Wapenbezitters blijven doof voor nieuwe wet

Tienduizenden mensen dreigen binnenkort illegaal wapenbezitter te zijn. Ze moeten zich vóór 9 december laten registreren, maar amper enkele honderden hebben dat ondertussen al gedaan.

“Wij hebben het druk, maar we zouden het superdruk moeten hebben.” Dat zegt Edwin De Baene, attachee wapenvergunningen van Oost-Vlaanderen. Alle mensen die een wapen in huis hebben, moeten hun wapen volgens de nieuwe wapenwet vóór 9 december dit jaar laten registreren en een nieuwe wapenvergunning aanvragen. “Oost-Vlaanderen telt 50.000 geregistreerde wapens, toch zijn er nog maar enkele honderden die een nieuwe vergunning hebben aangevraagd”, zegt De Baene. “Maar dat verwondert mij niet want de jacht- en sportschuttersverenigingen raden hun leden aan om dat nog niet te doen.”

Luc Brees, secretaris-generaal van het Koninklijk Verbond van Belgische Schuttersverenigingen, bevestigt dat. “Omdat de nieuwe wapenwet één chaos is. Niemand weet hoe de vork precies in de steel zit.”

Het wetsontwerp van de nieuwe wapenwet werd in de kamercommissie Justitie ingediend net toen Hans Van Themsche de racistische moorden pleegde. In enkele dagen tijd werd daardoor de nieuwe wapenwet goedgekeurd. Op 8 juni werd hij gepubliceerd in het Staatsblad. Wapenbezitters kregen 6 maanden de tijd om zich in regel te stellen. Maar uitvoeringsbesluiten zijn er nog altijd niet. Wel een rondzendbrief voor de gouverneurs die nu de vergunningen moeten afleveren, maar die is op sommige punten in strijd met de wet en verwijst voor andere punten naar KB’s die er ook nog niet zijn.

“Iedereen is in snelheid gepakt”, zegt Brees. “We weten niet hoeveel belastingen we per wapen moeten betalen. Dat wordt pas in de programmawet eind dit jaar bepaald. Sommige gouverneurs stellen veel meer vragen dan andere, de ene is dus coulanter dan de andere. Je moet een theoretisch en een praktisch examen afleggen, maar wat dat examen moet inhouden is ook niet bekend. En het is onduidelijk of en hoe je in beroep kunt gaan bij een weigering.”

De Baene ontkent de meeste lacunes niet, maar volgens hem biedt de wet toch wel voldoende zekerheid om de dossiers te behandelen. “Tot 1 oktober zaten we met veel te weinig personeel maar daar is iets aan gedaan. In Oost-Vlaanderen hebben we 29 politiezones en één heeft een 30-tal vragen opgesteld voor het theoretisch examen. Brussel heeft verklaard dat die vragen bruikbaar zijn tot het zelf vragen heeft opgesteld. Alle politiezones van Oost-Vlaanderen hebben die nu gekregen. En de vergunning wordt afgeleverd onder voorbehoud dat er later belastingen voor moeten worden betaald.”

Sportschutters zouden kunnen genieten van een soepele behandeling: medisch attest en examens zouden voor hen niet nodig zijn. Maar voor die groep moet Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (Spirit) een decreet maken en dat is er nog niet. Daardoor moeten ook sportschutters de strenge behandeling ondergaan.

“De grote regularisatiegolf zal pas in november volgen… of niet”, zegt Brees. “En dan zijn alle wapenbezitters strafbaar. De boetes lopen op tot 25.000 euro en vijf jaar cel. Op deze manier zal de wet alleen maar het illegale bezit en handel bevorderen.” De gouverneurs zijn er voorstander van om de datum van 9 december te verschuiven, maar minister Laurette Onkelinx van Justitie (PS) wil daar niet van weten.

Bron » De Standaard