België opnieuw in de ban van de Bende van Nijvel

De reeks bloedige overvallen van de Bende van Nijvel stonden in verband met de wapenhandel in het Midden-Oosten. En één van de sleutelfiguren van die Bende was niet alleen bekend bij de Belgische politie, hij maakte er deel van uit.

België is tien jaar na dato weer in de ban van de Bende. Achter een reeks van vijftien aanslagen in de eerste helft van de jaren tachtig, die 28 levens eisten, werd een Bende vermoed, de Bende van Nijvel. De aanslagen oogden als overvallen, maar er werd doorgaans meer geschoten dan geroofd. Gericht geschoten, op mensen die te veel wisten van een duistere wapenhandel in het Midden-Oosten, aldus een nieuwe bron die werd opgevoerd door de BRTN-televisie.

Er zou sprake zijn van omvangrijke wapenverkopen vanuit Israël aan diens Arabische buren. De wapens zouden via België in Nederland zijn geruild tegen drugs. Volgens een voormalige gevangenisdirecteur, die nu in Zuid-Afrika verblijft, zou de Bende van Nijvel personen hebben omgebracht die van die handel wisten.

Een even sensationeel als oncontroleerbaar verhaal. En er is meer. Volgens de Vlaamse volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers zou een lid van Bende, bekend onder de naam ‘de reus’, deel uit hebben gemaakt van een speciale eenheid van de Belgische rijkswacht. Coveliers geldt als een Bende-specialist. Hij was jaren geleden lid van de parlementaire commissie die moest nagaan wat er was misgelopen in het gerechtelijk onderzoek naar de Bende. Want dat onderzoek heeft niets opgeleverd.

De parlementaire commissie verbaasde zich toen al over het feit dat het onderzoek naar de Bende in 1990 verhuisde van Dendermonde naar Charleroi, net op het moment dat onderzoeksrechter Freddy Troch van Dendermonde resultaten leek te boeken. Nu pas wordt duidelijk dat die verhuizing plaatsvond op aandrang van de toenmalige minister van justitie Melchior Wathelet.

De Waalse christendemocraat Wathelet verliet onlangs de regering om rechter te worden bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Zijn opvolger, Stefaan De Clerck, spreekt van een autonome beslissing van de gerechtelijke instanties om het Bende-onderzoek geheel in Charleroi onder te brengen. De advocaten van familieleden van enkele slachtoffers van de Bende werden echter buiten die beslissing gehouden, hoewel zij uitdrukkelijk hadden gevraagd gehoord te worden. Gisteren drongen die advocaten er bij De Clerck op aan het onderzoek opnieuw in handen te geven van Freddy Troch. Het lijkt uitgesloten dat het raadsel van de Bende van Nijvel alsnog wordt opgelost. Maar België ziet politiek en justitie opnieuw in opspraak komen.

Bron » Trouw

Minister en advocaten ‘op zelfde lijn’ in Bendedossier

De advocaten die in het dossier van de Bende van Nijvel de familie van de slachtoffers vertegenwoordigen, hebben maandag aan minister van Justitie Stefaan de Clerck gevraagd magistraat Freddy Troch opnieuw de leiding te geven van het onderzoek. De Clerck beslist ten laatste begin volgende week of hij op die vraag ingaat.

Onderzoeksrechter Freddy Troch, die oorspronkelijk belast was met het onderzoek naar de Bende van Nijvel, moet worden aangesteld als een nationaal magistraat en de volledige onderzoeksbevoegdheid over het bende-dossier krijgen. Hij moet weer met dezelfde mensen kunnen samenwerken. Deze maatregelen moeten genomen worden voor 9 februari, de datum waarop de Raadkamer oordeelt over de buitenvervolgingstelling van negen verdachten in de zaak. Dat zijn de eisen die de advocaten van de burgerlijke partij maandag hebben voorgelegd aan minister van Justitie Stefaan de Clerck.

De minister beloofde ten laatste begin volgende week een antwoord klaar te hebben. Meester Callebaut stelde na afloop van het onderhoud dat ‘de minister op dezelfde lijn leek te zitten.’

De voormalige minister van Justitie, Melchior Wathelet, verzette zich in een persmededeling tegen ‘de lasterlijke verbetenheid’ waarmee sommigen beweren dat hij druk zou uitgeoefend hebben om het gerechtelijk dossier over de bende van Dendermonde naar Charleroi over te dragen. Volgens Wathelet werd de overdracht beslist na een uitvoerig gemotiveerd arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling na een louter gerechtelijke procedure.

Volgens berichten in een aantal kranten zou Wathelet in 1990 vijf procureurs-generaal uitdrukkelijk hebben verzocht het onderzoek uit de handen van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch te nemen. Troch had toen net inzage gevraagd in de dossiers rond Haemers, Bouhouche-Beijer en andere zaken.

De woordvoerder van de generale staf van de Rijkwacht ontkende met klem de hypothese van senator Coveliers dat de Rijkswacht voldoende informatie had om de ‘blonde reus’ van de Bende te kunnen identificieren als een lid van de voormalige groep Diane. De Rijkswachtwoordvoerder wees er nog op dat geen enkel actief lid van deze eenheid onder verdenking staat.

Bron » De Tijd