DNA-onderzoek van Paul Latinus (WNP)

De cel-Jumet, die het onderzoek naar de Bende van Nijvel leidt, begroef maandag opnieuw de stoffelijke resten van Paul Latinus, de leider van het extreem-rechtse Westland New Post. Vorige week werden deze opgegraven om er DNA-tests op uit te voeren.

Ook het stoffelijk overschot van een gevangene die in Sint-Gillis overleed, werd opgegraven. Doel van de opgravingen is na te gaan of beide mannen iets met de Bende te maken hadden. De twee DNA-analyses zijn een onderdeel van een omvangrijk programma.Tot op heden leverde geen enkele analyse een positief resultaat op.

Bron » De Tijd

Oproep tot getuigen in kampernoeliemoord

Onderzoeksrechter Vandermeersch zoekt twee mannen die mogelijk betrokken waren bij de moord op de 16-jarige Christine van Hees begin 1984. Het meisje werd vermoord in een verlaten kampernoeliekwekerij in Oudergem.

De zaak kwam naar aanleiding van de X-getuigenissen opnieuw in de belangstelling. De getuigenis van X1 bracht het gerecht niet dichter bij de ontknoping.

Wel noteerden de speurders nieuwe getuigenissen. Zo ontdekten ze dat Christine, net voor ze in de kwekerij terechtkwam, nog met een jongeman op straat stond te keuvelen en dat een andere jongeman met neonazi-insignes in de buurt van de kwekerij rondhing. Beiden worden nu via de opsporingsprogramma’s Oproep 2020 (VTM) en Appel à Témoins (RTBF) gezocht.

Bron » De Tijd

‘Ik hou niet van papierversnipperaars’

De Staatsveiligheid is volop bezig haar archieven met personendossiers schoon te maken. Een gevolg van de wet op de privacy van 1992, die (ook openbare) bestandhouders verbiedt om ‘impertinente’ persoonsgegevens bij te houden. Van de 570.000 individuele gegevensbestanden zijn er blijkens Le Soir tot dusver 150.000 doorgelicht.

De Staatsveiligheid verwacht uiteindelijk slechts nog een kwart van haar dossiers uit het verleden te zullen overhouden. Van de rest zou het grootste deel naar het Rijksarchief verhuizen, het resterende kwart is voor de papierversnipperaar bestemd. Jos Vander Velpen, advocaat en publicist, heeft daar zijn bedenkingen bij.

“Ik zou toch graag weten wat men zoal door de versnipperaar jaagt. Ook de Nederlandse veiligheidsdienst is een paar jaar geleden tot een grote schoonmaak van haar archieven overgegaan, en sommigen hebben daarvan geprofiteerd om te kijken wat er indertijd zoal bijgehouden was over hen. De resultaten waren verbijsterend. Hallucinant was het welke heksenjacht op sommigen was gevoerd. Sommige vreemde carrièreverlopen werden plots heel verklaarbaar. Het principiële oogmerk van een betere vrijwaring van de privacy is natuurlijk lovenswaardig, maar zowel in het algemeen als in dit concrete geval hou ik niet van papierversnipperaars.”

De afspraak is wel dat Staatsveiligheidschef Van Lijsebeth geen enkel document doet verdwijnen zonder de voorafgaande toestemming van het Controlecomité voor de Inlichtingendiensten.

“Ik vraag me af of men ook niet deskundige historici zou kunnen inschakelen. Het is toch geweten dat de Staatsveiligheid ook altijd bijzondere aandacht voor verantwoordelijke politici heeft gehad – iemand als Piet Vermeylen heb ik dat nog zelf horen zeggen. Ik vrees ook dat wel eens kostbare informatie over extreem-rechts verloren zal gaan, ook al stak de Staatsveiligheid daar vroeger dan niet zoveel tijd in natuurlijk. Het dossier van de CCC is zo ook in de prullenmand beland, en dat was evengoed doodzonde. Allemaal materiaal kortom, dat als het in de handen van onafhankelijke deskundigen terechtkomt, redelijk explosief zou kunnen blijken.”

Ondertussen profileert de Staatsveiligheid zich alsmaar meer als bestrijder van de georganiseerde criminaliteit en legt ze dààrover nieuwe dossiers aan.

“Je stelt vast dat de scheidingslijn tussen politie- en veiligheidsdiensten alsmaar waziger wordt. De doelwitten worden meer en meer dezelfde, en ook de methodes gaan steeds meer op elkaar gelijken. Kijk naar procédés als observatie en undercover. Ik zie die evolutie niet positief tegemoet. Temeer omdat het begrip ‘georganiseerde misdaad’ toch bijzonder rekbaar opgevat wordt, de Duitse definitie achterna.”

Samengevat: dan stoot de Staatsveiligheid wel enkele honderdduizenden personendossiers af, tegelijk komen er een heel pak nieuwe bij?

“Politie en justitie hebben altijd al graag informatie over de burger gehad, en dat is er tegenwoordig zeker niet op verminderd. Ook een privacywet zal de overheid niet beletten haar honger naar informatie te stillen. Kijk maar naar het fenomeen van de buurtinformatienetwerken, van de kliktelefoons. In de privé-sector heb je intussen de spiedcamera’s op het werk.”

“Net zoals alle staatsoverheden wordt de Belgische overheid opgestuwd in die beweging naar meer controle. Het proces dat momenteel in Parijs loopt tegen enkele islamitische fundamentalisten, is evengoed een voorbeeld. Mij kun je allerminst verdenken van sympathie voor dat fundamentalisme, maar als ik advocaten en mensenrechtenverenigingen zo hoor klagen over Franse overheidsterreur, dan is er volgens mij wel degelijk iets aan de hand.”

Bron » De Morgen

Opheffing onschendbaarheid FN’er gevraagd

België heeft bij het Europees Parlement een verzoek ingediend tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de Franstalige afgevaardigde Daniel Féret van het extreem rechtse Front National. De voorzitter van het parlement, José Maria Gil-Robles Gil-Delgado, heeft dit maandag aangekondigd.

Volgens Féret heeft de zaak betrekking op een klacht van zijn voormalige assistent Patrick Sessler. Die beweerde dat Féret als werkgever niet in regel was met de betaling van zijn sociale bijdragen. Féret ontkende de feiten.

Bron » De Tijd

Robert Beijer overweegt naar Raad van State te stappen

De voormalige rijkswachter Robert Beijer wil binnenkort naar de Raad van State stappen om zijn beklag te doen over de beslissing van minister van Justitie Tony van Parys, eind juni, om hem tot nader order niet langer de gunst van penitentiaire verloven te verlenen. Eenzelfde beslissing werd ook al tegen de voormalige partner van Beijer, Madani Bouhouche, genomen.

Eerder nam Stefaan de Clerck al eenzelfde beslissing aangaande Madani Bouhouche. Beijer en Bouhouche werden begin 1994 door het Brabantse assisenhof veroordeeld tot respectievelijk 14 en 20 jaar celstraf in de zaak Zwarts. Maar vooral het feit dat zij de voorbije tien jaar steevast genoemd werden in de marge van de Bende van Nijvel blijft hen achtervolgen. Het gerecht heeft vooralsnog geen van beide mannen in verdenking gesteld voor de Bende-aanslagen die in de jaren 80 in totaal aan 28 personen het leven kostten.

Ondanks de jarenlange beschuldigingen over de mogelijke betrokkenheid van Bouhouche en Beijer, die beide mannen hardnekkig ontkennen, is geen van beiden ooit door het gerecht in verdenking gesteld voor de Bende-feiten. De laatste weken worden zowel Bouhouche als Beijer door de Bende-speurders ondervraagd. De vragen die aan de beide ex-rijkswachters worden gesteld, handelen overwegend over feiten waarvoor Bouhouche en Beijer al voor het Brabantse assisenhof hebben terechtgestaan.

In het verleden gaf Robert Beijer meermaals te kennen dat hij de speurders wel kon helpen bij hun zoektocht naar de Bende-doders, maar na het intrekken van zijn penitentiaire verloven heeft hij aan het gerecht laten weten niets te vertellen te hebben. Hij zegt nu enkel informatie aangeboden te hebben in de hoop vervroegd uit de gevangenis te geraken.

Een reden waarom de gunst van de penitentiaire verloven aan Madani Bouhouche na 33 verlofdagen en aan Robert Beijer na een vijftal verlofdagen is afgeschaft, hebben beide mannen niet gekregen. Wel is het zo dat de Bende-speurders het voorbije jaar aan het onderzoek van de laatste kans zijn begonnen en het onderzoek Bouhouche-Beijer maakt daar deel van uit.

Bij dit onderzoek, waarvoor het gerecht talrijke speurders heeft opgetrommeld en aanzienlijke financiële middelen heeft vrijgemaakt, doen de onderzoeksrechters Lacroix en Raynal een beroep op de laatste technische snufjes die het gerecht ter beschikking heeft. Zo loopt nu een onderzoek met een leugendetector. Deze verhoren gebeuren echter uitsluitend op vrijwillige basis en kunnen niet als bewijsmateriaal worden gebruikt. Ook wordt een grootscheeps DNA-onderzoek uitgevoerd bij eventuele verdachten. Een nieuwe reeks robotfoto’s zouden de komende weken moeten verspreid worden.

Bron » De Tijd