Voorwaardelijk vrije Beijer vertrekt naar Bangkok

Net als Michel Nihoul mag ook de voorwaardelijk vrijgelaten Robert Beijer vertrekken naar het buitenland. In tegenstelling tot de Dutroux-verdachte moet hij zich wel melden op gezette tijden.

Ook mag de ex-rijkswachter, wiens naam herhaaldelijk in verband werd gebracht met de Bende van Nijvel, geen contact hebben met medeverdachten. Beijer verscheen in september 1994 voor het Brabantse assisenhof. Met Madani Bouhouche en Christian Amory (beiden ex-BOB’ers) en René Chang (ex-bediende Belgacom) moest hij zich verantwoorden voor een waslijst misdrijven.

Het ging onder meer om de moord op FN-ingenieur Juan Mendez, begin 1986 in Overijse, en die op de Antwerpse diamantair Ali Suleiman, in 1989. Bouhouche werd schuldig bevonden en veroordeeld tot twintig jaar dwangarbeid, Beijer kwam weg met veertien jaar voor lichtere feiten.

Na een derde van zijn straf te hebben uitgezeten, mocht ‘Bob’ de gevangenis in Verviers vorige week vrijdag verlaten. De commissie die verantwoordelijk was voor zijn vervroegde vrijlating verbond daar wel enkele voorwaarden aan. Zo moet de ex-rijkswachter zich elke drie maanden melden.

Dit belet hem niet te reizen. Volgens zijn advocaat Pierre Chomé vertrekt hij begin januari naar Thailand. Beijer runde voor zijn aanhouding een bedrijfje in edelstenen in de hoofdstad Bangkok. Hij heeft er ook een vrouw en kind. Het meisje was vier maanden oud toen har vader werd gearresteerd. De meldingsplicht levert volgens meester Chomé geen probleem op.

“Mijn cliënt moet zich aandienen bij en contact houden met de Belgische ambassade. Die brieft de maatschappelijk werkster van Justitie. Haar ziet hij om de drie maanden.” Dat betekent dat Beijer in maart weer naar België zal moeten vliegen. Intussen kan hij verder schrijven aan zijn boek. Daarin doet hij volgens zijn advocaat onthullingen over de betrokkenheid van de rijkswacht bij de Bende van Nijvel.

Bron » De Morgen

Beijer vrij, Bouhouche blijft in cel

Ex-rijkswachter Madani Bouhouche, die in 1995 een celstraf van 20 jaar kreeg voor de moord op de Libanees Suleiman in Antwerpen en de verdwijning van Sabena-agent Zwarts in Zaventem, moet nog minstens een half jaar langer in de cel blijven. Hij kwam in principe vorige week in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, net als zijn kompaan Robert Beijer.

Het parket-generaal in Bergen heeft zich daartegen echter verzet.

Procureur-generaal van Bergen Ladrière gaf onlangs voor Bouhouche een negatief advies aan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarin wordt er enerzijds op gewezen dat Bouhouche, net zoals Beijer overigens, niets kan ten laste gelegd worden in het dossier over de Bende van Nijvel.

Beide ex-rijkswachters werden in deze zaak nochtans al sedert jaren als verdachten beschouwd. De procureur-generaal haalt andere feiten aan om zijn standpunt te motiveren dat Bouhouche nog steeds als een gevaarlijke figuur beschouwd moet worden.

Zo wijst hij erop dat Bouhouche in het verleden aan de justitie heeft verklaard dat hij weet waar zich de wapens bevinden die begin jaren ’80 tijdens een erg stoutmoedige overval gestolen werden in de belangrijkste rijkswachtkazerne van het land. Bij die beruchte raid verdwenen toen gesofisticeerde wapens van de antiterreureenheid van de rijkswacht, de groep Diane.

Deze wapenroof werd nooit opgehelderd. Volgens het parket-generaal in Bergen kan niet uitgesloten worden dat Bouhouche na een eventuele vrijlating die wapens in handen kan krijgen; dat maakt van hem een potentieel gevaarlijk man.

De tweede reden waarom de PG in Bergen zich heeft verzet tegen de vrijlating van Bouhouche, houdt verband met de zaak-Francis Zwarts, de veiligheidsagent op Zaventem die in de jaren ’80 plots spoorloos verdween samen met een waardevol transport dat hem was toevertrouwd. De procureur-generaal wijst erop dat Bouhouche in het verleden bekend heeft goed te weten waar het lijk van Zwarts zich bevindt.

Volgens Ladrière is het een minimum dat Bouhouche pas vrijkomt als hij die plaats ook effectief aanwijst, zodat de nabestaanden het slachtoffer ook een laatste rustplaats kunnen geven. Het parket-generaal in Brussel moest ook zijn advies geven met het oog op een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Dat advies, opgesteld door advocaat-generaal Morlet, had geen enkel bezwaar tegen de vrijlating van Bouhouche. Dat standpunt is opmerkelijk, want het parket-generaal heeft zelf aan de Verenigde Staten de uitlevering gevraagd van nog een andere kompaan en medeplichtige van Bouhouche, François Buslik. Die moet normaal aan ons land uitgeleverd worden om opnieuw voor het assisenhof van Brabant te verschijnen voor heel wat feiten, waaronder de affaire-Zwarts.

De Amerikaan Buslik werd destijds voor die zaak in Brussel al bij verstek veroordeeld, maar ontsnapte tijdig aan de Belgische justitie. Er is in het verleden al vaak allusie gemaakt op mogelijke bescherming die Buslik zou genieten. Het ziet er in elk geval niet naar uit dat hij spoedig door de VS uitgeleverd kan worden. Hijzelf zou beweren dat hij door een getuigenis van de ex-echtgenote van Bouhouche vrijgepleit zou worden in de affaire-Zwarts.

Tegen geen enkele van bovengenoemde personen kon de Belgische justitie na jaren speurwerk tot nu toe formele bewijslast voorleggen van enige betrokkenheid bij de feiten die worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel in de jaren ’80. Dat betekent wel nog niet dat de cel die in Jumet met het Bende-dossier is belast, de denkpist-Bouhouche al beschouwt als een dood spoor.

Momenteel worden nog minstens een half dozijn concrete sporen in dit onderzoek gevolgd. In tegenstelling tot Bouhouche heeft Beijer zich al enige tijd geleden in Jumet onderworpen aan de leugendector. Beijer kreeg wel de voorwaardelijke invrijheidstelling. Hij verliet vorige vrijdag de gevangenis. Hij heeft inmiddels bijna zeven van de veertien jaar cel uitgezeten. Bouhouche heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn niet-vrijlating.

Bron » De Morgen

Ex-rijkswachter Robert Beijer in vrijheid gesteld

Robert Beijer, een voormalige rijkswachter en privé-detective, verliet gisteren de gevangenis. De vrijlating kwam er na een beslissing van de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling. De ex-kompaan van Beijer, Madani Bouhouche, moet van dezelfde Commissie VI in de cel blijven omdat hij geen gedetailleerd vergoedingsplan voor de slachtoffers en de gerechtskosten had voorgelegd.

Beide mannen waren door het Brabantse assisenhof tot respectievelijk 14 en 20 jaar cel veroordeeld omdat zij betrokken waren bij de verdwijning van de Sabena-veiligheidsagent Francis Zwarts en de moord op een Libanese diamantair in Antwerpen. Beide mannen geraakten voornamelijk bekend als vermeende verdachten voor de aanslagen van de Bende van Nijvel.

Tijdens de zittingen van de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling bleek een tiental dagen geleden dat de cel-Jumet, die het Bende-onderzoek leidt, geen enkel door de Bende gepleegd misdrijf aan beide mannen ten laste legt. ‘Dat blijkt uit een schrijven van de Bergense procureur-generaal Ladrière’, zegt de advocaat van Bouhouche.

De magistraat schrijft dat de Commissie geen rekening moet houden met het Bende-dossier omdat Bouhouche geen enkel misdrijf ten laste kan gelegd worden en hij niet in verdenking gesteld is voor de moordende aanslagen. Bouhouche, die al 12 jaar van zijn 20 jaar gevangenisstraf uitzat, zal Cassatie-beroep tegen de beslissing van de Commissie VI aantekenen.

Robert Beijer, die bijna 7 van zijn 14 jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten, kon vrijdag na de beslissing van de Commissie VI wel de gevangenis verlaten. ‘De vrijlating gaat gepaard met een reeks zeer duidelijk omschreven voorwaarden’, zegt zijn advocaat Pierre Chomé. ‘Robert Beijer moet zich bijvoorbeeld om de drie maanden bij de politiediensten melden. Hij mag wel het land verlaten om zijn beroepsactiviteiten in Zuidoost-Azië verder te zetten. Beijer legde aan de Commissie ook een gedetailleerd plan voor over de manier waarop hij de gerechtskosten en de slachtoffers zou vergoeden.’

Bron » De Tijd