“Vermoeden van onschuld in gevaar”

CdH-Kamerlid Clotilde Nyssens heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om het vermoeden van onschuld beter te beschermen. Dat schrijft de Franstalige krant La Libre Belgique. Marie-Christine Marghem (MR), Thierry Giet (PS), Mia De Schamphelaere (CD&V) en Carina Van Cauter (Open Vld) sloten zich aan bij het voorstel.

Het wetsvoorstel voorziet de mogelijkheid dat, wanneer het principe van het vermoeden van onschuld zou geschonden worden, een verzoek kan worden ingediend waardoor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een medium kan bevelen de verdeling van lasterlijke beweringen of beelden stop te zetten.

Volgens Nyssens worden te veel mensen die vervolgd worden nog te veel blootgesteld aan het publiek door de media. Ze meent dat de huidige wetgeving en rechtspraak niet volstaan om een snelle en efficiënte interventie te verzekeren wanneer het uit de hand loopt.

Het Kamerlid meent overigens dat het invoeren van een procedure in kort geding gewaagd is, dat het recht van antwoord onvoldoende is en dat het recht op afbeelding niet genoeg beschermd is. Bovendien betreurt ze dat de journalistieke deontologie niet in dwingende sancties voorziet tegen zij die te ver gaan.

Bron » De Morgen