frankrijk de voorbije jaren naar de zaak werd gevoerd, bleek onder meer dat de advocaten in de affaire riante erelonen hebben opgestreken. Het Franse gerecht legde verschillende geldstromen bloot.

Maar de advocaten waren niet de enigen die veel geld kregen. Eén storting van 11 januari 2012 bleek terechtgekomen te zijn gekomen op de rekening van het liefdadigheidsfonds ‘Prins en prinses Alexander van België’, de stichting van prinses Léa. Het ging om een storting van 25.000 euro die uitgevoerd werd door Catherine Degoul, de Franse advocate van Chodiev.

Zowel Catherine Degoul als Armand De Decker werd door de Belgische speurders ondervraagd over de zaak. Degoul zei dat ze de storting had gedaan op vraag van Armand De Decker, die haar had gevraagd “iets te doen voor het koninkrijk België” als dank voor de ‘hulp’ van ons land in de Kazachgate-affaire. De Decker zelf ontkende tijdens zijn ondervraging dat hij Degoul om die storting had gevraagd. Maar wie van de twee ook de waarheid spreekt, het geld werd in elk geval gestort.

Het fonds van prinses Léa sponsort met het geld dat het krijgt, een aantal goede doelen. Nu blijkt dat het fonds de 25.000 euro van Degoul en Dedecker mogelijk heeft doorgestort aan de Brusselse religieuze scouts van AFS. Tot nader order is dat niet bewezen, maar AFS staat wel in de lijst van organisaties die in 2012 geld hebben gekregen van het fonds van prinses Léa.

Voor een goed begrip: de minnelijke schikking tussen de drie Kazachen en het Brusselse parket-generaal werd gesloten door advocaat-generaal Patrick de Wolf, niet door zijn collega Jean-François Godbille. Of Godbille iets met die schikking te maken heeft, zal worden onderzocht. Net zoals de vraag of er via het fonds van prinses Lea Kazachgate-geld terechtgekomen is bij de scoutsvereniging waarvan Godbille de drijvende kracht is.

Een van de gevolgen van het nieuwe onderzoek is dat het Kazachgate-onderzoek, dat zo goed als rond was, opnieuw vertraagd wordt. Al zeker tot er duidelijkheid komt over wat er met de 25.000 euro van het fonds van prinses Léa is gebeurd.

Bron » De Standaard

FN-voorman kan twee jaar krijgen

De openbaar aanklager heeft gisteren voor het hof van beroep van Brussel twee jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd voor Daniel Féret, de voorzitter van het extreem rechtse Front National (FN). Hij wordt beschuldigd van aansporing tot rassenhaat door de verspreiding van pamfletten of verkiezingsprogramma’s.

Bij de opening van de zitting zei FN-senator Michel Delacroix, de advocaat van Féret, dat zijn cliënt sinds zijn verkiezing voor het Brussels Parlement op 13 juni parlementair onschendbaar is.

Férets onschendbaarheid werd destijds door het federale parlement opgeheven. Nu moet het Brussels Parlement zich over het dossier buigen, zei de advocaat. Procureur-generaal Jean-François Godbille repliceerde dat Féret nog geen ontslag genomen heeft uit het federale parlement en dus nog als een federaal parlementslid moet worden beschouwd.

Over de grond van de zaak gaf de procureur een bloemlezing van documenten van de hand van de FN-voorzitter waarin allochtonen gelijkgesteld worden met dieven, delinquenten, misdadigers en terroristen. Voorts worden Afrikanen als wilden in de brousse gekarikaturiseerd. De aanklager was verontwaardigd over ‘dit klimaat van rassenhaat en politiek geweld, dat aan een bepaalde periode herinnert (…)’.

Voorwaardelijk

Godbille eiste de ontbinding van de VZW Front National en de veroordeling van Georges Tonnelier, de vroegere medewerker van Frénet in het parlement, tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Voor Frénet kan een voorwaardelijke straf niet meer, gezien de arts in 1986 al tot een jaar voorwaardelijk veroordeeld werd voor het afleveren van een vals doktersattest dat een alibi verschafte aan een delinquente die vervolgd werd voor een hold-up. Het proces wordt op 30 juni voortgezet.

Het Front National haalde op 13 juni bij de verkiezingen voor het Brussels Parlement 5,42 procent van de stemmen. Voor het Waals Parlement ging het FN met 8,12 procent van de stemmen lopen. Dat is meer dan dubbel zoveel als bij de regionale verkiezingen van 1999 en ruim 2,5 procentpunt meer dan bij de kamerverkiezingen van vorig jaar.

Bron » De Tijd