“Wapenregister is onvolledig en onbetrouwbaar”

Het blijkt onmogelijk na te gaan hoeveel Belgen een legaal wapen in huis hebben, omdat het Centraal Wapenregister een soep is. Dat schrijft de krant De Morgen woensdag. “Het gebrek aan personeel en aangepaste informatica sleept al jaren aan.”

Volgens het Vlaams Vredesinstituut is het aantal ingevoerde handwapens voor particulier gebruik de afgelopen jaren fors gestegen. Maar waar die wapens terecht komen, weet niemand. Het is zelfs niet duidelijk hoeveel Belgen een wapen legaal in huis hebben.

Sinds de hervorming van de wapenwet in 2006 moeten gebruikers hun wapen laten registreren bij het Centrale Wapenregister (CWR). Maar dat register blijkt een totale chaos. Het CWR valt deels onder de federale overheidsdienst (FOD) Justitie, maar Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de organisatie.

“Er wordt al jaren gewerkt aan een hervorming van het CWR, maar dat blijft aanslepen”, zegt Geert Lambert (SLP), die het dossier opvolgt. “In de databank zitten mensen die al jaren overleden zijn, zelfs mensen die zich onder een Disneynaam laten registreren, en dat passeert allemaal.” Zelfs niet alle politiewapens blijken geregistreerd.

Ook Jan Roegiers (SP.A), voorzitter van de Vlaamse subcommissie voor Wapenhandel, probeert al jaren vruchteloos zicht te krijgen op de cijfers. Bij de Federale Wapendienst blijkt niemand bereikbaar, maar een bron binnen de FOD Justitie bevestigt de malaise.

Bron » De Standaard