Justitie betaalt (veel) voor toegang tot eigen vonnissen

Een rapport van de commissie voor de modernisering van de gerechtelijke orde pleit voor de oprichting van een open databank met gerechtelijke beslissingen. De FOD Justitie betaalt 13,17 miljoen euro per jaar voor abonnementen op juridische tijdschriften die dezelfde dienst verlenen, schrijft Le Soir woensdag.

Het verslag wijst op een “democratisch deficit” door de ontoegankelijkheid van de uitspraken van hoven en rechtbanken. “Hoe kan je een toegankelijke justitie voor iedereen garanderen als deze uitspraken ontoegankelijk zijn? Hoe kan je het recht aanleren en uitoefenen indien niemand weer hoe justitie zich uitdrukt en tot stand komt?”, vraagt de commissie zich af.

Met uitzondering van de Raad van State, het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof, die (een deel van) hun arresten online plaatsen, is de enige gratis databank de site Juridat. Die is echter erg onvolledig, omdat het op vrijwillige basis wordt aangevuld. De commissie suggereert dat een complete databank, die voor iedereen toegankelijk is, zonder al te grote problemen zou kunnen worden gevoed door de griffiers van de rechtbanken.

Bron » De Morgen