“Belliraj hielp aanslag verijdelen in Groot-Brittannië”

Abdelkader Belliraj hielp als informant van de Belgische Staatsveiligheid een aanslag in Groot-Brittannië verijdelen, schrijft de krant La Libre Belgique.

Terreurnetwerk opgerold

Drie maanden na de aanslagen van 7 juli 2005 in Londen berichtten de media dat eerder een andere aanslag op Britse bodem was verijdeld dankzij precieze informatie van de Belgische inlichtingendiensten. Hierdoor konden in Groot-Brittannië verschillende huiszoekingen worden uitgevoerd, onder meer in Liverpool, waarbij een terreurnetwerk werd opgerold. De informatie leverde ook een lange lijst van verdachten op.

Dodelijk materiaal gevonden

Bij de huiszoeking in Liverpool werd materiaal gevonden waarmee tientallen mensen gedood konden worden. Wel bleef onduidelijk waar de verijdelde aanslag had moeten plaatsvinden.

Verhofstadt bedankt

La Libre schrijft ook op basis van bronnen in “politieke kringen” dat de Britse regering premier Guy Verhofstadt tijdens een Europese top bedankt heeft.

Bron » De Morgen

Belliraj zat ook in dossier militaire inlichtingendienst

Het Comité I, de parlementaire waakhond van de inlichtingendiensten, heeft ontdekt dat ook de inlichtingendienst van het leger weet had van de activiteiten van Abdelkader Belliraj, de Belgisch-Marokkaanse terroristenleider die in Marokko gevangenzit. Tot nu toe was aangenomen dat Belliraj enkel bij de Staatsveiligheid bekend was.

In het kader van zijn onderzoek naar de zaak-Belliraj heeft het Comité I de voorbije weken “honderden documenten” opgevraagd en ontvangen, zo vernam De Morgen uit bevoegde bron. De grote hoeveelheid documenten, die momenteel door de enquêtedienst van het Comité I worden geanalyseerd, is afkomstig van zowel de Staatsveiligheid als de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), de geheime dienst van het leger.

Dat betekent dat de ADIV weet had van het bestaan van Belliraj. De bij de dienst gevonden documenten kunnen rapporten zijn van de Staatsveiligheid, die in het kader van het samenwerkingsprotocol inzake terrorismebestrijding werden uitgewisseld met de Staatsveiligheid. Het is ook mogelijk dat de ADIV eigen informatie heeft verzameld over Belliraj of inlichtingen over hem heeft gekregen van een bevriende buitenlandse geheime dienst.

Het indrukwekkende aantal documenten over de zaak-Belliraj dat bij de Staatsveiligheid en bij de ADIV werd gevonden, bevestigt dat het gaat om een zeer belangrijke zaak. Het bewijst dat er gedurende jaren een drukke activiteit moet hebben bestaan in dit dossier.

Tussen de documenten zitten wellicht de rapporten over de contacten van de ‘runner’ (de behandelende officier) van de Staatsveiligheid met zijn informant, interne syntheserapporten van beide inlichtingendiensten en mogelijk ook rapporten bestemd voor de respectieve voogdijministers van Justitie en Defensie. Daarnaast bestaat er waarschijnlijk ook internationale correspondentie over het dossier, tussen de diverse binnenlandse en de betrokken buitenlandse inlichtingendiensten.

Bron » De Morgen | Georges Timmerman