Beijer vrij, Bouhouche blijft in cel

Ex-rijkswachter Madani Bouhouche, die in 1995 een celstraf van 20 jaar kreeg voor de moord op de Libanees Suleiman in Antwerpen en de verdwijning van Sabena-agent Zwarts in Zaventem, moet nog minstens een half jaar langer in de cel blijven. Hij kwam in principe vorige week in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, net als zijn kompaan Robert Beijer.

Het parket-generaal in Bergen heeft zich daartegen echter verzet.

Procureur-generaal van Bergen Ladrière gaf onlangs voor Bouhouche een negatief advies aan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarin wordt er enerzijds op gewezen dat Bouhouche, net zoals Beijer overigens, niets kan ten laste gelegd worden in het dossier over de Bende van Nijvel.

Beide ex-rijkswachters werden in deze zaak nochtans al sedert jaren als verdachten beschouwd. De procureur-generaal haalt andere feiten aan om zijn standpunt te motiveren dat Bouhouche nog steeds als een gevaarlijke figuur beschouwd moet worden.

Zo wijst hij erop dat Bouhouche in het verleden aan de justitie heeft verklaard dat hij weet waar zich de wapens bevinden die begin jaren ’80 tijdens een erg stoutmoedige overval gestolen werden in de belangrijkste rijkswachtkazerne van het land. Bij die beruchte raid verdwenen toen gesofisticeerde wapens van de antiterreureenheid van de rijkswacht, de groep Diane.

Deze wapenroof werd nooit opgehelderd. Volgens het parket-generaal in Bergen kan niet uitgesloten worden dat Bouhouche na een eventuele vrijlating die wapens in handen kan krijgen; dat maakt van hem een potentieel gevaarlijk man.

De tweede reden waarom de PG in Bergen zich heeft verzet tegen de vrijlating van Bouhouche, houdt verband met de zaak-Francis Zwarts, de veiligheidsagent op Zaventem die in de jaren ’80 plots spoorloos verdween samen met een waardevol transport dat hem was toevertrouwd. De procureur-generaal wijst erop dat Bouhouche in het verleden bekend heeft goed te weten waar het lijk van Zwarts zich bevindt.

Volgens Ladrière is het een minimum dat Bouhouche pas vrijkomt als hij die plaats ook effectief aanwijst, zodat de nabestaanden het slachtoffer ook een laatste rustplaats kunnen geven. Het parket-generaal in Brussel moest ook zijn advies geven met het oog op een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Dat advies, opgesteld door advocaat-generaal Morlet, had geen enkel bezwaar tegen de vrijlating van Bouhouche. Dat standpunt is opmerkelijk, want het parket-generaal heeft zelf aan de Verenigde Staten de uitlevering gevraagd van nog een andere kompaan en medeplichtige van Bouhouche, François Buslik. Die moet normaal aan ons land uitgeleverd worden om opnieuw voor het assisenhof van Brabant te verschijnen voor heel wat feiten, waaronder de affaire-Zwarts.

De Amerikaan Buslik werd destijds voor die zaak in Brussel al bij verstek veroordeeld, maar ontsnapte tijdig aan de Belgische justitie. Er is in het verleden al vaak allusie gemaakt op mogelijke bescherming die Buslik zou genieten. Het ziet er in elk geval niet naar uit dat hij spoedig door de VS uitgeleverd kan worden. Hijzelf zou beweren dat hij door een getuigenis van de ex-echtgenote van Bouhouche vrijgepleit zou worden in de affaire-Zwarts.

Tegen geen enkele van bovengenoemde personen kon de Belgische justitie na jaren speurwerk tot nu toe formele bewijslast voorleggen van enige betrokkenheid bij de feiten die worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel in de jaren ’80. Dat betekent wel nog niet dat de cel die in Jumet met het Bende-dossier is belast, de denkpist-Bouhouche al beschouwt als een dood spoor.

Momenteel worden nog minstens een half dozijn concrete sporen in dit onderzoek gevolgd. In tegenstelling tot Bouhouche heeft Beijer zich al enige tijd geleden in Jumet onderworpen aan de leugendector. Beijer kreeg wel de voorwaardelijke invrijheidstelling. Hij verliet vorige vrijdag de gevangenis. Hij heeft inmiddels bijna zeven van de veertien jaar cel uitgezeten. Bouhouche heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn niet-vrijlating.

Bron » De Morgen

Gangsters gijzelen bankier en halen kluizen leeg

Twee zeer goed voorbereide overvallers hebben een bankdirecteur en zijn vrouw een nacht lang gegijzeld alvorens ’s ochtends alle kluizen van het filiaal leeg te halen. De omvang van de buit is niet bekend. Niemand raakte gewond.

Voor filiaalhouder Benoît Durieux en zijn echtgenote Nathalie begon de nachtmerrie vrijdagavond omstreeks 21 uur. Toen het paar hun woning in de avenue de la Houssière in ’s Gravenbrakel binnenstapte, werd het verrast door twee gemaskerde mannen. Die zaten hen in de woonkamer op te wachten.

De twee gangsters waren zwaar bewapend. Ze hadden allebei een revolver, maar ook nog een machinepistool en een riotgun. Onder bedreiging knevelden de overvallers het echtpaar, voor wie een lange nacht begon van bang wachten.

Zaterdagochtend werd het plan van de overvallers duidelijk. Een van hen dwong de bankier om in zijn eigen grijze Audi A4 naar zijn agentschap van het Gemeentekrediet te rijden op het Rooseveltplein in Courcelles, bij Charleroi. Intussen dwong de tweede gangster de vrouw van Durieux om met hem plaats te nemen in een gestolen VW Golf.

Beide auto’s verlieten samen de woning van het echtpaar, maar reden een andere richting uit. De twee gangsters, die elk een gsm hadden en een scanner om de politieradio af te luisteren, hielden constant radiocontact met elkaar. Het was duidelijk dat, indien de bankier zijn rol niet naar behoren vervulde, zijn vrouw er de gevolgen van zou voelen.

Onder bedreiging van een pistool, stapte Benoît Durieux zijn filiaal binnen, waar zich op dat ogenblik al enkele personeelsleden bevonden. “Blijf kalm, doe wat we u zeggen te doen en alles zal goed aflopen”, beval de gemaskerde gangster met autoritaire stem in perfect Frans. Hij eiste, en verkreeg, dat de gerant alle koffers van de bank opende en roofde ze leeg.

Zonder een schot te lossen, rende de gangster vervolgens in de richting van een grote wagen, waarin een derde medeplichtige hem al die tijd onopgemerkt had opgewacht. Tijdens zijn vlucht meldde de overvaller zijn kompaan in de Golf dat alles goed was afgelopen. De vrouw van de bankier werd in de auto achtergelaten nabij Gembloers.

Bron » Het Nieuwsblad