“Dat de zaak Dutroux zo diep in de ziel van een land kerfde, kwam door de confrontatie met de onmacht van de instanties die geacht werden de inwoners te beschermen”

Sommige gebeurtenissen wil men nooit vergeten, sommige kan men nooit vergeten. Voor de jongste generatie is het dossier Dutroux een van de gruwelen van lang gelegen, toen er – gelukkig misschien – nog geen sociale media bestonden.

Iedereen die midden jaren 90 zelfs nog maar kind was, heeft in die periode ervaren hoe ingrijpend de daden van de bende rond Dutroux het leven en denken van mensen en het functioneren van het land hebben veranderd. Dutroux gaf het kwade letterlijk een gezicht. Zijn onbewogenheid, zijn kille machinatie en drang om te manipuleren, deden het land collectief huiveren.

Bijna twintig jaar geleden, in de nacht van 22 op 23 augustus, verdwenen An Marchal en Eefje Lambrecks na een avondje uit in Oostende. Uiteindelijk werden ze begraven teruggevonden op een domein dat behoorde aan Dutroux. Eerder al waren de twee Waalse jonge meisjes, Julie Lejeune en Mélissa Russo, ontvoerd. Hun lot was gruwelijk, zo kwam aan het licht. Ze verhongerden uiteindelijk – mede door toedoen van Michèle Martin – in een door Dutroux zelfgemaakte kelder. Twee andere meisjes, Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, konden worden bevrijd.

Dat de zaak Dutroux zo diep in de ziel van een land kerfde, kwam door de confrontatie met de onmacht van de instanties die geacht werden de inwoners te beschermen: rijkswacht, politie, het hele justitieapparaat. Het was veel meer dan onmacht. Nooit werd een lijst blunders zo aan elkaar geregen, nooit werden zo veel rookgordijnen opgetrokken, nooit werd week na week incompetentie zo schrijnend blootgelegd, ten koste van jonge levens.

Het ging van kwaad naar erger toen de integere onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte met een hemeltergende advocatensmoes – het eten van een bord spaghetti – van het onderzoek werd gehaald door procureur-generaal Eliane Liekendael. Die afzetting kwam er kort na een geruchtmakende uitspraak van openbaar aanklager Bourlet: “Si on me laisse faire.”

De achterdocht was compleet en mondde uit in de Witte Mars, met 300.000 betogers. Het land schudde en beefde, de reputatie van België lag aan diggelen. Twintig jaar later kan nog steeds geen echte balans worden opgemaakt. Het enige lichtpunt is dat kindermisbruik niet meer tot het rijk der onzichtbaarheid behoort.

Meer en meer scheurde de façade open, onder meer die van de katholieke kerk. Onder impuls van vader Lejeune werd Child Focus opgericht, als respons op de lankmoedigheid waarop de instanties op verdwijningen reageerden. Een moedige daad van een getroffen ouder die nog steeds resultaat oplevert.

Twintig jaar later is het tijd om stil te staan bij het nooit vergane verdriet van die ouders. We leven mee met ouders wiens kinderen zijn verongelukt, door pech, door onoplettendheid, zelfs door roekeloos gedrag of dronkenschap van anderen. Zij hebben nog een heel klein beetje troost achteraf: de wreedheid was niet gepland.

De ouders van de slachtoffers van Dutroux hebben niets, enkel zichzelf, om zich dagelijks aan op te trekken. Toch hebben ze al die jaren geprobeerd voort te leven, als burgers van een land dat hen zo in de steek heeft gelaten en nog steeds in de steek laat. Ze zijn blijven strijden voor de nagedachtenis, voor rechtvaardigheid, om te begrijpen wat niet te begrijpen valt. Maar misschien is het ergste, ook na twintig jaar, het waarom en het besef dat de onderste steen niet naar boven is gekomen.

Bron » Gazet van Antwerpen

“In de zaak-Dutroux heb ik de hel van dichtbij gezien”

Sinds maandag is onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte (67) met pensioen. Ook in de donkerste jaren voor de Belgische justitie probeerde hij klaar te kijken. “Maar de zaak-Dutroux, dat was ongezien. Niemand kon daarop voorbereid zijn.”

Hij zal wel voor altijd herinnerd worden als de onderzoeksrechter uit Neufchâteau die op 15 augustus 1996 in Marcinelle twee meisjes, Sabine en Laetitia, levend uit de kooi van Marc Dutroux bevrijdde. De vreugde toen was enorm. De dankbaarheid tegenover Jean-Marc Connerotte immens. Maar de vreugde sloeg al snel om in verbijstering en verdriet. Want Connerotte ontdekte in de dagen nadien ook de andere verdwenen meisjes, Julie, Melissa, An en Eefje. Ze waren dood. Vermoord.

Connerotte en de zijnen moesten de kinderen uit de putten halen waar Dutroux ze begraven had. Het zou het begin zijn van een nachtmerrie waarin de ene tekortkoming in het onderzoek na de andere aan het licht kwam. Pas in juni 2004, na het assisenproces waarop Dutroux veroordeeld werd tot levenslang, kwam er een eind aan.

Voor de zaak-Dutroux had Jean-Marc Connerotte ook al een doorbraak gecreëerd in een ander historisch misdaaddossier: dat van de moord op minister van Staat André Cools (PS), in 1991. In de marge van een onderzoek naar gestolen aandelen kwam hij in 1993 te weten dat de moordenaars gezocht moesten worden op het kabinet van de toenmalige staatssecretaris Alain Van der Biest (PS). De opdrachtgevers van de moord werden in januari 2004 veroordeeld.

Twee iconische zaken uit de Belgische geschiedenis werden opgelost door dezelfde onderzoeksrechter. En toch is de held Connerotte vooral ook een tragische ­antiheld geweest. Op 14 oktober 1996 werd hij door het Hof van Cassatie van het onderzoek-Dutroux gehaald, nadat hij naar een spaghetti-avond was geweest ten voordele van Laetitia Delhez.

Connerotte had op het feestje een pen aangenomen, hem door de organisatoren aangeboden uit dankbaarheid. Zo had hij – aldus Cassatie – zijn objectiviteit geschonden. Meer dan 300.000 mensen betoogden in Brussel als steun voor de gewraakte onderzoeksrechter, maar het kon niet baten. Connerotte moest het onderzoek afgeven aan zijn collega Jacques Langlois.

En ook in het onderzoek-Cools liep het slecht af. Daar moest Connerotte in 1994 na een veelbesproken ‘guerre des juges’ zijn onderzoek doorschuiven naar zijn Luikse collega Véronique Ancia, die eerst niet geloofde in de piste die Connerotte had aangereikt. Ten onrechte, bleek later.

Sinds vorige maandag is Lucky Luke, zoals Jean-Marc Connerotte (67) in Aarlen en Neufchateau genoemd wordt, met pensioen. Tot zijn laatste dag was hij aan de slag als onderzoeksrechter. Tot zijn 67ste, langer mag niet.

Op zijn laatste werkdag, 13 juli, maakte de rechter nog tijd voor een gesprek met De Standaard. In zijn kantoor in het justitiepaleis in Aarlen, vlak boven de asssisenzaal waar Marc Dutroux, Michelle Martin, Michel Lelièvre en Michel Nihoul elf jaar geleden terechtstonden. Symbolischer kan haast niet.

Hij is in een opperbeste stemming. Dat vloekt een beetje met zijn imago van man die soms het leed van de hele wereld op zijn schouders leek te torsen. “Dat is fout, zo fout. Er is niemand die liever grapt en grolt dan ik.”

Connerotte heeft nooit eerder interviews gegeven. “Dat hoort niet. De plaats van een onderzoeksrechter is in de schaduw. Ver weg van de media. Ik heb ja gezegd tegen u omdat ik met pensioen ga. Eén keer en dan nooit meer.”

Connerotte waarschuwt vooraf. “Ik wil niet in polemiek gaan. Niet over de zaak-Dutroux en niet over de zaak-Cools. Wat toen beslist is, is beslist – ik leg me neer bij de rechtbanken. Ik heb een veel te groot respect voor het instituut waarvoor ik 29 jaar heb gewerkt om dat in twijfel te treken. Bitter ben ik niet, nee. Ik ben het even geweest na de zaak-Dutroux, maar dat heeft niet lang geduurd.”

Wat hebt u gedaan op uw laatste dag in dienst van Justitie?

“Zopas heb ik nog een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven. Mijn allerlaatste daad als onderzoeksrechter waarmee ik een reeks van 2.400 dossiers afsluit die ik de voorbije 29 jaar als magistraat heb behandeld. Ik heb ze de voorbije week eens geteld. (lacht) En ik heb geluncht met mijn collega Jacques Langlois, die net terug is uit vakantie en mijn wacht overneemt.”

Het was Langlois die in oktober 1996 de zaak-Dutroux van u overnam. Hij werd algemeen beschouwd als de man die niet geloofde in een netwerk achter de zaak-Dutroux. Terwijl u daar wel in zou hebben geloofd.

“Langlois is de tweede onderzoeksrechter in Aarlen. We zijn samen van Neufchâteau naar hier gekomen, toen de onderzoekskabinetten daar werden afgeschaft. Voor de zaak-Dutroux was er al wederzijdse appreciatie, daarna zijn we vrienden geworden. Dat dossier is zwaar geweest, zowel voor hem als voor mij. Er zijn toen banden gesmeed die niet meer kapotgaan.”

“Wij zijn trouwens nooit vijanden geweest. Dat was perceptie, de spiegel van de media die alles vervormde. Ook een vorm van druk waarmee je in die periode als onderzoeksrechter moest zien om te gaan. Dat Langlois en ik niet door een deur konden, is een mythe. Eén van de vele.”

U bent altijd onderzoeksrechter geweest. Wat trok u zo aan in die job?

“Het werk op het terrein, het menselijke contact met verdachten, slachtoffers, politie. Het proberen te begrijpen wat de elementen voor en tegen een verdachte zijn, alvorens hem te beoordelen en eventueel aan te houden. De onafhankelijkheid en de neutraliteit ook. Het is een belangrijke functie. Het verontrust me dat er meer en meer stemmen opgaan om ze af te schaffen.”

U hebt de zaak-Dutroux én de zaak-Cools op uw bord gekregen. Naast het onderzoek naar de Bende van Nijvel zijn dat de belangrijkste gerechte­lijke onderzoeken van na de Tweede Wereldoorlog.

“Ik heb u daarnet gezegd dat ik 2.400 zaken heb behandeld. Daarvan zijn er twee zeer gemediatiseerd. Maar al die andere hebben evenveel van mijn aandacht gekregen.”

“Dat ik Dutroux én Cools heb onderzocht, is toeval – niet meer dan dat. Toen Laetitia Delhez hier vlakbij in Bertrix ontvoerd werd, was ik net van wacht. En dat was ook zo toen de kwestie van de gestolen aandelen in de zaak-Cools kwam bovendrijven. Maar het is inderdaad niet meteen het soort onderzoeken dat je verwacht als je onderzoeksrechter wordt in Neufchâteau.”

Herinnert u zich nog de eerste dagen van de zaak-Dutroux: van 9 augustus 1996, de dag dat Laetitia Delhez verdween in Bertrix, tot 15 augustus, de dag dat Sabine en Laetitia bevrijd werden?

“Ik was van wacht, het was weekend. Procureur Michel Bourlet van Neufchâteau telefoneerde me dat er een onrustwekkende verdwijning was. Meteen hebben we een vergadering belegd, de dag nadien nog één. Het was politiewerk van een team waarin ik een schakel was. En dat heeft uiteindelijk een stuk van de nummerplaat van Dutroux opgeleverd. Na enkele lange dagen hebben we dan twee meisjes gevonden. De rest is geschiedenis. Een bijzonder emotioneel moment. Eigenlijk wil ik daar niet over praten.”

“Als dit dossier één ding bij mij oproept, dan is het wel een gevoel van nederigheid. Dat is zo bij al diegenen die erbij betrokken waren. Laten we vooral niet te hoog van de toren blazen.”

Bent u er dan niet ergens fier op dat u Marc Dutroux hebt kunnen pakken?

“Als Martine Doutrèwe (de onderzoeksrechter die zich vanaf 1995 in Luik bezighield met de verdwijning van Julie en Melissa, red.) in handen zou gehad hebben wat ik had, dan had ze de kinderen vroeger gevonden. Daar ben ik zeker van. Maar zij wist niet dat de rijkswacht een geheim dossier, met de codenaam Othello, had aangelegd over Dutroux. (Daarin hadden informanten onder meer verteld dat Dutroux bergplaatsen inrichtte om kinderen te verstoppen. De rijkswacht had die info niet gedeeld met andere diensten, red.) Daarom ben ik ook gereserveerd. Ik kan wel lopen opscheppen over hoe geslaagd ons onderzoek was, maar een andere onderzoeksrechter heeft daar een zware prijs voor betaald.”

“Dat is het ergste wat een onderzoeksrechter kan meemaken: dat er informatie wordt achtergehouden in een zaak waar kinderen bij betrokken zijn. Ik had nooit gedacht dat zoiets zou kunnen, onvoorstelbaar, menselijk én professioneel. Na de hervorming van de politie zou zoiets niet meer kunnen, een dossier-Othello. Of ben ik nu naïef? Want als mensen niet wíllen samenwerken, blijft er natuurlijk een probleem. Geen enkel systeem is perfect.”

“Maar om op uw vraag terug te komen: de zaak-Dutroux is niet iets om fier op te zijn. Veel te verschrikkelijk al die miserie.”

De zaak-Dutroux heeft veel menselijke schade aangericht, op heel wat vlakken.

“Het was een nooit gezien crimineel dossier. Met een modus operandi die we niet kenden, ons zelfs niet konden voorstellen. Niemand kon daarop voorbereid zijn.”

“In de zaak-Dutroux heb ik de hel van dichtbij gezien. Het allerergste. Ik was daar niet klaar voor. Geen enkele rechter zou daarop voorbereid zijn. Het is bijna surrealistisch wat er gebeurd is. Maar het is zo.”

Voelt u zichzelf deels slacht­offer? Ook rond uw persoon is veel commotie geweest.

“Ik ben helemaal geen slachtoffer. Ik noem mezelf eerder bevoorrecht, net omdat ik er zo goed ben doorgekomen. De slachtoffers, dat zijn in de eerste plaats de kinderen en hun nabestaanden, maar ook Martine Doutrèwe en René Michaux. Veel meer kan en wil ik daar niet meer over zeggen. (Doutrèwe werd zwaar aangepakt in de parlementaire onderzoekscommissie. Ze leed op dat moment al aan kanker en stierf in 1999, op 42-jarige leeftijd. Rijkswachter René Michaux deed in 1995 een huiszoeking bij Dutroux, maar vond Julie en Melissa niet. Ook hij werd daar achteraf zwaar op afgerekend. Ook hij is intussen gestorven, red.)”

Hebt u spijt van dingen die u zelf gedaan hebt in het dossier?

“Die 0800-lijn waarop mensen aangifte konden doen van pedofiele feiten, de veelbesproken kliklijn, was een vergissing. (Via die lijn kwamen 3.000 aangiftes binnen, de meeste waren laster, red.) We hadden dat ook slecht voorbereid. Maar het was een vergissing die we gemaakt hebben met de best mogelijke intenties. Ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor. Voor het overige heb ik van niets spijt in dit dossier.”

Ook niet van uw aanwezigheid op het spaghettifeest ten voordele van Laetitia Delhez? Op 14 oktober 1996 heeft dat tot uw wraking als onderzoeks­rechter geleid.

“Ook dat moet je in zijn context zien. We zaten toen in een rollercoaster. De druk op ons was enorm. Toen ik uitgenodigd werd op dat spaghettifeest, was ik doodmoe. Ik heb naar procureur Bourlet gebeld en we zijn gegaan. Verder hebben we daar niet over nagedacht. Het stond in de sterren geschreven, zullen sommigen zeggen. Maar ik wil daar geen polemiek over voeren. Ook in wat toen gebeurd is, neem ik de volle verantwoordelijkheid. J’assume, zeggen ze in het Frans.”

“Het is Julien Pierre, de toenmalige advocaat van Dutroux die naar Cassatie gestapt is om me te wraken. Die heeft zijn werk gedaan, als advocaat. Ik heb hem nog vaak gezien achteraf. Er is geen wrok tussen ons.”

Niet lang daarna stonden in Brussel 300.000 mensen op straat met één boodschap: “Wij willen Connerotte. Al de rest is rot”.

“Wat uiteraard niet klopte. Maar dat was de emotie, zo was het klimaat die dagen. Ik vond die reactie van de mensen erg verrassend. Eigen aan België ook. Zou dat in een ander land in die mate gebeurd zijn? Ik denk het niet.”

Hebt u nog contact gehad met nabestaanden van de slachtoffers?

“Nee, ik heb me na afloop van de zaak teruggetrokken in mijn familiale en professionele leven. Vooral bij mijn vrouw heb ik veel steun gevonden. Ons huwelijk is zwaar op de proef gesteld in die tijd. Je moet stevig in je schoenen staan om in zo’n extreme context niet paranoïde te worden. Het is de eenzaamheid die u doodt. Kent u die uitspraak? In die periode heb ik momenten van diepe eenzaamheid gekend, maar gelukkig waren het slechts momenten.”

Nog even terug naar dat andere ophefmakende dossier begin ­jaren 90, dat van de moord op PS-voorzitter André Cools. Hoe kwam dat toen aan?

“Dat heeft me ook geraakt, maar dan om heel andere redenen dan de zaak-Dutroux. Met Cools zaten we in het hart van het Waalse politieke establishment. Dankzij een dossier van gestolen aandelen waarin dezelfde mensen opdoken als bij de moord op Cools, hebben we elementen verkregen die tot de oplossing hebben geleid. Maar ik mag daar eigenlijk niet over praten; er zijn twee veroordeelden die allicht een nieuw proces krijgen. (Richard Taxquet en Domeninco Castellino, om diverse procedureredenen, red.)”

Dat moet u toch plezier gedaan hebben, want het spoor waarop u en uw onderzoekers zaten, werd jarenlang weg­gelachen. Onder meer door het gerecht in Luik.

“Dat ons spoor het juiste bleek te zijn, was bevredigend. Dat zal ik niet ontkennen.”

Ter afronding. Hoe ziet u de toekomst van Justitie?

“Ik ben ongerust. Eerder al zei ik dat ik het grondig oneens ben met de stemmen die ervoor pleiten om de functie van onderzoeksrechter af te schaffen. Hun argument is dat het veel efficiënter zou zijn om onderzoeken door het parket te laten voeren. Wat niet klopt. Geef meer middelen aan de onderzoeksrechters en het komt ook in orde.”

“Maar daar ligt natuurlijk het probleem: er is geen geld meer voor justitie. We maken de erosie mee van de openbare diensten die de rechtsstaat in stand houden. Het instrument dat we indertijd gecreëerd hebben om de samenleving in goede banen te leiden, verliest steeds meer invloed en macht.”

“De strijd tegen de fiscale fraude is het beste voorbeeld. Er worden Europese wetten gestemd die fraude mogelijk maken, zelfs legaliseren. Dat noemt men dan belastingsoptimalisatie. Maar het is de staat die daar het grootste slachtoffer van wordt.”

“België verliest miljarden euro per jaar aan fraude en justitie heeft niet de middelen om daar iets tegen te doen. Als we al maar een deel van dat fraudegeld in de rechtsstaat zouden kunnen investeren… Michel Rocard, eerste minister onder Mitterrand, heeft met Suicide de l’Occident, suicide de l’humanité? een mooi boek geschreven over de almacht van de financiële wereld. Als we niet snel meer regels opleggen, stevenen we recht op een muur af. Kijk naar wat in Griekenland gebeurt. Dat is een shakespeareaans drama.”

Wat gaat u doen na uw pen­sioen? Een boek schrijven?

“Nee, of toch niet over mijn dossiers. Misschien schrijf ik wel een roman – ik heb een diploma Literatuur. En ik ga weer lezen. Dat heb ik veel te weinig gedaan de voorbije jaren.”

“Ik ben wel een beetje bang van het zwarte gat. Maar ik heb mijn familie. Met mijn kleinkind van 3 bezig zijn, doet me veel deugd. Ik ben ook veel meer beschikbaar voor mijn eigen dochter. Er is een gezegde in het Frans: l’homme ne vieillit pas, il murît – een man wordt niet ouder, maar rijper. Ik hoop dat dat ook voor mij geldt.”

Bron » De Standaard

“Ik ben een bevoorrechte omdat ik er zo goed ben doorgekomen”

Jean-Marc Connerotte (67), de onderzoeksrechter van de zaak-Dutroux en van het veelbesproken spaghetti-arrest, is sinds maandag met pensioen. Hij blikt dit weekend in De Standaard terug op de allerdonkerste jaren van de Belgische justitie.

Hij zal voor altijd herinnerd worden als de onderzoeksrechter uit Neufchâteau die op 15 augustus 1996 in Marcinelle twee meisjes – Sabine en Laetitia – levend uit de kooi van Marc Dutroux heeft bevrijd. Vóór de zaak-Dutroux had Jean-Marc Connerotte ook al een doorbraak bereikt in een ander historisch Belgisch misdaaddossier: de moord op minister André Cools (PS), in 1991.

Connerotte heeft nooit eerder een interview gegeven.

“Dat hoort niet. De plaats van een onderzoeksrechter is in de schaduw, ver weg van de media. In de schaduw heb ik me ook altijd goed gevoeld. Nu is het anders, omdat ik met pensioen ga. Daarom heb ik ja gezegd tegen u en een Franstalige journalist. Eén keer en dan nooit meer.”

De zaak-Dutroux heeft veel menselijke schade aangericht. Op heel veel vlakken.

“Dutroux was een nooit gezien crimineel dossier. Met een modus operandi die nooit gezien was, die we niet kenden en ons niet konden voorstellen. Het oversteeg al wat denkbaar was.”

Niemand van ons kon daar op voorbereid zijn.

“In de zaak-Dutroux heb ik de hel van dichtbij gezien. Het allerergste. Daar bestaan geen woorden voor. Ik was daar niet klaar voor. Daar is geen enkele rechter op voorbereid. Geen enkel menselijk wezen is daar op voorbereid. Ik dacht niet, toen ik in Neufchâteau ging werken, dat zoiets me zou overkomen.”

“Het is bijna surrealistisch wat er gebeurd is. Maar het is zo. Net zoals zich vandaag in de wereld ook zaken afspelen waarvan we niet vermoedden dat het mogelijk was. Denk aan de onthoofdingen in Syrië. In zo’n context kan het niets anders of er wordt veel menselijke schade aangericht.”

Voelt u zichzelf ook een slachtoffer? Want er is rond uw persoon veel commotie geweest.

“Ik ben helemaal geen slachtoffer. Ik noem mezelf altijd een ‘bevoorrechte’, net omdat ik er zo goed ben doorgekomen. Er zijn zoveel slachtoffers: in de eerste plaats de kinderen en hun nabestaanden, maar ook Martine Doutrèwe en René Michaux bijvoorbeeld. Veel meer kan en wel ik daar niet over zeggen.”

(De Luikse onderzoeksrechter Martine Doutrèwe werd in 1996 zwaar aangepakt in de parlementaire onderzoekscommissie Dutroux. Ze leed op dat moment al aan kanker en stierf in 1999 op 42-jarige leeftijd. Rijkswachter René Michaux voerde in 1995 een huiszoeking bij Dutroux uit, maar hij vond de kinderen – Julie en Melissa zaten daar toen opgesloten – niet in de geheime bergplaats. Ook hij werd daar achteraf zwaar op afgerekend in de commissie-Dutroux. Ook hij is ondertussen gestorven, red.).

Heeft u spijt van dingen die u zelf gedaan hebt in het dossier?

“Die veelbesproken 0800-lijn waarop mensen aangifte konden doen van pedofiele feiten, die kliklijn was een vergissing. (Via die lijn kwamen 3.000 aangiftes binnen, de meesten waren laster, red.).We hadden dat slecht voorbereid.”

“Maar het was een vergissing die we gemaakt hebben met de best mogelijke intenties. Het is zoals ze zeggen: de weg naar de hel is geplaveid met goeie voornemens. Ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor. Voor de rest heb ik van niets spijt in dit dossier. Ik neem alles op mij.”

Heeft u nog contact gehad met nabestaanden van de slachtoffers achteraf?

“Nee, ik heb me na afloop van de zaak teruggetrokken in mijn familiale en professionele leven. Daar heb ik veel steun gevonden. Van mijn vrouw vooral.”

“Ons huwelijk is zwaar op de proef gesteld in die tijd. Het was bijna kapot gegaan. Je moet echt stevig in je schoenen staan om in zo’n extreme context niet paranoïde te worden.

“Het is de eenzaamheid die u doodt. Kent u die uitspraak? Ik heb in die periode momenten van diepe eenzaamheid gekend, maar het waren gelukkig slechts momenten. Als het langer had geduurd, had het slecht kunnen afgelopen. Maar ik heb het kunnen doorslikken. Ik heb veel geluk gehad dat ik een fantastische vrouw heb. Ik heb het gezegd, ik ben een bevoorrechte.”

Bron » De Standaard

“Ik ben vernederd, tegengewerkt, vernietigd”

Vandaag trekt Jean-Marc Connerotte definitief de deur van het justitiepaleis van Neufchâteau achter zich dicht. De Waalse onderzoeksrechter, die Dutroux in de cel kreeg maar moest aftreden na een spaghetti-feestje, gaat met pensioen.

Zaterdag 21 september 1996. Een koele en bewolkte dag, een typisch begin voor een herfst. Voor de deur van het huis van Jean-Marc Connerotte stopt die ochtend een gepantserde Mercedes. ’s Lands bekendste onderzoeksrechter stapt vlug in, gevolgd door zijn vriendin en hun dochtertje. De wagen rijdt naar het gemeentehuis van Florenville.

Na tien jaar samenwonen hebben Connerotte en zijn geliefde, Marie-Hélène, besloten om met elkaar te trouwen. Voor velen een heuglijk moment. Maar voor het Waalse liefdespaar komt het feest hoogst ongelegen. Een maand eerder werd Marc Dutroux gearresteerd, en twee slopende dagen nadien, op 15 augustus, werden Laetitia Delhez en Sabine Dardenne bevrijd door de Belgische politie uit de beruchte kooi van Dutroux. Rechter Connerotte, die het onderzoek leidt, krijgt prompt de status van volksheld.

Maar tegelijk komen bedreigingen zijn richting uit, van kringen rond Dutroux en diens trawanten en netwerken. Althans, dat beweert de toenmalige rijkswacht die meteen een team lijfwachten optrommelt.

In die belegerde omstandigheden geeft Connerotte zijn ja-woord voor de wet. Om veiligheidsredenen traden de gemeentesecretaris en de veldwachter op als getuigen. Een groot feest geeft het paar niet. Meer nog: twintig minuten later zit Connerotte opnieuw achter zijn bureau in het justitiepaleis van Neufchâteau.

Moord op André Cools

De roem van Connerotte, die rechten en filosofie gestudeerd heeft en nog een tijd voor de klas stond als leerkracht, staat op dat moment in het zenit. Niet alleen in de zaak-Dutroux maakte hij naam, maar jaren daarvoor ook in het onderzoek naar de moord op PS-boegbeeld André Cools.

Ook toen zat hij (achteraf gezien) op het goede spoor. Ook toen durfde hij tegen de schenen te schoppen van gevestigde waarden en daalde hij neer uit de ‘ivoren toren’ die het gerecht heette te zijn. Ook toen werkte hij nauw samen met procureur Michel Bourlet, een persoonlijke vriend die hij later opnieuw zou tegenkomen in de zaak van de verdwenen meisjes.

De twee overlegden elke dag uren aan een stuk, op kantoor, telefonisch, nadien op café. Procureur Bourlet steunde daarom zijn onderzoeksmagistraat door dik en dun – in bepaalde gerechterlijke kringen groeide de scepsis over die intense samenwerking.

Maar die eerste herfstdag dus, die markeert tot vandaag het leven van Connerotte. Er is een leven vóór de 21ste, en een leven erna – en dat ligt niet alleen aan het huwelijk.

27 euro

Op de avond van het huwelijk gaat Connerotte samen met zijn vrouw in Bertrix naar een benefiet-etentje, georganiseerd door de vzw Marc et Corinne. Met het ingezamelde geld wil de organisatie (een van de vele in die tijd) een spaarpotje aanleggen om de kosten te dekken van het drukwerk bij een mogelijke volgende verdwijning. Ook procureur Bourlet tekent present. De twee zitten aan de tafel met de notabelen. Op de menukaart staat één gerecht: spaghetti.

De organisatoren, opgezet met de aanwezigheid van de twee magistraten, hebben een verrassing in petto: Sabine Dardenne en Laetitia Delhez komen plots tevoorschijn om hun redders persoonlijk te bedenken. De vrouw van Connerotte krijgt een boeket ruikers, en hijzelf, net als Bourlet, een zilveren vulpen. ‘Wat kan je beter geven aan personen die in hun baan zo veel moeten schrijven’, zei organisator Michel Tilmant achteraf. Het schrijfgerief kost 27 euro.

Hoewel Connerotte nauwelijks een uurtje blijft en hoewel hij op geen enkel ogenblik met de slachtoffers spreekt, betekent zijn aanwezigheid op het spaghetti-feestje het begin van het einde van zijn mandaat als onderzoeksrechter in het onderzoek-Dutroux. Een paar dagen later verschijnen in Vers L’Avenir en La Meuse foto’s van de bijeenkomst.

300.000 mensen op straat

Toen Julien Pierre, destijds de advocaat van Marc Dutroux, de kranten onder ogen kreeg, diende hij bij het Hof van Cassatie een verzoek tot wraking in tegen onderzoeksrechter Connerotte. Zijn redenering? Connerotte had zich partijdig getoond, ten nadele van zijn cliënt. De toenmalige procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Eliane Liekendael, trad de advocaat bij: ze adviseerde Connerotte meteen van het onderzoek-Dutroux te halen.

Na het ‘vulpenarrest’ stond het land in rep in roer. Een revolutie hing in de lucht. De frustratie zat diep. Liekendael moest overal vluchten waar ze verscheen, en werd tot in de lift achtervolgd door televisieploegen. Meer nog: zes dagen later, op zondag 20 oktober, stapten in Brussel 300.000 mensen op in een Witte Mars, uit solidariteit met de slachtoffers van Dutroux en om de wereldvreemdheid van het gerecht aan te klagen.

De dagen en weken nadien hielden werknemers en studenten in vele steden protestoptochten, waarbij spaghetti werd uitgestrooid over de trappen van de gerechtsgebouwen.

Menselijke waarden

Tot aan het Dutroux-proces in 2004 hield Connerotte de lippen stijf op elkaar. Hij meed de media en de pers, om zo de controverse rond zijn figuur te vermijden. Eén keer brak hij die belofte. In een interview met Wereldwijd, een magazine over de Derde Wereld, zei hij: ‘Door een pure rechtspraak na te streven, stevent men af op het tegengestelde van wat de eigenlijke functie is van het recht: de verdediging van de menselijke waarden’.

Op het proces zelf, in 2004, bijna tien jaar na de feiten, maakte hij een warrige indruk. Het Nieuwsblad schreef toen: ‘Connerotte, die er verzwakt uitzag en erg verward overkwam, sprong van de hak op de tak. Hij haalde ook voortdurend namen, data en gegevens door elkaar. Hij zei Eefje waar het An moest zijn. Liet “Nihoul” de ontvoering van Sabine bekennen, en corrigeerde dat – na protest van de advocaten – in “Dutroux”.’

‘Bovendien liet zijn geheugen hem geregeld in de steek. Hij moest opvallend vaak zeggen “Dat het allemaal al lang geleden was”, zodat hij het zich allemaal niet meer zo goed herinnerde.’

Hij zei toen ook: ‘Ik ben vernederd, tegengewerkt en vernietigd’.

Bron » De Standaard

Vaak belaagd, nooit gekraakt

Onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte klopt dit weekend zijn laatste shift. Maandag, op zijn 67ste verjaardag, trekt hij de deur van zijn onderzoekskabinet definitief achter zich dicht. Ooit was hij de populairste magistraat van dit land. Maar ook de meest gefrustreerde.

Connerotte is erg geliefd bij de Belgen in 1996, het jaar waarin hij en procureur Michel Bourlet de ontvoerde Sabine en Laetitia levend terugvinden. En Julie en Melissa en An en Eefje, alle vier dood helaas. Via een opmerkzame student en een dito non zijn de speurders in het kleine gerechtsgebouw van Neufchâteau uitgekomen bij een oude bekende van het gerecht, ene Marc Dutroux. De start van een ophefmakend onderzoek waarin Connerotte en Bourlet “tot op het bot” willen gaan. “Als men ons tenminste laat doen”, dixit de procureur.

En ze hebben inderdaad nog veel volk in het vizier. Bij een operatie begin september 1996 laat Connerotte onder meer rijkswachters en speurders uit Charleroi oppakken, omdat hij meent dat Dutroux “bescherming” heeft genoten. De onderzoeksrechter opent ook een “groene lijn” waarop iedereen “informatie” kan spuien. Dat zal hem nadien allemaal niet in dank worden afgenomen.

Connerotte heeft ondertussen zelf spijt van de “geïmproviseerde” manier waarop dat toen ging, zo gaf hij onlangs toe. “Maar we zaten in een draaikolk en werkten dag en nacht.” Waar hij geen spijt van heeft, is zijn aanwezigheid eind september 1996 op de beruchte benefiet voor de slachtoffers van Dutroux. “Ik heb dat gedaan zonder erbij na te denken. In de sfeer van die drukke dagen.” Op 14 oktober van dat jaar haalt het Hof van Cassatie hem om die reden van het dossier. Het bord spaghetti is voldoende “voor een schijn van partijdigheid”.

Connerotte heeft het daar op dat moment bijzonder moeilijk mee. Hij voelt zich “gefrustreerd”, is ervan overtuigd dat hij gedwarsboomd wordt en staat onder zeer zware mentale druk. Op het proces-Dutroux in het voorjaar van 2004 licht hij een tipje van de sluier over die periode. “Ja, ik werd toen bedreigd. Tot in mijn privéleven. De druk kwam van alle kanten. Ik werd verdacht gemaakt.” Omdat de magistraat ontdekt had dat de toenmalige rijkswacht verschrikkelijke fouten had gemaakt en Dutroux daardoor kon begaan? “Daar kan ik niet precies op antwoorden”, stamelt de onderzoeksrechter.

De achterdocht waar Connerotte in die zware periode mee kampt, heeft hem niet zomaar in zijn greep gekregen. Ze valt te verklaren uit wat voorafging. Als magistraat is Connerotte, geboren in 1948, eerder een late roeping. Hij studeert eerst filosofie en letteren. Met dat diploma op zak trekt hij naar Australië om er Franse les te geven. Na zijn terugkeer studeert hij rechten en is hij negen jaar actief als advocaat aan de balie van Doornik. Pas midden jaren 80 solliciteert hij voor een job als magistraat. Het wordt onderzoeksrechter in zijn geboortestadje Neufchâteau.

Daar gebeurt weinig ophefmakends. Tot er eind 1991 een tip binnenrolt over gestolen waardepapieren. De aandelenzwendel situeert zich op het kabinet van toenmalig Waals PS-minister Alain Van der Biest. In de loop van dat onderzoek bekent een van de verdachten, spijtoptant Carlo Todarello, dat de zwendelaars ook de moordenaars van André Cools zijn. Die is de zomer voordien doodgeschoten.

Hoewel dat onderzoek in Luik volledig vastzit, doet men daar niks met de informatie uit Neufchâteau die achteraf blijkt te kloppen. Er ontbrandt een regelrechte guerre des juges tussen Connerotte en zijn mediagenieke Luikse collega Veronique Ancia. In 1994 haalt het Hof van Cassatie Connerotte van beide zaken. Op bevel van justitieminister Melchior Wathelet Sr., zo zal de onderzoeksrechter snerend getuigen op het assisenproces tegen de moordenaars van Cools, eind 2003.

Maar uiteindelijk is le juge net iets te epicurisch aangelegd om zijn leven in de diepe Ardennen door dit soort zaken te laten vergallen. Eens alle stormen gaan liggen zijn – hij is er ondertussen zelf ook van overtuigd dat in de zaak-Dutroux de onderste steen is boven gehaald – werkt Connerotte nog jarenlang verder als onderzoeksrechter in Neufchâteau. Af en toe duikt zijn naam nog op in geruchtmakende dossiers, zoals de vreselijke pedofiliezaak in het dropje Sainte-Ode (2001) of die van ‘B&B-moordenaar’ Etienne Dedroog.

Voortaan zal Jean-Marc Connerotte zijn tijd verdelen tussen zijn huis in Lacuisine en zijn buitenverblijf in de Drôme, de geboortestreek van zijn Franse vrouw. Maar eerst staat in september New York op het programma met zijn pas afgestudeerde dochter.

Bron » De Morgen