Belgische staatsveiligheid wil meer mensen en middelen

 

De staatsveiligheid vraagt meer personeel en meer wettelijke mogelijkheden. Administrateur-generaal Godelieve Timmermans wil het theoretische personeelskader van haar dienst volledig ingevuld en bij voorkeur verder uitgebreid zien. Ze vraagt ook dat de staatsveiligheid alle vormen van telecommunicatie zou mogen onderscheppen.

Een en ander staat te lezen in een mededeling die de staatsveiligheid verspreidde naar aanleiding van de gerechtelijke actie tegen drie vermeende moslimfundamentalisten vorige week in Ukkel. De staatsveiligheid zegt dat ze haar bevindingen over de verdachten had overgemaakt aan de bevoegde gerechtelijke overheden, waarna de gerechtelijke actie tot stand kwam.

De drie betrokkenen, zo leert de informatie van de staatsveiligheid, behoren tot de radicaal islamitische beweging Takfir Wal Hijra. Die beweging is verbonden met de Afghaanse Arabische moedjahedien. Eén van de drie wordt ervan verdacht in Europa aanslagen op Amerikaanse doelwitten gepland te hebben.

De actie bewijst volgens de staatsveiligheid de nood aan systematische inzameling en analyse van informatie. De dienst gebruikt drie methoden om informatie te vergaren: vrij toegankelijke infobronnen, uitwisseling van informatie met het buitenland en het eigen inlichtingenwerk met behulp van informanten en persoonlijke contacten.

In functie van dat eigen inlichtingenwerk werden de afgelopen jaren tachtig inspecteurs en commissarissen voor de buitendiensten van de staatsveiligheid aangeworven, maar er blijven nog steeds meerdere functies van analist vacant. Het theoretische kader van de dienst bedraagt vijfhonderd personeelsleden, maar is lang niet helemaal bezet. Timmermans pleit overigens voor een uitbreiding van dat kader.

De administrateur-generaal vraagt ook dat haar dienst de mogelijkheid zou krijgen om alle vormen van telecommunicatie te mogen onderscheppen. De wetgeving staat dat vandaag niet toe.

Bron » De Morgen