Tweede proces-Cools voor maart

Begin maart volgend jaar begint voor het hof van assisen in Luik voor de tweede keer het proces-Cools. Enkel Domenico Castellino zal dan voor de rechters verschijnen. Zijn verzet werd vandaag door de rechter ontvankelijk verklaard. In januari 2004 werd Domenico Castellino bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar in het dossier rond de moord op oud-politicus André Cools. Castellino verscheen nooit voor de rechters en koos nog voor de start van het proces het hazenpad richting Italië.

“Langs de ene kant uit angst, langs de andere kant omdat hij zijn oproepingsbrief niet tijdig zou hebben ontvangen”, legt zijn advocaat uit. Castellino werd eind maart van dit jaar opgepakt in Duitsland tijdens een routinecontrole langs de weg. In juni werd hij uitgeleverd aan België. Sindsdien zit hij opgesloten in de gevangenis van Lantin. “Hij zou graag aan het gerecht de redenen van zijn afwezigheid uitleggen”, aldus nog de advocaat.

Het hof verklaarde het beroep vandaag ontvankelijk. Alle strafrechtelijke en burgerlijke veroordelingen in het dossier werden al van generlei waarde verklaard. Enkel Castellino zal begin maart volgend jaar voor het hof van assisen verschijnen. Het proces wordt dan ab initio – van in het begin – hervat. Er zullen ook nieuwe getuigen gehoord worden. Het nieuwe proces gaat van start begin maart 2007, maar een precieze datum is er nog niet. Het hele proces zou twee tot drie weken kunnen duren, naargelang het aantal getuigen.

Bron » Het Laatste Nieuws

Regering verlengt amnestieperiode wapenwet tot juni 2007

De federale regering heeft beslist om de amnestieperiode voor de regularisatie van bekende wapens en de inlevering van illegale wapens te verlengen tot 30 juni volgend jaar. Dat heeft minister van Justitie Laurette Onkelinx dinsdag gezegd. De oorspronkelijke deadline was 9 december.

Tot vorige week lag het aantal ingeleverde en geregulariseerde wapens zeer laag. De wapeninzamelactie die de provinciegouverneurs vorige week organiseerden, bracht daar verandering in.

In totaal werden al meer dan 77.000 wapens ingeleverd of geregulariseerd. Deze zomer keurde het parlement een nieuwe wapenwet goed. Die maakt alle vuurwapens vergunningsplichtig. Alle andere wapens zijn verboden.

Bron » De Standaard

Wapeninzamelingen provincies zijn succesvol

De provinciale wapeninzamelingen zijn een succes. In Oost-Vlaanderen werden al 11.300 wapens ingezameld. In West-Vlaanderen zijn dat er bijna 4.000, in Limburg ruim 3.000. Voor Vlaams-Brabant zijn geen cijfers bekend.

In Oost-Vlaanderen zijn tot nu toe 11.355 wapens ingediend. Zo’n 8.020 wapens worden vernietigd, 3.334 verguningsplichtige wapens werden aangeboden ter regularisatie. In West-Vlaanderen zijn bij de diverse politiediensten 3.993 wapens ingeleverd voor vernietiging. Bij de Limburgse politiediensten werden al meer dan drieduizend wapens binnengebracht.

Voor Vlaams-Brabant zijn nog geen cijfers ter beschikking. Die zullen later gecommuniceerd worden door minister van Justitie Laurette Onkelinx. Volgens gouverneur Lodewijk De Witte was de wapeninzameling ook in zijn provincie een succes. Na 9 december wordt de wapenwet strenger. Wie dan nog in het bezit is van een niet-vergund wapen, riskeert een boete en een gevangenisstraf.

Bron » De Standaard

Dramatisch afscheid van erfstukken

De politiekorpsen van Vlaams-Brabant hebben dezer dagen hun handen vol met de honderden geweren, pistolen en revolvers die door de burgers worden ingeleverd in het raam van een regularisatieactie. Met veel stukken is nooit één schot gelost.

Bij de politie worden sinds maandag veel overuren gepresteerd om de afgedankte wapens in ontvangst te nemen en de aanvragers van een wapenvergunning te bedienen. In elke politiezone van Vlaams-Brabant zijn er al een paar honderd wapens ingeleverd. Iedereen die na 9 december nog een vuurwapen bezit, moet een vergunning kunnen voorleggen en veel mensen wensen daarom hun wapen niet te behouden.

Het afscheid valt voor sommigen zwaar. “Er spelen zich hier soms kleine drama’s af”, zegt Eric De Vleminck van de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel . “Veel mensen hebben een emotionele band met het wapen. Dikwijls is het een erfstuk van een familielid. Hoewel ze er nooit een schot mee hebben gelost en het meestal weinig waarde heeft, geven ze het toch niet graag af.”

“Hier komen dus wapens binnen van mensen die nooit een gevaar voor de maatschappij zullen betekenen, maar de wet moet worden nageleefd. Ik heb er al 340 in ontvangst genomen.”

Bij de politiezone Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke werden tot vandaag ruim 200 wapens ingeleverd. “Bij het in ontvangst nemen, moeten we omzichtig te werk gaan want soms zijn de wapens nog geladen”, zegt de verantwoordelijke agent. “We kregen bijvoorbeeld een wapen waarbij de kogel schietklaar in de kamer zat. Dit karwei is dus niet zonder gevaar.”

“Sommige wapens verkeren in zo’n slechte staat dat ze gevaarlijker zijn voor de schutter dan voor het doelwit”, zegt Patrick Nolis van de politiezone Pajottenland. “De wapens mogen ook anoniem worden ingeleverd maar dat is hier nog niet gebeurd.”

In Halle brachten de burgers al ruim 300 wapens naar de politie. “Volgens het register telt Halle 900 wapens maar er zijn ook personen met 30 en meer stukken”, vertelt hoofdinspecteur Wim Decorte. “Vooral oudere personen doen afstand van hun wapen omdat ze anders verplicht zijn vijf keer per jaar naar een schietstand te gaan oefenen.”

De nieuwe wapenwet zal heel wat woningen veiliger maken want sommige wapenbezitters brengen een klein arsenaal binnen. “Het record bij ons staat op naam van een man die ruim 1.000 patronen afleverde”, zegt Freddy Dekeyser van de politiezone Zaventem .

“We zien hier ook mensen die eigenlijk al sinds 1992 een wapenvergunning moesten hebben.” Eric Bassleer van de politiezone Vilvoorde-Machelen heeft nog maar 21 wapens ontvangen “maar er staan een zestigtal afspraken genoteerd van wapenbezitter”‘, luidt het. “Het wordt weekendwerk om alles voor het aflopen van de amnestieperiode klaar te krijgen.”

Een keuringscommissie zal de ingeleverde wapens selecteren en enkele stukken met historische waarde aan musea schenken. Wapens die bruikbaar zijn voor de opleiding in politiescholen, worden behouden. De rest wordt bij Sidmar in Gent versmolten tot staal.

Bron » De Standaard

Illegale vuurwapens worden massaal ingeleverd

De provinciale wapeninzamelweek is een enorm succes. In alle politiezones in Vlaams-Brabant stromen de illegale wapens binnen. In de politiezone Herko (Herent-Kortenberg) leverden bewoners de afgelopen weken al tweehonderd wapens in.

De inwoners hebben nog tot 9 december de tijd om hun illegale wapens in te leveren. Nadien volgen er sancties. Dat is een gevolg van de nieuwe wapenwet. Gouverneur Lodewijk de Witte nam het initiatief om van 20 tot en met 25 november een provinciale wapeninzamelactie te houden.

“Om nog meer mensen aan te zetten gebruik te maken van de mogelijkheid die de wet hen biedt”, stelt de gouverneur. “Het is mijn stelligste overtuiging dat een gebalde wapeninzamelingsactie een groter effect kan sorteren.”

Dat blijkt te kloppen. De wapens stroomden toe op de politiekantoren. Op het politiecommissariaat in Herent zamelde hoofdinspecteur François Verhoeven op amper drie uur tijd al zestien wapens in. “Vooral jachtwapens en .22’ers. Sommige dateren al van voor de oorlog. Er zijn ook mooie jachtgeweren bij”, vertelt hij.

Hij stalt de buit graag uit. “Ook mensen met een vergunning komen hun wapen inleveren. Ze doen de moeite niet meer om lid te worden van een schietclub of een jachtvergunning te halen.”

De inwoners van Herent en Kortenberg kunnen al enkele weken terecht bij de politiezone Herko om hun wapens in te leveren. Dat leverde al een tweehonderdtal wapens op. “Maar wie weet hoeveel mensen hun wapen toch nog houden?”, vraagt hoofdinspecteur Verhoeven zich af. Hoe dan ook, de inzamelactie is een succes.

De ingeleverde wapens gaan naar Arcelor in Gent waar ze in de hoogovens verdwijnen. Wie toch zijn wapen wil houden, moet minstens achttien jaar zijn, de wapenwet kennen, een doktersattest hebben, een goede reden hebben om het wapen in huis te hebben en ook goed mee kunnen schieten. Inschrijven in een schietclub is dus verplicht. Wie dat niet wil, of geen goede reden heeft om zijn wapen te houden, moet het inleveren.

Bron » De Standaard