Bende-onderzoek heeft geen verdachten meer

Het parket van Charleroi vorderde gisteren de buitenvervolgingbrenging van Philippe De Staerke, de laatste en enige verdachte in het dossier van de Bende van Nijvel. Daarmee is de kans groot dat België nooit een antwoord krijgt op de vraag wie achter de Bende van Nijvel schuilging. De magistraten die het dossier leiden, zeiden gisteren dat zij met een beperkte speurdersploeg blijven voortzoeken naar de Bende, die in de jaren 80 bij een reeks bloedende overvallen ten minste 28 mensen heeft gedood.

Philippe De Staerke, de enige verdachte in het dossier van de Bende van Nijvel, bepleitte woensdag voor de raadkamer van Charleroi zijn buitenvervolgingbrenging. Het parket treedt die stelling bij. De advocaten van de nabestaanden vorderen zijn verwijzing naar het assisenhof. De verwanten van de slachtoffers kunnen krachtens de wet-Franchimont tijdens het vooronderzoek als burgerlijke partij stelling nemen. De raadkamer zal op 30 mei een beschikking nemen.

Voor Marie-Jean Callebaut, één van de verwanten van de 28 slachtoffers, zou de buitenvervolgingstelling de crematie van het dossier betekenen. De doodsteek aan het dossier werd volgens haar gegeven toen het gerecht de overheveling van het dossier van het parket van Dendermonde naar het parket van Charleroi beval.

Het was de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch die De Staerke, die eind de jaren 80 van het Gentse beroepshof 20 jaar gevangenisstraf kreeg voor een lange reeks gewelddadige overvallen, in verdenking bracht voor zijn aandeel bij de bloedige raid op het Delhaize-warenhuis in Aalst op 9 november 1985. Daar vielen acht doden. Zijn inverdenkingbrenging steunt op één enkele getuige. Die houdt vol dat hij De Staerke enkele uren voor de overval heeft vergezeld naar het Aalsterse grootwarenhuis. De speurders leidden daaruit af dat De Staerke op verkenning was getrokken.

Volgens De Staerkes raadsman, Thierry Delobel, houdt dat geen steek. De Staerke is een zware jongen die inderdaad in dezelfde periode een reeks overvallen pleegde. Maar volgens zijn advocaat kleeft er geen bloed aan zijn handen. Desondanks werd hij na een jaar voorarrest in 1988 in verdenking gesteld van de overval in Aalst. In die periode zat hij overigens als vast voor andere feiten. Pas in juni 2000 werd hij vervroegd in vrijheid gesteld.

De zogenaamde Bende van Nijvel was actief in de periode 1982-1985. De misdadigers pleegden meerdere uiterst gewelddadige overvallen waarbij in totaal 28 slachtoffers vielen. Buiten De Staerke werden geen verdachten opgepakt. Nadat een tweede parlementaire onderzoekscommissie zich over het dossier had gebogen, werd de speurdersploeg tot maximaal een honderdtal mensen uitgebreid. Nu bestaat het team nog uit 15 personen.

Bron » De Tijd

De Staerke na vijftien jaar vrij

De raadkamer stelt Philippe De Staerke (42) op 30 mei buiten vervolging in het dossier van de Bende van Nijvel. De Staerke werd in maart 1986 door onderzoeksrechter Freddy Troch in Dendermonde in verdenking gesteld voor de overval op het Delhaize-warenhuis van Aalst op 9 november 1985. Daarbij vielen acht doden. Een kaakslag voor de nabestaanden”, zegt Marie-Jeanne Callebaut, weduwe van de in Aalst doodgeschoten Jan Paelsterman. “De Staerke heeft toch ooit bekend dat hij 28 was en 28 doden op zijn geweten had?”

“Er kleeft geen bloed aan zijn handen”, herhaalde gisteren meester Thierry Delobel, de advocaat van De Staerke. De speurders hebben geen bewijzen van het tegendeel gevonden. “Op 30 mei valt het doek over het Bende-dossier. Het telt 2 miljoen bladzijden. Dat is een stapel van acht verdiepingen hoog. Allemaal voor niets geweest”, aldus meester Peter Callebaut.

Meester Callebaut: “Toen het Bende-dossier elf jaar geleden van Dendermonde naar Charleroi werd overgeheveld, was het onderzoek ten dode opgeschreven. Met de vaststelling dat niets tegen Philippe De Staerke bewezen kan worden en dat hij op 30 mei waarschijnlijk buiten vervolging wordt gesteld, wordt het dossier gecremeerd. Wij zullen Cassatie vragen alles nietig te verklaren wat sinds 1990 is ondernomen en het onderzoek terug te sturen naar Dendermonde.”

Marie-Jeanne Callebaut (54) en haar advocaat Peter Callebaut zijn allebei diep teleurgesteld door het resultaat van het tweede onderzoek naar de overvallen van de Bende van Nijvel dat in Jumet gevoerd werd. De man van Marie-Jeanne Callebaut werd op zaterdag 9 november 1985 op het parkeerterrein van de Delhaize in Aalst in zijn auto doodgeschoten. Hij was die avond één van de acht slachtoffers van de Bende. De bloedige raids van de Bende hebben tussen 1982 en 1985 aan 29 personen het leven gekost.

“Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Philippe De Staerke op een of andere manier bij de overval van Aalst betrokken was. Dat blijkt uit heel wat getuigenissen en aanwijzingen. Telkens weer krijgen wij van de onderzoekers echter te horen dat er wel aanwijzingen zijn, maar geen bewijzen. Het is om moedeloos van te worden, maar ik laat het er niet bij. Zelfs als ze De Staerke laten gaan, zal ik de nodige initiatieven nemen om mijn inlichtingen hard te maken”, aldus een verbazend strijdlustig gebleven mevrouw Callebaut.

“Ik begrijp er niets van. België beschikt over 40.000 politiemannen. Twee parketten en twee parlementaire commissies hebben zich over het Bende-dossier gebogen. Zestien jaar na de feiten staat men op het punt de enige verdachte ooit in deze zaak ondanks heel wat aanwijzingen toch vrij te laten. Dit is een schoolvoorbeeld van een ongelooflijk falen”, vindt meester Callebaut.

En de advocaat laat het er ook niet bij: “Ik heb de raadkamer gezegd dat het dossier in 1990 op een onwettelijke manier naar Charleroi is overgeheveld. De raadkamer in Dendermonde gaf ons destijds gelijk om de zaak daar voort te zetten, maar het parket heeft beroep aangetekend en toen heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) de zaak doorgestuurd naar Charleroi als een soort van ordemaatregel.”

“Dat staat nergens in de wet geschreven. Wij zijn toen door de KI zelfs niet gehoord. Een kaakslag voor de rechten van de verdediging. In dit dossier werden de regels van de procedure in die mate met voeten getreden, dat, als er nog een verdachte gevonden zou worden, hij nooit voor assisen zou komen. De eerste de beste advocaat veegt zo’n vordering moeiteloos van tafel.” Philippe De Staerke zelf was gisteren niet aanwezig.

Bron » De Standaard