Ex-BOBer Robert Beijer zit niet in de cel

De voormalige BOBer Robert Beijer zat vorige week zeven dagen in de cel in Thailand. De Thaise autoriteiten pakten Beijer op omdat ze dachten dat het Belgische gerecht de uitlevering van Beijer wilde in twee oude moorddossiers. Na een paar dagen bleek dat de Thais zich vergist hadden. De Belgische autoriteiten bevestigden gisteren dat zij niet om de uitlevering van Beijer gevraagd hadden.

Ex-BOBer Robert Beijer zit niet in de cel. Dat vertelde hij ons gisteren in een Brussels restaurant. De krant De Morgen had gisteren geschreven dat Beijer in Bangkok in de gevangenis zat en dat België om zijn uitlevering had gevraagd voor moord, gewapende overval en illegale wapenhandel. De krant baseerde zich op een foto van een geboeide Beijer die vorige week verscheen in de Thaise krant Bangkok Post.

Beijer bevestigde gisteren dat hij zeven dagen in de cel had gezeten in Bangkok. De Thaise immigratiedienst dacht dat ik nog internationaal op te sporen was voor de moord op geldkoerier Francis Zwarts in 1982. Pas vorige vrijdag werd dat misverstand uit de wereld geholpen.

Beijer werd in december 1999 in voorlopige vrijheid gesteld voor de moord op Zwarts. Sindsdien woont en werkt hij bij zijn vrouw en kind in Thailand. Elke drie maanden biedt hij zich in België aan voor controle bij Justitie.Beijer werd in de voorbije jaren in de pers genoemd in verband met de aanslagen van de Bende van Nijvel. Het gerecht kon zijn betrokkenheid echter nooit hard maken.

Wel veroordeelde het Brusselse hof van assisen hem in 1995 samen met Madani Bouhouche tot veertien jaar cel voor zijn rol in de moorden op de Antwerpse diamantair Suleiman in 1989 en Sabena-geldkoerier Francis Zwarts in 1982.

Beijer werd, in tegenstelling tot Bouhouche, nooit veroordeeld voor de moorden zelf. In de zaak-Zwarts werd hij veroordeeld voor heling, in de zaak-Suleiman voor slagen, huisvredebreuk en het versturen van een vals telegram. Jean-François Buslik, ook verdacht in de zaak-Zwarts, verschijnt op 8 oktober voor het Brussels hof van assisen. Hij werd eerder bij verstek tot de doodstraf veroordeeld.

Bron » De Tijd

België vraagt niet om uitlevering Beijer

België heeft niet om de uitlevering van Robert Beijer gevraagd. Dat hebben zowel het parket als het parket-generaal van Brussel gisteren gezegd in een reactie op persberichten die stelden dat de voormalige rijkswachter op vraag van het Belgische gerecht in Thailand werd gearresteerd. In The Bangkok Post stond vorige week een foto van Beijer met handboeien om. Volgens de krant had België de uitlevering van de gewezen BOB’er gevraagd in verband met moord, gewapende overval en illegale wapenhandel, zo schreef De Morgen maandag.

Beijer werd in februari 1995 door het hof van assisen van Brussel tot 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een reeks misdaden die in de jaren tachtig gepleegd werden. Hij stond samen met de ex-BOB’er Madani Bouhouche terecht, die 20 jaar cel kreeg. Beijer, die in verscheidene zware gerechtelijke dossiers, waaronder dat van de Bende van Nijvel, ter sprake kwam, werd in december 1999 vrijgelaten. Hij had toen meer dan de helft van zijn straf uitgezeten. Hij verklaarde toen dat hij naar Thailand wilde terugkeren, het land waar hij in januari 1991 gearresteerd en uitgeleverd werd.

Beijer bevond zich gisteren in Brussel. In een gesprek met de redactie verklaarde hij dat hij achtervolgd wordt door zijn verleden. Hij wacht hier in België als een vrij man op een nieuw paspoort.”Ik ben het beu dat men mij steeds opnieuw in verband brengt met de Bende van Nijvel. Tot in Thailand toe”, klaagt Beijer. Volgens zijn zeggen werd hij”anderhalve week geleden, na een rel met een boekhoudster, bij de overheid aangegeven als een gevaarlijk moordenaar”.

“De speurders dachten dat ze een grote vis hadden gevangen. Bij nazicht bleek namelijk dat de uitbreiding van een arrestatiebevel — dat in 1989 tegen mij werd uitgevaardigd, na de dodelijke vechtpartij in het appartement van een Libanees zakenman in Antwerpen — niet was ingetrokken. Nochtans ben ik voor die feiten door het assisenhof veroordeeld. Niet voor moord, zoals vaak wordt gezegd, maar voor huisvredebreuk, het toebrengen van slagen en het vervaardigen van een vals telegram”.

Daarop werd de ex-BOB’er, volgens zijn verklaring, “met veel bombarie” door zijn cipiers naar een zaal gebracht, waar de Thaise pers was verzameld.”Ik was vastgeketend aan een Chinees, die door Taiwan wordt opgespoord. De aanwezige Thaise majoor verklaarde dat ik een internationaal gezochte moordenaar was. Toen ik, woedend, vroeg waar de majoor dat vandaan haalde, antwoordde hij dat ik toch 28 personen gedood had.”

Volgens Beijer is dat onterecht.”Mag ik eraan herinneren dat ik nooit in het Bende-dossier in verdenking ben gesteld? Mag ik eraan herinneren dat zelfs de Bende-speurders na een laatste proef met de leugendetector besloten hebben me niet langer lastig te vallen?” Na zijn veroordeling in 1995 tot 14 jaar cel, werd Beijer in december 1999 onder voorwaarden vrijgelaten.”Om de drie maanden kom ik naar België terug om de naleving van de voorwaarden te laten controleren. Er rees een probleem met mijn paspoort en daarom kom ik hier een nieuw aanvragen.”

Bron » De standaard

Ex-BOB’er Robert Beijer aangehouden in Bangkok

De gewezen BOB’er Robert Beijer is vorige week aangehouden in Bangkok op vraag van de Belgische justitie. Volgens The Bangkok Post werd zijn uitlevering gevraagd op verdenking van moord, gewapende overval en illegale wapenhandel. Ex-BOB’er Beijer werd genoemd in een serie affaires van zwaar banditisme, onder meer de Bende van Nijvel.

Daarnaast komt zijn naam ook voor in de dossiers rond de moord op FN-wapenhandelaar Juan Mendez, de wapenroof bij het Speciaal Interventie Eskadron, de roofmoorden op de Antwerpse diamantair Suleiman Ahmad en Sabena-veiligheidsagent Francis Zwarts. Het is echter nog onduidelijk voor welke feiten België nu om de uitlevering van Beijer vraagt.

Bron » De standaard

Nog 1.007 haartjes moeten onderzocht worden

De raadkamer van Neufchateau heeft vandaag de aanhouding verlengd van de hoofdverdachten in de zaak Dutroux. In de marge van de zitting werd vernomen dat het onderzoek van de haartjes die werden aangetroffen, goed vordert. Van de 2916 haartjes moeten er nog 1007 worden geanalyseerd. De raadsman van Michel Lelièvre bepleitte vrijdag zoals aangekondigd de voorlopige invrijheidstelling van zijn cliënt.

Maar zijn argument dat de voorhechtenis al te lang heeft geduurd en dat de billijke termijn is overschreden, werd niet weerhouden door de raadkamer. De raadsman bekwam evenmin dat de debatten voor de raadkamer openbaar werden gevoerd. Het onderzoek van de haartjes moet o.m. uitsluitsel geven over de personen die in de kerker van de slachtoffertjes van Marc Dutroux.

Van de haartjes die tot nog toe op hun morfologische kenmerken werden onderzocht, blijken er enkele honderden niet van de referentiepersonen (de verdachten en slachtoffers) te zijn. Anderzijds zijn al de helft van de 300 geplande DNA-onderzoeken uitgevoerd. Volgens Meester Slusny worden deze resultaten momenteel geinventariseerd. De kostprijs van al deze onderzoeken is intussen opgelopen tot zo’n 10.300.000 frank.

Bron » Gazet van Antwerpen

‘Als mensen verkeerd geficheerd worden, kan dat ernstige gevolgen hebben’

De Liga voor de Rechten van de Mens nam gisteren verontrust kennis van de verregaande uitwisseling van inlichtingen over de antiglobaliseringsbeweging door Europese politie- en inlichtingendiensten. ‘We zullen deze evolutie nauwlettend in de gaten houden’, zegt advocaat Jos Van der Velpen. ‘Het is een heel ernstige lacune dat zoiets nog niet in het parlement is gebeurd.’

De staatsveiligheid verzamelt inlichtingen over extremistische organisaties binnen de antiglobaliseringsbeweging. Vindt u dat geoorloofd?

Jos Van der Velpen: “We weten dat de staatsveiligheid zoiets doet. Dat is op zich niet zo nieuw, maar er blijft zich net zoals vroeger een probleem stellen met de onnauwkeurige definities van ‘extremisme’ en ’terrorisme’. Men heeft al in het verleden geprobeerd om daar objectieve criteria voor te vinden, maar de omschrijving blijft vaag.”

“Hoewel de staatsveiligheid de jongste jaren een charmeoffensief voert en haar open imago wil benadrukken, blijft het een heel gesloten bolwerk. Vroeger, tijdens de Koude Oorlog, focusten ze vooral op de zogeheten ‘strijd tegen de linkse subversie’. Nu deze taak is weggevallen zijn ze duidelijk op zoek naar nieuwe terreinen om hun bestaansreden te legitimeren. In die context grijpen ze de antiglobaliseringsbeweging met beide armen als een nieuwe uitdaging aan.”

Is dat een inbreuk op de privacy?

“Het is verontrustend dat er een hele hoop informatie circuleert waarbij men ervan op aankan dat veel van deze inlichtingen eenzijdig zijn, of in bepaalde gevallen gewoon fout. Er zullen kritische mensen worden geficheerd die op bepaalde ogenblikken, betogingen bijvoorbeeld, gefilmd worden en in verband zullen worden gebracht met zaken waar ze eigenlijk niets mee te maken hebben. We hebben dat gezien in Duitsland, waar in de jaren dat de terreurbeweging van Baader-Meinhof (Rote Armee Fraktion, MR) actief was, ongelooflijke blunders zijn gemaakt. Veel mensen werden door de politie- en inlichtingendiensten onterecht in de terroristische sfeer geplaatst.”

“Men staat niet altijd stil bij de gevolgen: als mensen verkeerd geficheerd worden, kan dat niet alleen ernstige gevolgen hebben voor hun privé-leven maar ook voor hun tewerkstelling en latere carrière. In België is er het specifieke probleem dat in de privacywetgeving politie- en inlichtingendiensten buiten schot blijven. De huidige wet geeft burgers het recht bestanden na te gaan en zo nodig te verbeteren, maar niet de bestanden van politie- en inlichtingendiensten. Ik vind het belangrijk dat de privacywet zo gewijzigd wordt dat dat wel mogelijk wordt.”

Niet alleen de inlichtingendiensten, ook de politiediensten slaan de handen in elkaar. Er komt geen Europese gegevensbank, maar wel tijdelijke contactgroepen die informatie zullen uitwisselen over vermeende ’top-hoppers’? Kan dat?

“De internationale samenwerking onder inlichtingen- en politiediensten is zeer snel toegenomen. Ik stel vast dat internationaal vooral in een schemerzone wordt geopereerd, zonder vastomlijnd wettelijk kader.”

Is er voldoende wettelijke en parlementaire controle op deze inlichtingenoperaties?

“De controle laat nog steeds te wensen over. In België is er het parlementair Comité I, maar zijn controlerende functie is nooit denderend geweest. Op het internationale vlak (zoals met Europol) ontbreken heel duidelijk controlemechanismen, in Europa vooral vanwege het Europarlement. Het geeft een onbehaaglijk gevoel te weten dat er te weinig democratische controle is. De aandacht van het Belgisch en het Europees parlement is te zwak.”

“Men is al jaren bezig met politiehervorming, maar de stille veranderingen van de inlichtingendiensten gebeuren zonder publiek debat. Er zijn dingen in het staatsblad verschenen waar nooit over is gedebatteerd. In vergelijking met de debatten vroeger kunnen we zelfs spreken van een achteruitgang. We zullen in elk geval met de Liga voor de Rechten van de Mens de huidige evolutie onder de loep nemen. Het is een heel ernstige lacune dat zoiets nog niet in het parlement is gebeurd.”

Zijn er parallellen met het begin van de jaren tachtig toen vredesorganisaties staatsgevaarlijk waren omdat ze betoogden tegen kernraketten?

“Ja, daar kan men het best mee vergelijken. De opgang van de vreedzame vredesbeweging werd toen ook in het oog gehouden door de inlichtingendiensten. We lijken nu een herhaling van dat scenario te krijgen. Alleen, we zijn twintig jaar later. Het is een beetje triest dat we weer afglijden naar dezelfde situatie.”

Hoe kan dat worden voorkomen?

“Er is in België een grondige hervorming nodig van het Comité I, waardoor het ook mogelijk moet zijn om samenwerkingsverbanden met internationale inlichtingendiensten te controleren. Daarenboven moeten vooral op Europees niveau maatregelen worden genomen om het Europese informatiesystemen te kunnen controleren.”

Bron » De Morgen