De Bonvoisin vrijgesproken in oplichtingszaak

Derde keer goede keer, moet baron Benoît de Bonvoisin concluderen. Hij verscheen zopas voor de derde keer op beschuldiging van oplichting, afpersing en valsheid in geschrifte voor het hof van beroep. De eerste keer kreeg hij vijf jaar effectief, de tweede keer drie jaar effectief. Hij zat voor deze zaak in de lente van 1990 ook een maand in voorarrest. En op 31 oktober ’97, bij zijn tweede veroordeling, besloot het Brusselse hof zijn onmiddellijke aanhouding omdat er gevreesd werd dat hij zich aan het arrest zou onttrekken. Hij ging toen, steeds voor dezelfde feiten, opnieuw voor een maand in de cel.

Nu, meer dan vijf jaar na zijn eerste veroordeling in deze affaire, gaat hij vrijuit. Hij verliet vrijdagnamiddag, samen met zijn vriend George Frisque, het justitiegebouw in Bergen met een triomfantelijke glimlach op zijn lippen. Ook voor zijn advocaten Julien Pierre, Mario Spandre en Jacques Malherbe is het een groot succes.

De strafprocedure in deze zaak tegen de baron, boezemvriend van Vanden Boeynants en specialist inzake partijfinanciering, begon al in 1981. Dat jaar publiceerde De Morgen de inhoud van een nota van de staatsveiligheid waarin sprake was van relaties tussen de toen nog invloedrijke PSC-financier de Bonvoisin en figuren van extreem-rechtse signatuur in het Brusselse.

Dezelfde dag nog werden er in alle haast huiszoekingen uitgevoerd op last van een onderzoeksrechter die de aanzet vormden voor de strafprocedure die gisteren in Bergen ten einde liep. Niemand kon in 1981 vermoeden dat deze destijds erg geruchtmakende gerechtelijke affaire 19 jaar lang zou aanslepen.

Het arrest dat de baron gisteren over de hele lijn vrijsprak, bevat een amper 12 pagina’s tellende motivering. Daarin verklaart het hof eerst en vooral dat een van de twee hier behandelde affaires, de zaak-PDG, inmiddels verjaard is (de laatste feiten in dit onderdeel dateren al van september 1985).

Voor het overblijvende onderdeel van het dossier, de zogenaamde affaire-Cidep, onderstreept het hof dat er onvoldoende bewijzen en getuigenissen voorhanden zijn om te concluderen dat de baron effectief de man achter de schermen was van de firma Cidep, waar een groot deel van de ten laste gelegde feiten zich voordoen.

De twijfel kan niet meer worden weggenomen omdat het al zoveel jaren geleden is. In een adem levert het arrest ook kritiek op de manier waarop het onderzoek tegen de baron in het verleden is gevoerd. Daarbij wordt ook expliciet gewezen op de rol van een speurder van de Brusselse BOB in dit onderzoek, adjudant Patrick De Baets. Hij zou onredelijk en zonder nuancering te werk gegaan zijn, aldus het arrest, wat opnieuw twijfels oproept omtrent de aangevoerde bewijslast.

De leidraad door het hele arrest is het thema van de twijfel omtrent de bewijslast in het dossier die systematisch in het voordeel uitvalt van de baron. Voorzitter Vereecke ging op sommige momenten echter zelf nogal vluchtig te werk bij het evalueren van de bewijslast. Voor een twintigtal ‘valse facturen’ achtte hij de bewijslast tegen de baron ook hier onvoldoende.

Het openbaar ministerie had immers verklaard dat het bewijs voorhanden was dat baron de Bonvoisin in de betwiste periode (jaren negentig) de verkiezingscampagne had gefinancierd van wel honderd politici, afkomstig uit bijna alle partijen behalve de groenen en extreem-rechts.

Maar het hof concludeert dat het parket en de speurders hun werk niet goed hebben gedaan. Kortom, het hof van Bergen wijkt over de hele lijn af van wat de raadsheren in twee verschillende kamers van het hof van beroep in Brussel die concludeerden op basis van hetzelfde dossier.

Bron » De Morgen

Benoît de Bonvoisin vrijgesproken

Op 12 mei 2000 wordt Benoît de Bonvoisin vrijgesproken door de vierde kamer van het Hof van Beroep van Bergen. Het Hof onderzocht alle hem ten laste gelegde feiten en kwam tot de bevinding dat er geen enkel feit bewezen was van alle aanklachten in het dossier van de uitgeverij Cidep en oordeelt dat de feiten in het dossier van de publiciteitsfirma PDG verjaard zijn.

Bron » Het Laatste Nieuws

Bende-onderzoekers hebben haast geen verdachten meer

De Bende-speurders kunnen niet achterhalen wie schuilgaat achter de Bende-aanslagen, die in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers maakten, tenzij er alsnog een mirakel gebeurt. Afgelopen weekeinde verloor de cel-Jumet, die het Bende-onderzoek leidt, met Madani Bouhouche een nieuwe hoofdverdachte. Hij onderwierp zich aan een test met een leugendetector en het toestel bevestigde wat Bouhouche al vijftien jaar zegt: hij heeft niets met de Bende van Nijvel te maken. Eerder werden tientallen verdachten door een DNA-onderzoek vrijgepleit.

Madani Bouhouche was net als zijn ex-collega-rijkswachter Robert Beijer jarenlang een van de hoofdverdachten in het Bende-dossier. Beide mannen beweerden steeds dat zij nooit iets met de Bende te maken hadden. De Canadese expert, die voor de tweede maal met zijn leugendetector een reeks Bende-verdachten op de rooster legt, bevestigde dat beide mannen volgens zijn apparaat de waarheid spreken. Robert Beijer onderging de test vorig jaar.

Madani Bouhouche weigerde vorig jaar de test te ondergaan, maar stemde ditmaal wel toe. Hij is één van de zes Bende-verdachten die nu de test ondergaat. Bouhouche deed afgelopen weekeinde de test met de leugendetector en het resultaat was formeel. Bouhouche heeft niet gelogen, zegt zijn advocaat Stéphane Lempereur. Bouhouche moest op een hele reeks vragen over het Bende-dossier antwoorden. Telkens bleek mijn cliënt de waarheid te spreken. De leugendetector vergeleek de antwoorden, met Bouhouches reacties toen hij vooraf op bepaalde vragen moest liegen.

De tests met de leugendetector blijken de Bende-speurders vooralsnog weinig vooruit te helpen. Het parket-generaal van Bergen maakte gebruik van de aanwezigheid van de leugendetector om ook 12 verdachten van andere dossiers de leugentest te laten ondergaan.

In twee dossiers zorgde de test voor een doorbraak in het onderzoek. Een dossier ging over de brandstichting tijdens de nacht van 17 december 1999 in een paviljoen van het Van Gogh-ziekenhuis in Marchienne-au-Pont. Bij de brand vielen drie doden en zes gewonden. Tijdens zijn confrontatie met de leugendetector bleek de verdachte te liegen. Hij werd opnieuw ondervraagd door de gerechtelijke politie, bekende de feiten en werd aangehouden.

In een Doornikse moordzaak werd eveneens een verdachte aangehouden. Zijn DNA werd op de trui van het slachtoffer teruggevonden. Hij viel door de mand tijdens de test met de leugendetector. Toch blijft de verdachte de feiten ontkennen.De Bende-magistraten ontkenden gisteren de berichten in De Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws over een positieve test in het Bende-dossier. Maar na de positieve resultaten in de andere dossiers, willen ze ten minste één persoon in België laten opleiden om een leugendetector te bedienen, die ongeveer 1 miljoen frank kost.

Bron » De Tijd

Leugendetector lost misdaden op

Dankzij een Canadese leugendetector hebben de speurders van de cel-Jumet de dader van een moord en die van een dodende brandstichting gevat. In de moorden van de Bende van Nijvel – het dossier waarvoor de detector naar België was gehaald – is nog geen doorbraak.

Philippe Vaus, een verpleger uit Bergen, deed woensdag in Jumet de test met de leugendetector en viel door de mand. Het apparaat toonde duidelijk aan dat de man loog over een brand waar hij op 20 december 1999 kroongetuige van was. Vaus bekende aan de speurders dat hij het vuur in een ziekenhuis in Charleroi aanstak. Bij de brand vielen drie doden en zes gewonden.

Een dag eerder had dezelfde leugendetector al een doorbraak geforceerd in een onopgelost moorddossier uit 1996. Speurders arresteerden in Doornik de vermoedelijke moordenaar van Laurence Bard (32). Ook hij was eerst gekraakt aan de leugendetector. Het apparaat kon (nog) geen doorbraak forceren in het Bendedossier. Voor een van de potentiële verdachten in dat dossier was het resultaat zelfs zeer positief. Ex-rijkswachter Madani Bouhouche kon vorige vrijdag door de Canadese experts op geen enkele leugen worden betrapt.

Bron » De Standaard