Anonieme getuige proces Cools ving 200.000 euro

De anonieme getuige die het Luikse gerecht in 1996 op weg zette naar de ontmaskering van de moordenaars van André Cools, ontving voor zijn gouden tip een vergoeding van bijna 200.000 euro.

Dat heeft de Luikse onderzoeksrechter, Jean-Louis Prignon, gisteren bekendgemaakt op het proces-Cools. Het is de eerste keer dat van officiële zijde wordt gezegd hoeveel de anonieme getuige kreeg.

Prignon was, samen met Véronique Ancia, belast met het onderzoek naar de moord op Cools. Ancia weigerde vorige week te zeggen hoeveel de Belgische justitie aan de anonieme getuige had betaald. Haar collega had daar geen moeilijkheden mee: acht miljoen Belgische frank.

“De anonieme getuige had tien miljoen gevraagd. Hij zei dat Delhaize eenzelfde som wilde geven voor elke informatie over de Bende van Nijvel. Hij vond dat zijn informatie evenveel waard was. Persoonlijk vond ik dat 100.000 frank volstond. De getuige bracht zijn eis terug tot acht miljoen frank, alvorens te verdwijnen. Toen was ik bang dat hem iets zou overkomen of dat hij elders zou beginnen praten en heb ik voor dat bedrag mijn akkoord gegeven”, legde de gewezen onderzoeksrechter uit. Vandaag is Prignon magistraat bij het federaal parket.

De man overhandigde het geld persoonlijk aan de informant, na de vondst van de wapens. “De som werd in één keer betaald, cash met nieuwe bankbriefjes. Het geld kwam van het ministerie van Justitie.”

Ook de onderzoeksrechter bevestigde dat de anonieme getuige niet beschuldigd is in deze zaak. Volgens hem kreeg de getuige zijn informatie van één van de daders. “De informant is geen idioot, maar een intelligente gangster.”

Prignon zei nog dat hij niet voor zijn veiligheid vreesde, zolang hij de voorwaarden van de markt maar respecteerde. “Als ik het contract niet respecteer, moet ik voor mijn fysieke integriteit vrezen. De getuige is in staat mensen uit het criminele milieu te rekruteren, zoals bijvoorbeeld ‘baseballspelers’, om mij zoiets betaald te zetten.” 

Bron » De Standaard

Anonieme getuige zaak-Cools kreeg 8 miljoen

De fameuze anonieme getuige in het onderzoek naar de moord op oud-minister André Cools heeft voor zijn belangrijke verklaringen acht miljoen oude Belgische frank gekregen. Dat verklaarde onderzoeksrechter Jean-Louis Prignon voor het assisenhof in Luik.

Prignon was een tijdlang, samen met Véronique Ancia, belast met het onderzoek naar de moord op Cools. Ancia weigerde tijdens haar recente getuigenis voor het assisenhof nog te vertellen hoeveel de anonieme getuige voor zijn onthullingen gekregen had van het gerecht. Prignon had daar vandaag minder problemen mee: het ging om acht miljoen Belgische frank (198.314 euro).

“Hij had tien miljoen (247.893 euro) gevraagd. Hij zei dat Delhaize eenzelfde som wilde geven voor elke informatie over de Bende van Nijvel. Hij vond dat deze informatie evenveel waard was. Ik vond persoonlijk dat 100.000 frank (2.479 euro) wel volstond. Hij ging akkoord om zijn eis terug te brengen tot acht miljoen alvorens te verdwijnen. Toen had ik schrik dat hem iets zou overkomen of dat hij elders zou beginnen praten en heb ik mijn akkoord gegeven voor die som”, legde de gewezen onderzoeksrechter, vandaag federaal magistraat, uit.

Het was ook Prignon die het geld aan de informant heeft overhandigd, na de vondst van de wapens. “De som werd in één keer betaald, door mij, cash met nieuwe bankbriefjes. Het geld kwam van het ministerie van Justitie”, legde Prignon uit.

Prignon bevestigde dat de anonieme getuige niet beschuldigd is in deze zaak. Volgens hem kreeg hij zijn informatie van één van de daders. “De informant is geen idioot, maar een intelligente gangster”, zei de gewezen onderzoeksrechter.

Onderzoeksrechter Ancia had voor het assisenhof gezegd dat ze voor haar fysieke integriteit vreesde. Prignon zei daarentegen dat hij niets vreesde zolang hij de voorwaarden van de “markt” respecteerde. “Indien ik het contract niet respecteer, zal ik inderdaad voor mijn fysieke integriteit vrezen. De informant is in staat om mensen uit het criminele milieu te rekruteren om mij zoiets betaald te zetten”, merkte Prignon op.

In zijn getuigenis had de onderzoeksrechter het over een “personage”, zonder een naam te noemen. “We weten dat het over Castellino gaat. Waarom heeft de informant zijn naam niet gegeven”, vroeg meester Swennen, één van de advocaten van de verdediging. Prignon weigerde te antwoorden.

De procesdag begon met een half uur vertraging door een stipheidsstaking van de cipiers van de Lantingevangenis. Met hun actie willen de cipiers het gebrek aan veiligheid binnen de instelling aanklagen en de afwezigheid van communicatie met de gevangenisdirectie. In het kader van de actie gebeuren vandaag alle overbrengingen van Lantin naar het Luikse justitiepaleis met een half uur vertraging.

Bron » De Standaard

 

Journalist vrijgesproken in zaak robotfoto’s Bende Van Nijvel

De Brusselse strafrechtbank heeft gerechtsjournalist Yves Barbieux van Het Nieuwsblad en een gewezen rijkswachter vrijgesproken van alle beschuldigingen in het dossier rond de vroegtijdige publicatie van robotfoto’s in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De rechter oordeelde dat de ex-rijkswachter werd misleid door zijn eigen gedrevenheid en dat de journalist in de uitoefening van zijn job “wellicht op een paar tenen had getrapt”.

Gerechtsjournalist Yves Barbieux publiceerde op zaterdag 17 oktober 1998 in Het Nieuwsblad nieuwe robotfoto’s in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Hij had kopie’s van de foto’s gekregen van een rijkswachter van de Cel Waals Brabant die het bendedossier onderzoekt. De tekeningen verschenen dezelfde dag ook in La Meuse-La Lanterne. Ze mochten echter pas twee dagen later voor het eerst aan het grote publiek getoond worden in het opsporingsprogramma Oproep 2020 op VTM.

De dag van de publicatie in de kranten werden huiszoekingen verricht en tal van persmensen verhoord. Enkele dagen later werd de rijkswachter die Barbieux de foto’s gaf, in verdenking gesteld van diefstal en schending van het beroepsgeheim, en Barbieux van heling. Voorzitter Morel sprak de gewezen rijkswachter vandaag vrij, oordelend dat het bedrieglijk opzet daarvoor ontbrak. Vervolgens werd journalist Yves Barbieux vrijgesproken van heling van gestolen stukken, gezien de foto’s volgens de rechtbank niet werden gestolen.

De rechter oordeelde ook dat er geen sprake was van schending van het beroepsgeheim door de ex-rijkswachter. “Er is niet aangetoond dat het onderzoek door de publicatie werd geschaad en bovendien blijkt dat zeer onduidelijk was wie wanneer over de publicatie van de foto’s zou beslissen.” De 43-jarige rijkswachter werd destijds geschorst en in 2000 ook ambtshalve met pensioen gestuurd. Die laatste beslissing vecht hij momenteel aan voor de Raad van State. Voor de publicatie in La Lanterne-La Meuse werd nooit iemand vervolgd.

Bron » De Standaard

Nieuw cassatieverzoek op proces Cools

Mr. Jean-Philippe Mayence, de advocaat van Mauro De Santis, heeft donderdagnamiddag op het proces Cools een nieuw cassatieverzoek ingediend. Donderdagvoormiddag pleitte Mayence voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) een verzoek tot invrijheidstelling van zijn cliënt. Tot zijn verbazing trof hij er Henri-Paul Godin onder de zetelende magistraten.

Godin werd op 29 oktober door het Hof van Cassatie gewraakt als voorzitter van het hof van assisen dat de zaak Cools behandelt. “Het is op zijn minst verrassend te noemen”, verklaarde mr. Mayence die naar cassatie trekt tegen de beslissing van de KI om Mauro De Santis in hechtenis te houden.

Bron » Gazet van Antwerpen

Staatsveiligheid mag weldra burgers afluisteren

Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) legt het parlement binnenkort een wetsontwerp voor dat de inlichtingendiensten de mogelijkheid geeft om burgers af te luisteren. Dat heeft ze gezegd in de bevoegde kamercommissie. Zowel VLD als SP.A reageerden eerst afwijzend op de plannen, maar stelden na afloop van Onkelinx’ uiteenzetting gerustgesteld te zijn omdat de minister voorwaarden voorziet voor de afluisterpraktijken.

De Staatsveiligheid is al een tijd vragende partij om burgers te mogen afluisteren. In tegenstelling tot de militaire inlichtingendienst ADIV heeft ze daarvoor echter niet de bevoegdheid. In het kader van buitenlandse missies mag ADIV wel allerlei vormen van communicatie onderscheppen, en dat om veiligheidsredenen of om de eigen of geallieerde troepen te beschermen.

De vorige justitieminister, Marc Verwilghen (VLD), had ook een ontwerp klaar om de Staatsveiligheid en ADIV dezelfde mogelijkheden te bieden om afluisterpraktijken uit te voeren. Toen kantten de socialisten zich fel tegen zo’n regeling. PS-minister Onkelinx wekte twee weken geleden dan ook verbazing toen ze een gelijkaardig pleidooi hield. Er zou zelfs geen aanknopingspunt met een misdrijf moeten bestaan om iemand te mogen afluisteren.

Dat voornemen zette de kamerleden Karel Pinxten (VLD), Hilde Claes (SP.A) en Marie Nagy (Ecolo) aan om de minister hierover aan de tand te voelen. Claes zei haar bedenkingen te hebben bij het voorstel. Pinxten ging een stap verder en waarschuwde voor Big Brother-toestanden in het hele land.

In haar antwoord verklaarde Onkelinx met het ontwerp een identiek juridisch kader te willen scheppen voor de twee inlichtingendiensten. Ze heeft daarover al overleg gepleegd met haar collega van Defensie André Flahaut (PS). Bedoeling is dat het kader min of meer een doorslag wordt van de telefoontapwet waar het gerecht nu beroep op kan doen.

De minister benadrukte dat het afluisteren enkel onder bepaalde voorwaarden kan. Zo moeten de belangen van de staat in het gedrang gebracht worden door onder meer spionage, terrorisme, extremisme, georganiseerde misdaad of gevaarlijke sektes. Het gaat om voorwaarden die ingeschreven staan in de organieke wet van 30 november 1998.

“Doel is dus dat er een strikt juridisch kader komt voor de afluisterpraktijken, met controlemaatregelen en garanties voor de burger. Zij kunnen een klacht indienen als ze zich door een afluisterprocedure geschaad voelen”, dixit Onkelinx, die eraan toevoegde snel naar het parlement te willen komen met een concreet ontwerp.

Bron » De Morgen