Aalst herdenkt slachtoffers van “bloedigste” overval van Bende van Nijvel, slachtoffers: “Geen hoop op proces meer”

Deze voormiddag is op het kerkhof van Aalst een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Precies 36 jaar geleden pleegde de bende op de Delhaize van Aalst hun bloedigste overval. 8 mensen kwamen toen om het leven. Er is nog altijd geen doorbraak in het Bende van Nijvel-dossier, en de afgelopen twee jaar werd het aantal speurders op de zaak teruggebracht van 27 naar 20. Slachtoffers en betrokkenen stellen zich daar vragen bij.

Ongeveer 50 mensen waren bij de herdenking op het kerkhof van Aalst. Er werden bloemen neergelegd bij de gedenksteen voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Precies 36 jaar geleden – op 9 november 1985 – leverde de bende met de overval op de Delhaize in Aalst hun meest bloedige (en tevens ook laatste) aanslag. Acht mensen kwamen toen om het leven.

Bij de reeks overvallen en aanslagen van de bende vielen in totaal 28 doden. Hoewel er de afgelopen jaren af en toe iets lijkt te bewegen in het onderzoek, zit het eigenlijk al decennia muurvast. “In 2025 verjaart het dossier”, aldus burgemeester van Aalst Christoph D’haese (N-VA) tijdens zijn speech op de herdenking. “We hebben dus nog iets meer dan 1000 dagen om duidelijkheid te krijgen over de grootste justitiële schandvlek in de geschiedenis van dit land”, aldus D’haese.

Uit een parlementaire vraag van Vooruit-parlementslid Anja Vanrobaeys bleek dat de afgelopen twee jaar het aantal speurders op het dossier van 27 naar 20 is herleid. D’haese stelt zich daar vragen bij en riep Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dan ook op om gebruik te maken van zijn “positief injunctierecht” om zo het “dossier de nodige aandacht te geven die het moet krijgen”. Met het “positief injunctierecht”, kan de minister van Justitie opdracht geven aan een procureur om een bepaald dossier te onderzoeken en er eventueel in te vervolgen.

Geen hoop op proces

“Ik heb er nog weinig hoop op dat er duidelijkheid gaat komen. Niemand kan mij nog hoop geven”, aldus Nele Palsterman. Zij verloor haar vader bij de overval op de Delhaize in Aalst. “Ik was 11 toen mijn papa overleden is, ik ben nu 47, ik heb in mijn leven niets anders gehoord dan “de bende Van Nijvel”. “Ik heb er mij bij neergelegd dat er wellicht geen rechtzaak komt. Elk jaar twijfel ik of naar de herdenking ga, maar ik vind het toch belangrijk hier te zijn”, aldus Palsterman.

Ook filmregisseur Stijn Coninx was bij de herdenking aanwezig. Hij maakte een film over de Bende van Nijvel, gebaseerd op het boek van David Van de Steen. Van de Steen overleefde als enige van zijn gezin de aanslag in Aalst, zijn ouders en zus kwamen om. “Het blijft mij achtervolgen”, aldus Coninx op de herdenking. “Omdat het zo een groot schandaal is, en omdat er nog altijd veel kan gebeuren”, aldus de regisseur. Het is volgens hem tekenend dat er zo weinig mensen vanuit de politiek op de herdenking waren.

“Ik krijg ook nog altijd veel informatie van mensen die hopen dat ik ook nog iets kan doen”, gaat de filmregisseur verder. “Maar een nieuwe film maken is niet meteen mijn doel (…) Er wordt dikwijls gezegd bij justitie dat er achter de schermen nog hard wordt gewerkt, maar ik heb de indruk dat er nog weinig resultaat wordt geboekt (…) Er zijn veel puzzelstukken, maar de puzzel wordt nooit samengelegd”, aldus Coninx.

Openbaar na verjaring

Ook Jef Vermassen, advocaat van David Van de Steen, was op de herdenking. “David zit met eindeloos verdriet, zijn gezin is uitgemoord die avond. We proberen al jarenlang het onderzoek vooruit te helpen door alle informatie de we binnenkrijgen door te geven aan het openbaar ministerie. De enige troost is, als het dossier dan toch verjaart, dat het openbaar wordt, en dat iedereen kan lezen wat er in staat. Dat zal nog de grootste aanklacht worden: dat iedereen zich zal afvragen waarom er met die informatie zo weinig gebeurd is”, aldus Vermassen.

“Het is de normale gang van zaken dat het dossier dan openbaar wordt, en dan zal iedereen het dossier kunnen uitspitten, ook journalisten. En dan zal er veel van de vuilnisbelt naar boven komen”, aldus een stellige Vermassen.

Dat er de afgelopen jaren af en toe iets lijkt te bewegen in het dossier – door DNA-onderzoek en enkele opgravingen – geeft Vermassen niet veel hoop. Stel dat er nu al beschuldigden zouden zijn – redeneert Vermassen – dan nog zouden advocaten het dossier moeten instuderen en volgt er volgens hem wellicht een procedureslag om tijd te rekken. “Elk jaar worden we moedelozer en hebben we minder hoop op een proces”, aldus Vermassen.

Bron » VRT Nieuws

Aanslag Bende van Nijvel is 35 jaar geleden: “Het is oorverdovend stil in dit dossier”

In dit coronajaar is er geen grote herdenking met alle nabestaanden van de aanslag van de Bende van Nijvel, zoals we die de laatste jaren kenden. Iedereen die dat wil legt op een zelf gekozen tijdstip bloemen neer op de herdenkingsplek voor de slachtoffers op de begraafplaats van Aalst. De burgemeester van Aalst en de korpschef van de politie deden dat maandagvoormiddag.

Op 9 november 1985 vielen in Aalst acht doden bij de aanslag van de Bende van Nijvel. Nooit werd ontdekt wie de moorden pleegde en het is ook nog altijd een mysterie waarom de moorden zijn gepleegd. “Ook 35 jaar na de feiten zijn we de 28 doden en veertig gewonden van de aanslagen van de Bende van Nijvel niet vergeten”, zegt burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA).

“Het is oorverdovend stil rond het dossier. In deze periode van het jaar is er altijd een sprankel van hoop dat gegeven wordt aan slachtoffers. Dat is dit jaar niet zo, maar alle beloften die daarover de voorbije jaren zijn gemaakt, zijn loze beloften gebleken. Het is mijn plicht als burgemeester van Aalst en als volksvertegenwoordiger om de nieuwe minister van Justitie om blijvende inspanningen te vragen om toch de waarheid naar boven te brengen. Er is door de vorige minister van Justitie aangekondigd dat er een proces en doorbraak zou komen. Ik heb die nog altijd niet gezien. We moeten Justitie blijven een geweten schoppen.”

Bron » Het Laatste Nieuws

D’Haese haalt hard uit naar onderzoek Bende Van Nijvel

Burgemeester Christoph D’Haese haalde op de herdenking van de aanslag op de Delhaize door de Bende Van Nijvel hard uit naar het justitieel onderzoek.

Op 9 november worden de slachtoffers van de Bende van Nijvel herdacht in Aalst. In en rond de Delhaize aan de Parklaan vielen acht doden. Diverse politieke kopstukken tekenden zaterdagochtend present, onder wie de ontslagnemende ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken Koen Geens en Pieter De Crem (beiden CD&V).

Aalsters burgemeester en federaal Kamerlid Christoph D’Haese (N-VA) deelde na een steunbetuiging aan de nabestaanden een duidelijke sneer uit: ‘Vorig jaar en het jaar ervoor stonden we hier met hoge verwachtingen. De Belgische Justitie had het dossier van de Bende weliswaar stevig verprutst en misschien gesaboteerd, maar voor het eerst waren er opnieuw tekenen van hoop. Het is echter oorverdovend stil. Het onderzoek is een soort omgekeerde processie van Echternach geworden, een stap vooruit en weer twee achteruit. Het geheim van het onderzoek dekt alles toe. Is het onwil of is het onkunde, of is het allebei?’

Daarna pleitte hij voor de principiële onverjaarbaarheid van criminele feiten met een grote maatschappelijke impact. ‘Het Bende-dossier dreigt over twee jaar te verjaren’, klonk het. ‘Zolang de families van de slachtoffers geen rust hebben, mag dat ook niet het geval zijn voor de criminelen en hun handlangers die dit leed hebben veroorzaakt.’

Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) speechte niet. ‘Ik heb mij eraan gehouden om niet te antwoorden: de begraafplaats is geen plaats om van mening te verschillen’, aldus Geens. ‘Ik kan wel zeggen dat de beste mensen van het federaal parket dag en nacht aan het dossier werken en ik hoop daar resultaat uit voorkomt. Men moet niet artificieel de indruk geven dat het morgen te laat is, dat is niet zo. We hebben de verjaring in 2015 met tien jaar uitgesteld tot 2025. Het dossier is in de beste handen, meer kan ik er nu niet over zeggen.’

Bron » De Standaard

Slachtoffers Bende Van Nijvel laatste keer herdacht op parking Delhaize: “Afscheid van de parking waar onze familie 34 jaar geleden werd afgeslacht”

Op de parking van de Delhaize aan de Parklaan van Aalst zijn zaterdagavond de slachtoffers van de Bende Van Nijvel herdacht door familieleden en vrienden. 34 jaar geleden verloren acht mensen er het leven, ze werden genadeloos vermoord tijdens een aanslag van de Bende Van Nijvel. Elk jaar worden er kaarsjes aangestoken aan de Delhaize op 9 november. Voor de laatste keer op de parking zoals we ze kennen, want er komt een nieuw Delhaize-gebouw.

David Van de Steen, wiens ouders en zusje gedood werden tijdens de aanval, nam het woord. “34 jaar geleden werden mijn ouders en mijn zus hier bewust afgeslacht op deze parking. Het was een terroristische aanslag om de bevolking bang te maken. Het was op een zaterdag 9 november en nu is het opnieuw zaterdag de 9de november. De cirkel is rond, maar vergeten doen we ze nooit. Iemand vertelde me eens: rouwen dat is graag zien. Wij rouwen al 34 jaar en we zien al 34 jaar graag. Lieve Rebecca, lieve pa en lieve ma, ik zie jullie nog altijd graag”, zei David.

Bron » Het Laatste Nieuws

D’Haese haalt hard uit naar Justitie en vraagt principiële onverjaarbaarheid Bende-dossier

Op de herdenking van slachtoffers van de Bende van Nijvel zaterdagochtend gaf Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) in bijzijn van ontslagnemend minister Koen Geens (CD&V) een zware sneer naar Justitie. Ook vroeg D’Haese de principiële onverjaarbaarheid van het Bende-dossier.

9 november is ieder jaar een moeilijke dag in Aalst. De slachtoffers van de laatste, bloedige aanslag van de Bende van Nijvel worden dan herdacht, maar de daders zijn 34 jaar na de feiten nog steeds niet gevat. Diverse kopstukken waren aanwezig, waaronder de ontslagnemende ministers van respectievelijk Justitie en Binnenlandse Zaken, Koen Geens en Pieter De Crem (beiden CD&V). Na een steunbetuiging aan de nabestaanden deelde Aalsters burgemeester en federaal Kamerlid Christoph D’Haese (N-VA) een sneer uit naar Justitie.

“Oorverdovend stil”

“Vorig jaar en het jaar ervoor stonden we hier met hoge verwachtingen”, sprak de Aalsterse burgemeester. “We stonden voor de langverwachte en definitieve doorbraak, zo leek het wel. De Belgische Justitie had het dossier van de Bende van Nijvel weliswaar stevig verprutst, mismanaged en misschien gesaboteerd, maar toch waren er voor het eerst in lange tijd opnieuw tekenen van hoop.”

“Het is echter oorverdovend stil. Het onderzoek staat, voor zover we mogen weten, even ver of zelfs minder ver als vroeger: het is een soort omgekeerde processie van Echternach geworden: een stap vooruit en weer twee achteruit. Niemand kan verplicht worden het onmogelijke te doen, maar het is de vraag of men zelfs het mogelijke nog doet.”

“Men zou denken dat het Belgische justitieapparaat, na de afgelopen decennia een aantal keer bijna het wereldrecord flateren scherp te hebben gesteld, elke absurditeit achterwege zou laten, al was het maar uit respect voor de stille kracht van zoveel Aalsters verdriet. Maar neen, het geheim van het onderzoek dekt alles toe. Is het onwil of is het onkunde, of is het allebei?

Principiële onverjaarbaarheid

Daarna deed D’Haese nog een oproep: “Nadat vorige week in de Kamer een wetsvoorstel werd goedgekeurd waardoor seksueel misbruik van minderjarigen binnenkort niet meer kan verjaren, doe ik een pleidooi voor de onverjaarbaarheid van criminele feiten met een grote maatschappelijke impact. Het Bende-dossier dreigt over twee jaar immers te verjaren”, sprak hij. “Zolang de families van de slachtoffers geen rust hebben, mag dat ook niet het geval zijn voor de criminelen en hun handlangers die dit leed hebben veroorzaakt.”

“Men moet niet artificieel de indruk geven dat het te laat is”

Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) speechte zelf bewust niet. “Ik heb mij eraan gehouden om niet te antwoorden: de begraafplaats is geen plaats om van mening te verschillen”, aldus Geens. “Ik kan wel zeggen dat de beste mensen van het federaal parket dag en nacht aan het dossier werken en ik hoop daar resultaat uit voorkomt, voor de nabestaanden, voor Justitie en voor de rechtsstaat in het algemeen.”

Over het pleidooi van D’Haese zei Geens nog het volgende: “Men moet niet artificieel de indruk geven dat het morgen te laat is, dat is niet zo. We hebben de verjaring in 2015 met tien jaar uitgesteld tot 2025. Het proces moet natuurlijk vroeger beginnen als er een proces van komt, maar ik denk dat dat het geval zal zijn. Het dossier is in de beste handen, meer kan ik er nu niet over zeggen.”

Bron » Het Nieuwsblad