De Decker stapt dan toch uit MR

Hoewel hij het aanvankelijk allerminst van plan was, is Armand De Decker dan toch opgestapt als lid van de Mouvement Réformateur (MR). Dat bevestigt partijvoorzitter Olivier Chastel op Twitter.

‘Armand De Decker is niet langer lid van de MR. Ik heb net nota genomen van zijn ontslag’, meldt Chastel maandagmiddag op de socialenetwerksite Twitter.

Armand De Decker bleef er tot op heden nochtans bij dat hem niets te verwijten valt bij het tot stand komen van de wet op de verruimde minnelijke schikking. In een reactie op het nieuws dat hij in verdenking werd gesteld, wees hij erop dat de raadsheer in Bergen hem er niet van verdenkt dat hij het wetgevend proces zou beïnvloed hebben. ‘Dat blijkt uit de mededeling van het parket, net zoals de parlementaire commissie Kazachgate al eerder vaststelde dat ik de wet niet heb beïnvloed.’

Bronnen melden aan persagentschap Belga dat De Decker de partij verlaat uit ontgoocheling om de geringe steun die hij binnenskamers nog zou ervaren. Hij zou er ook gewezen hebben op het gebrek aan respect voor het vermoeden van onschuld en het werk dat hij tijdens zijn politieke carrière voor de liberale partij heeft verricht.

‘Hoe kan ik minister beïnvloeden?’

De Decker bleef ook ontkennen dat hij door ongeoorloofd politiek gelobby geprobeerd heeft een minnelijke schikking uit de brand te slepen voor de Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev. Daar wordt hij door het gerecht wel officieel van verdacht.

‘Men verwijt mij dat ik een minnelijke schikking ben gaan vragen voor Chodiev aan de toenmalige minister van Justitie Stefaan de Clerck (CD&V). Maar hoe kan ik een minister beïnvloeden van wie ik weet dat het niet zijn bevoegdheid is een minnelijke schikking toe te kennen? Het enige wat ik heb gedaan – in mijn rol als advocaat van Chodiev – is vragen aan de minister hoe het zat met de vooruitgang van het wetsvoorstel op de verruimde minnelijke schikking. Niet meer, niet minder.’

Nog in Brussels Parlement

In zijn maandagmiddag gepubliceerde mededeling repte De Decker met geen woord over de eis van MR-voorzitter Oliver Chastel. Die vroeg vanochtend dat de Decker zich zou terugtrekken uit al zijn functies als politicus. De Decker zit vandaag nog in het Brussels Parlement en in de Ukkelse gemeenteraad.

Minder dan een uur na het verschijnen van De Deckers mededeling maakte Chastel via Twitter bekend dat de voormalige Senaatsvoorzitter dan toch uit de MR was gestapt.

Bron » De Standaard

MR-voorzitter vraagt De Decker ontslag te nemen

MR-voorzitter Olivier Chastel vraagt oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker ontslag te nemen uit al zijn mandaten, zoniet wordt De Decker uit de partij gezet. Chastel reageert daarmee op de inverdenkingstelling van de minister van Staat in het dossier Kazachgate.

Gerechtelijke bronnen bevestigden maandag aan De Standaard dat Minister van Staat en oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) door het gerecht in Bergen in verdenking gesteld werd wegens ‘ongeoorloofde beïnvloeding’ in de Kazachgate-zaak.

De Decker zou 740.000 euro gekregen hebben van de miljardair Patokh Chodiev en diens zakenpartners om de wet op de verruimde minnelijke schikking op hun maat te laten goedkeuren.

Bron » De Standaard

Armand De Decker verdacht van corruptie in zaak Kazachgate

Minister van Staat en oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) is door het gerecht in Bergen in verdenking gesteld wegens ‘ongeoorloofde beïnvloeding’ in de Kazachgate-zaak. Dat bevestigen gerechtelijke bronnen aan De Standaard.

Een raadsheer-onderzoeksrechter in Bergen meent dat er genoeg aanwijzingen zijn dat senator Armand De Decker (MR) in 2011 en 2012 aan ongeoorloofde politieke lobbying heeft gedaan om de wet op de verruimde minnelijke schikking te laten goedkeuren op maat van miljardair Patokh Chodiev en twee van diens zakenpartners.

De Decker kreeg voor zijn diensten 740.000 euro van Chodiev en co. Zelf blijft de oud-senator tot op vandaag beweren dat hij in de Kazachgate-zaak enkel heeft gewerkt als advocaat van Chodiev en dat de 740.000 euro zijn honorarium waren. Maar hij slaagde er dus niet in de speurders te overtuigen.

Olivier Delmarche, raadsheer bij het hof van beroep in Bergen, stelde Armand De Decker heel recent in verdenking wegens ‘ongeoorloofde beïnvloeding.’ Dat vernamen De Standaard, Mediapart, Le Soir, en Le Vif. ‘Ongeoorloofde beïnvloeding’ is een vorm van corruptie waarbij een ambtenaar ‘tegen betaling zijn invloed gebruikt om de overheid tot een handeling aan te zetten.’ In dit geval zou De Decker zijn politieke invloed hebben aangewend voor de belangen van Chodiev te dienen.

Dat De Decker in verdenking is gesteld, betekent dat hij op het eind van het onderzoek voor de raadkamer moet verschijnen. Die moet dan op haar beurt beslissen of hij naar de rechtbank wordt verwezen.

Bron » De Standaard

Geld van Kazachgate-deal ging inderdaad naar scouts

De Brusselse scoutsgroep ‘Amitié et Fraternité Scoute’ (AFS) heeft in maart 2012 via bestuurder Jean-François Godbille – advocaat-generaal in Brussel – een schenking van 25.000 euro ontvangen van het liefdadigheidsfonds ‘Prins en prinses Alexander van België’, de stichting van prinses Léa. Dat heeft AFS-voorzitter Jean-Pierre Troussart vrijdag aan het agentschap Belga bevestigd na berichten in De Standaard en Le Vif. “Het geld werd voor een deel uitgegeven aan uniformen, tenten en materiaal voor de scoutsgroepen”, aldus Troussart.

Volgens Troussart had Jean-François Godbille in 2012 aangegeven dat de schenking afkomstig was van de streng katholieke Orde van Malta. Iets wat prinses Léa zelf ook eerder verklaarde aan de speurders. Maar het geld blijkt dus afkomstig te zijn uit de omstreden Kazachgate-deal.

Donderdag maakte het Brusselse parket bekend dat het dossier-Kazachgate verhuist van het parket van Brussel naar het parket-generaal. Omdat daarbij onderzoeksdaden rond een magistraat nodig zijn, zei het parket donderdag, moest het dossier volledig aan het parket-generaal worden overgemaakt. De magistraat om wie het gaat, blijkt dus advocaat-generaal Godbille te zijn.

Het dossier Kazachgate draait rond de manier waarop de zogenaamde afkoopwet in 2011 plots groen licht kreeg in het parlement. Het gerecht gaat na of oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) ervoor heeft gelobbyd om de wet snel te helpen goedkeuren. Patokh Chodiev, Alijah Ibragimov en Alexander Mashvitch, drie zakenlui uit Oezbekistan en Kazachstan, profiteerden als eersten van de nieuwe wet en kochten hun proces af.

Chodiev en co betaalden achteraf veel geld aan hun advocaten en lobbyisten, onder anderen aan De Decker. Maar de Franse advocate van Chodiev, Catherine Degoul, stortte in 2012 ook een som van 25.000 euro op de rekening van de stichting ‘Prins en prinses Alexander van België’. Volgens Degoul gebeurde die storting op vraag van De Decker, maar die laatste ontkent dat.

Het geld kwam dus uiteindelijke terecht bij de AFS-scouts waar de Brusselse advocaat-generaal Godbille de bezieler van is. Heel de zaak speelt zich af in het streng katholieke milieu waartoe Godbille, maar ook prinses Lea en de orde van Malta behoren.

De omstreden minnelijke schikking met Chodiev en co werd gesloten door de Brusselse advocaat-generaal Patrick De Wolf, een collega van Godbille. Het gerecht zal nu nagaan of Godbille zelf ook een rol heeft gespeeld bij het afsluiten van de schikking.

In een reactie aan Belga zegt de advocaat-generaal Godbille “gekwetst” te zijn door de berichten, maar behoudt hij zijn reactie voor het gerecht. Hij benadrukt niettemin nooit door iemand te zijn “gekocht” tijdens zijn loopbaan. Godbille behandelt al vele jaren gevoelige financiële dossiers bij het Brusselse parket en parket-generaal.

Bron » De Standaard

Topmagistratuur moet zichzelf onderzoeken in Kazakhgate

Het Brusselse parket moet zijn Kazakhgate-dossier overdragen aan het parket-generaal omdat er mogelijk smeergeld terechtkwam bij de vzw van een topmagistraat, die enkel onderzocht kan worden door de Brusselse procureur-generaal. Maar omdat zijn parket-generaal een omstreden minnelijke schikking sloot met hoofdrolspeler Patokh Chodiev dreigt een belangenconflict. De voorzitter van de onderzoekscommissie, Dirk Van der Maelen (sp.a), vreest dat “de aandacht van de hoofdzaak nu afgeleid zal worden naar bijzaak”.

Het gerechtelijke en parlementaire onderzoek naar Kazakhgate krijgt een nieuwe wending nu de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille opduikt in het onderzoek. Godbille, zelf gespecialiseerd in financiële dossiers, moet uitleg verschaffen over verdachte transacties naar de scouts-vzw waarvan hij voorzitter is.

Het nieuwe spoor begon bij Catherine Degoul. De Franse advocate van Oezbeeks-Belgisch zakenman Patokh Chodiev zou op 11 januari 2012 een bedrag van 25.000 euro gestort hebben op de rekening van het liefdadigheidsfonds van prinses Léa (schoonzus van oud-koning Albert II). Ze deed dat naar eigen zeggen op advies van ex-Senaats­voorzitter Armand De Decker (MR), die al onderzocht wordt omdat hij als Belgisch advocaat van Chodiev hand-en-spandiensten zou hebben geleverd om de omstreden afkoopwet in 2011 versneld te laten goedkeuren door het parlement ten gunste van zijn cliënt.

Uit de rekeningen van prinses Léa’s fonds zou nu volgens Le Vif blijken dat gelijktijdig met Degouls transactie gelden werden doorgestort aan de religieuze en multiculturele scoutsvereniging ‘Amitié et Fraternité Scoute’ (AFS), waarvan Godbille voorzitter is. Godbille ontkende gisteren “geschokt” iets fout te hebben gedaan. “Ik zal ten gepaste tijde mijn eer verdedigen,” zei hij aan De Morgen.

‘Privilege van procureur-generaal’

Maar het onderzoek naar Godbille maakt de rechtsgang van Kazakhgate wel plots problematisch, waarschuwt oud-rechter en ex-raadsheer bij de Comités I en P Walter De Smedt. “Omdat vervolging van een topmagistraat in België nog altijd het privilege is van de procureur-generaal (in Brussel is dat nu Johan Delmulle, in 2011 was dat Marc de le Court, MR), krijg je nu een situatie waarbij het parket-generaal zijn eigen rol in de zaak moet onderzoeken.”

In het geval van Kazakhgate dreigt dan een regelrecht belangenconflict omdat Chodiev op 17 juni 2011 een geheime minnelijke schikking afsloot met datzelfde Brusselse parket-generaal. Hij betaalde enkele tientallen miljoenen om niet langer vervolgd te worden in een corruptiezaak rond Tractebel-investeringen in Kazachstan. Godbille speelde geen rechtstreekse rol in de minnelijke schikking maar volgens De Smedt is dat relatief. “In België werkt het parket-generaal één en ondeelbaar. Ze zijn minstens op de hoogte van elkaars dossiers, en de toenmalige procureur-generaal was dat zeker.”

Volgens De Smedt zou minister van Justitie Koen Geens er daarom goed aan doen om het dossier nu te onttrekken aan het Brusselse parket-generaal. “Dit zou best onafhankelijk worden onderzocht door het parket-generaal van het Hof van Cassatie”, zegt hij.

Militair materieel

Hoe dan ook dreigt er ernstige vertraging voor het onderzoek. De voorzitter van de onderzoekscommissie, Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a), reageert bezorgd op de nieuwe ontwikkelingen. “Ik heb komende maandag overleg met de verbindingsmagistraat over de mogelijke gevolgen”, zegt hij aan De Morgen, “maar ik vrees nu al dat een bijzaak, een onderzoek naar 25.000 euro, de aandacht zal afleiden van de hoofdzaak: een staatszaak waarmee vele miljoenen euro’s gemoeid zijn.”

Naast Chodiev profiteerde van zijn minnelijke schikking vooral de Franse staat. Die wist dankzij zijn juridische vrijgeleide via de oligarch voor 2 miljard euro militair materieel te verkopen aan Kazachstan.

Bron » De Morgen