Parlement ontsnapt niet aan schaduw Di Rupo

In de kamercommissie Justitie waren alle partijen, behalve de Franstalige socialisten, het er gistermorgen over eens om ‘eerstdaags’ te beginnen met het uitwerken van een regeling voor de spijtoptanten. Maar de schaduw van PS-voorzitter Di Rupo is blijkbaar erg lang, want in de namiddag trok commissievoorzitter Fred Erdman discreet aan de handrem.

Onmiddellijk na de herfstvakantie zal de kamercommissie Justitie een tijdschema opstellen voor alle teksten die dringend besproken moeten worden. Die afspraak bezorgt de regeringspartijen wat manoeuvreerruimte en moet beletten dat het granieten veto van PS-voorzitter Elio Di Rupo de paars-groene meerderheid in verlegenheid brengt.

Een voorstel van Tony Van Parys (CD&V) en Geert Bourgeois (NVA) om ’s maandags in extra zittingen bijeen te komen of eventueel een weekend uit te trekken voor de bespreking van een regeling voor spijtoptanten – die in ruil voor strafvermindering of andere voordelen bereid zijn het gerecht informatie te verschaffen – werd door de immer minzame Fred Erdman (SP.A) rustig, maar beslist van tafel geborsteld.

“We moeten het algemene plaatje bekijken en alle urgenties in ogenschouw nemen”, zei Erdman. Voor hem zei Hugo Coveliers, fractieleider van de VLD, dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat het pentiti-voorstel ‘eerstdaags’ op tafel komt, maar dat ook de bijzondere politietechnieken en de foutloze echtscheiding dringend aangepakt moeten worden.

Uit het niets dook ook Géraldine Pelzer van Ecolo op die kwam vertellen dat men tijdens de ochtendzitting misschien toch iets te vlug van stapel was gelopen. Haar Agalev-collega Fauzaya Talhaoui zei toen onder meer dat de groenen zich helemaal niet verzetten tegen een regeling voor de spijtoptanten, als die het resultaat is van een grondige discussie. De ochtendzitting leverde een allen-tegen-de-PS-beeld op.

Achtereenvolgens ex-minister van Justitie Tony Van Parys, Geert Bourgeois, Bart Laeremans (Vlaams Blok), Jacqueline Herzet (PRL), Hugo Coveliers en Fauzaya Talhaoui uitten – al dan niet scherpe – kritiek op de houding van Di Rupo. Minister Verwilghen kon een thuiswedstrijd spelen. In zijn uitvoerig antwoord onderstreepte hij dat in het regeerakkoord staat dat de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissies moeten worden uitgevoerd, dat zijn voorstel bijzonder evenwichtig is, dat het voor advies is bezorgd aan de Raad van Europa, maar dat een pentiti-regeling ook niet beschouwd moet worden als een deus ex machina die een oplossing biedt voor alle vastgelopen dossiers. “Het biedt de speurders een middel in een hiärarchie van wapens”, zei de bewindsman.

Verwilghen sprak ook tegen dat er een kandidaat-spijtoptant is in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De Bergense advocaat-generaal Claude Michaux, die het Bende-onderzoek leidt, zegt me dat er geen verklikker klaar staat, zei de minister. Michaux is wel gewonnen voor een spijtoptantenregeling omdat hij hoopt dat die alsnog voor een doorbraak in het Bende-dossier kan zorgen.

Minister Verwilghen zei dat Di Rupo elk gesprek over zijn voorstel uit de weg gaat. “Een hallucinante situatie”, volgens Van Parys. Als ‘democraat in hart en nieren’ verzekerde Verwilghen de commissieleden zijn ‘steun te verlenen’ aan een initiatief van het parlement. “Ik heb er geen bezwaar tegen dat u uw ontwerptekst indient als amendement op ons voorstel zodat we meteen over alle teksten beschikken”, zei Tony Van Parys. “Collega’s”, zei de CD&V’er nog, “dit is de kans om het parlementair initiatief te laten heersen en Di Rupo te isoleren”.

“La réponse est donc non”, klonk de afgemeten tussenkomst van PS-kamerlid Thierry Giet. Hij zei ‘geschandaliseerd’ te zijn door de verspreiding van ‘valse informatie’ over een niet-bestaande kandidaat-spijtoptant in het Bende-dossier. “De families van de slachtoffers worden misbruikt in een evidente poging tot manipulatie”, aldus Giet.

Bron » De Standaard

PS blijft gekant tegen regeling spijtoptanten

De Parti Socialiste (PS) blijft gekant tegen een wettelijke regeling voor spijtoptanten. De jongste onthullingen over een vermeende kroongetuige-spijtoptant in het Bende-onderzoek zijn een schandalig politiek manoeuvre, luidt het bij de PS. Tijdens een interpellatie over de spijtoptantenregeling in de kamercommissie Justitie bleek de PS de enige partij die niet van spijtoptanten wil weten. De oppositie blijft bereid om samen met de andere meerderheidspartijen een wisselmeerderheid te vormen.

De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), en PS-voorzitter Elio di Rupo bekvechten al maanden over de spijtoptanten. Minister Verwilghen maakt er een prioriteit van en Di Rupo houdt het ontwerp van wet tegen omdat hij vindt dat het niet de taak van de regering is om van België een verklikkersmaatschappij te maken.

Minister Verwilghen heeft gisteren in de kamercommissie Justitie gezegd dat hij er niet in slaagt Elio di Rupo over dit probleem te spreken. De minister wil aan Di Rupo duidelijk maken dat zijn vrees ongegrond is. In een poging Di Rupo toch te overhalen, heeft de minister een advies aan een college van experts van de Raad van Europa gevraagd. “Als wij zelf de regeling voor spijtoptanten niet uitwerken, zullen we door andere gedwongen worden”, zegt Marc Verwilghen.

De minister verwijst naar het EU-voorstel voor de strijd tegen terrorisme dat strafverminderingen verschaft aan spijtoptanten. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie moeten voor 7 december beslissen over dit voorstel. Dat hebben de de staats- en regeringsleiders van de EU vorige vrijdag in Gent beslist.

Regeling

De PS wuift de niet gelukte toenaderingspogingen van Marc Verwilghen weg. De minister moet in de ministerraad praten. Over het probleem heeft Di Rupo al meermaals gesproken met zijn VLD-collega Karel de Gucht. “Tijdens die gesprekken blijkt dat beide voorzitters begrip hebben voor elkaars standpunt”, zegt de woordvoerster van Elio di Rupo. Volgens de PS staat een regeling voor de spijtoptanten niet in het regeerakkoord.

Minister Verwilghen ziet dat anders. In de regeringsverklaring staat weliswaar geen letterlijke verwijzing naar de spijtoptanten, maar er staat wel dat de regering alle niet uitgevoerde aanbevelingen van de commissie georganiseerde misdaad in de Senaat en de Bende-commissie bis zal uitvoeren. Eén van die aanbevelingen is een regeling voor spijtoptanten.

Bij de PS is men helemaal niet te spreken over het politieke manoeuvre om het Bende-dossier als breekijzer te gebruiken om een doorbraak in het spijtoptantendossier te forceren. Zaterdag verscheen in de VUM-kranten een bericht dat een spijtoptant klaarstond om in het dossier van de Bende van Nijvel te getuigen. De Bergense advocaat-generaal Claude Michaux, die het onderzoek leidt, ontkende dinsdag in deze krant het bestaan van dergelijke kroongetuige.

“Het is schandalig en onaanvaardbaar dat dergelijke informatie in de media wordt gebracht”, zei PS-kamerlid Thierry Giet in de kamercommissie. Giet: “Ik kan moeilijk geloven dat het een poging tot manipulatie is om de wettelijke regeling toch door te drukken.”

Tijdens de kamercommissie bleek voorts dat de oppositiepartijen samen met de andere meerderheidspartijen een wetsvoorstel voor spijtoptanten van Tony van Parys (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA) willen bespreken. Dinsdagochtend waren alle partijen bereid dit probleem prioritair aan te pakken, maar in de namiddag was het enthousiasme al veel minder. De commissie beslist pas na de herfstvakantie of het dossier een prioritaire plaats krijgt op de agenda.

Bron » De Tijd

Geen spijtoptant in Bende-onderzoek

Er is geen spijtoptant voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Dat zegt de Bergense advocaat-generaal Claude Michaux, die het Bende-onderzoek leidt, aan deze krant. De magistraat is wel gewonnen voor een spijtoptantenregeling. Zo’n regeling kan volgens de magistraat de laatste reddingsboei voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel zijn.

De VUM-kranten stelden in hun editie van afgelopen weekeinde dat het Bende-speurders een spijtoptant hadden die het gerecht wilde helpen het raadsel van de Bende van Nijvel op te lossen. In de jaren 80 maakte de Bende bij een reeks moorddadige overvallen 28 slachtoffers.

“Het zou verkeerd zijn de mensen in de waan te laten dat wij dicht bij de oplossing staan. Maar van een spijtoptant is geen sprake. Ik weet van niets. Toch meen ik dat een dergelijke regeling noodzakelijk is als wij nog enige kans op slagen willen hebben. De getuige en zijn familie moeten beschermd kunnen worden zoals dat ook in andere democratische landen mogelijk is.”

De magistraat is er niet over te spreken dat de familieleden van de Bende-slachtoffers en de publieke opinie met dergelijke geruchten valse hoop wordt gegeven. Het spijtoptantengerucht voor het Bende-onderzoek lijkt de voorbije dagen te zijn gebruikt om een politieke doorbraak te forceren.

Sinds maanden weigert PS-voorzitter Elio di Rupo zijn steun aan een regeling voor medewerkers van het gerecht te verlenen. De federale minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) krijgt daarom zijn wetsontwerp niet door de ministerraad. De meerderheid weigerde vorige week een wetsvoorstel voor een spijtoptantenregeling van CD&V- kamerlid en voorzitter van de tweede Bende-commissie Tony van Parys als dringend te behandelen.

Dinsdag interpelleert Van Parys de minister van Justitie over deze weigering. Ook andere kamerleden hebben zich na afgelopen weekeinde voor een interpellatie aangediend bij de minister van Justitie.

Diegene die hoopte met het spijtoptantengerucht Elio di Rupo van mening te doen veranderen, heeft zich vergist. Di Rupo liet al weten zijn standpunt niet te wijzigen.

Bron » De Tijd

Zenuwenoorlog rond regeling spijtoptanten

De minister van Justitie, Marc Verwilghen, put kracht uit de noodkreet van de speurders naar de Bende van Nijvel om zijn wetsontwerp over spijtoptanten met nog meer kracht te verdedigen. Maar PS-voorzitter Elio Di Rupo blijft bij zijn principieel verzet. “Er zijn voldoende wettelijke instrumenten om de georganiseerde misdaad te bestrijden.”

Het wetsontwerp over de ‘medewerkers van het gerecht’ bevindt zich al enkele maanden in een impasse. Minister van Justitie Verwilghen liet een ‘evenwichtige tekst’ opstellen door academici van twee universiteiten. Maar de regeling voor spijtoptanten stuitte op heftig verzet van PS-voorzitter Elio Di Rupo.

Die verhindert de goedkeuring van het ontwerp ‘om ethische redenen’. Hij heeft het er moeilijk mee dat misdadigers strafvermindering of -kwijtschelding zouden krijgen, als ze een boekje opendoen over strafbare feiten. Volgens sommigen stoelt Di Rupo’s verzet ook op emotionele gronden: de voormalige vice-premier werd in opspraak gebracht door een aanvankelijk anonieme getuige, die hem beschuldigde van seksueel misbruik van minderjarigen. De getuige bleek volstrekt onbetrouwbaar te zijn.

Ook gisteren handhaafde de PS-voorzitter zijn verzet tegen een wettelijke regeling voor spijtoptanten. “Het bericht over het aanbod van informatie over de Bende is niet nieuw. En er is ook geen garantie dat die informatie tot een doorbraak in het onderzoek naar de Bende van Nijvel zou leiden”, zei Di Rupo’s woordvoerster.

Maar volgens Verwilghens woordvoerder, Johannes Thuy, staat Di Rupo nu geïsoleerd. “Iedereen in de hele wereld is het erover eens dat er zo snel mogelijk een wettelijke regeling voor de spijtoptanten moet komen. Iedereen, behalve Di Rupo. Zelfs oud-minister Tony Van Parys steunt ons nu vanuit de oppositie”, zegt Thuy. Het zijn, volgens de woordvoerder, vooral de speurders van de cel-Jumet die op zo’n regeling aandringen. “Dat deden ze nogmaals in mei dit jaar, tijdens een ontmoeting op het kabinet met nabestaanden van de slachtoffers van de Bende.”

De beslissing hierover zit nu, volgens Justitie, bij de eerste minister. Woordvoerder Thuy: “Minister Verwilghen heeft zijn huiswerk gemaakt. De knoop moet nu door de ministerraad worden doorgehakt. Premier Verhofstadt moet voor de deblokkering zorgen.” Justitie wijst er nog op dat, om van de spijtoptanten-regeling gebruik te maken, getuigen informatie moeten aandragen die essentieel is voor een onderzoek. En het betalen van geld aan zo’n kroongetuige “is wel de laatste optie”. “Het gaat vooral om strafvermindering, het verlenen van een nieuwe identiteit en het bieden van politiebescherming.”

Bron » De Standaard

PS handhaaft verzet tegen spijtoptanten

De voorzitter van de Franstalige socialisten, Elio Di Rupo, handhaaft zijn verzet tegen een wettelijke regeling over spijtoptanten. “Het aanbod van een persoon, die belangrijke informatie zou hebben over leden van de Bende van Nijvel, is geen garantie voor een doorbraak in het onderzoek.” Ons standpunt is niet veranderd, verklaarde Di Rupo’s woordvoerster, Florence Coppenolle, gisteren aan de redactie van De Standaard, na het bericht dat een kroongetuige informatie over een of meerdere leden van de Bende van Nijvel wil geven.

Speurders van de cel-Jumet, die het gerechtelijk onderzoek voert naar de 28 moorden die worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel, staan in contact met een persoon, die informatie wil verschaffen in ruil voor politiebescherming, straffeloosheid en wellicht ook geld. “Die informatie is niet nieuw”, zegt de woordvoerster van Di Rupo.

“En we zijn er ook niet van overtuigd dat dit aanbod een doorbraak kan betekenen voor dit onderzoek. De afwijzing door de PS, over het werken met spijtoptanten, is ook niet terug te voeren op een concreet dossier. Het zou al te gek zijn dat wij geen doorbraak willen in het Bende-onderzoek.”

“Ons verzet slaat op het werken met spijtoptanten in zijn geheel. We vinden dit onethisch. Het installeert een verklikkersmentaliteit. Het is toch niet omdat een getuige eventueel informatie heeft over de Bende van Nijvel, dat de regering moet opveren en onmiddellijk een wettelijk kader voor spijtoptanten moet uitwerken, zodat we die getuige een cadeautje kunnen toegooien?”

De PS-woordvoerster beklemtoont nog dat het verzet tegen het wetsontwerp over de pentiti niet tegen de minister van Justitie, Marc Verwilghen, persoonlijk is gericht. Maar een of ander compromis over zijn project over de ‘medewerkers van het gerecht’ ziet ze niet zitten. “Er zijn momenteel voldoende wettelijke instrumenten voorhanden om de georganiseerde misdaad te bestrijden. De politie is hervormd, het federaal parket is geïnstalleerd. Neen, we zien echt het nut niet in van een regeling voor spijtoptanten.”

Bron » De Standaard