Terrorist was jaren informant Staatsveiligheid

Abdelkader Belliraj, de man die volgens de Marokkaanse autoriteiten de leider is van een islamitisch terreurnetwerk, was de voorbije acht jaar een informant van de Belgische Staatsveiligheid. De federale politie was hiervan niet op de hoogte, zo vernam De Morgen.

Dat betekent dat de Staatsveiligheid de status van Belliraj als informant heeft verzwegen en deze cruciale informatie niet heeft doorgegeven aan het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD), dat speciaal werd opgericht om de doorstroming van inlichtingen tussen de verschillende diensten mogelijk te maken.

Belliraj (50) is een Belg van Marokkaanse afkomst die tot eind januari in Evergem verbleef. Op 18 februari werd hij samen met tientallen andere verdachten door de Marokkaanse justitie gearresteerd, op verdenking van het plannen van aanslagen. Hij zou aan het hoofd hebben gestaan van het belangrijkste terreurnetwerk dat de Marokkaanse autoriteiten tot nu toe hebben ontmaskerd. Volgens de Marokkaanse overheid heeft Belliraj ook bekend dat hij in België in de jaren tachtig in België zes politieke moorden heeft gepleegd, onder meer op een gematigde imam en op een leider van de Joodse gemeenschap.

Het gegeven dat Belliraj een informant van de Staatsveiligheid was, kan zware gevolgen hebben voor de positie van Alain Winants, de chef van de inlichtingendienst. Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een onderzoek bevolen door het Comité I “naar de manier waarop de inlichtingendiensten in deze zaak met hun informatiewinning en informatieverwerking zijn omgegaan”.

Dat onderzoek zal moeten uitwijzen of de Staatsveiligheid weet had van de extremistische plannen van Belliraj en waarom de dienst, als hij hiervan op de hoogte was, deze informatie niet onmiddellijk heeft gemeld aan het OCAD en dus aan het federaal parket en de federale politie.

Kenners van het wereldje van geheime diensten wijzen erop dat buitenlandse inlichtingendiensten meer dan waarschijnlijk een rol hebben gespeeld in dit verhaal. “De centrale vraag is voor wie Belliraj in de jaren tachtig opereerde”, zegt een insider. “Die zes politieke moorden heeft hij niet op eigen houtje gepleegd. Om een dergelijke reeks moordaanslagen uit te voeren, heb je een organisatie nodig. Dat hoeft niet noodzakelijk een terreurorganisatie te zijn. Ook bepaalde buitenlandse geheime diensten komen hiervoor in aanmerking.”

Minister Vandeurzen meldt dat een team van politiemensen eerstdaags naar Marokko zal vertrekken om de informatie waarover de Belgische diensten beschikken te vergelijken met de informatie die de Marokkaanse autoriteiten zullen vrijgeven. “De toch zeer verontrustende persberichten uit Marokko en de rol van Belliraj in deze zaak worden al van bij de eerste berichten grondig onderzocht”, stelt Vandeurzen. “Indien en wanneer dit onderzoek niet langer geheimhouding vereist, zal ik niet nalaten hierover te communiceren.”

Bron » De Morgen | Georges Timmerman