Marcel Habran vraagt om vrijlating

Marcel Habran heeft zich om 14.15 uur spontaan aan de gevangenis van Hoei aangemeld, zoals hij afgesproken had met het federaal parket, voor zijn proces dat overmorgen voor het Luikse assisenhof start. De 75-jarige Brusselaar diende een verzoek om vrijlating in dat binnen de vijf dagen onderzocht moet worden, en hoopt nog steeds vrij op het proces te verschijnen.

“Na mijn intrede in de gevangenis zal meteen een verzoek tot vrijlating ingediend worden”, preciseerde Habran. De kamer van inbeschuldigingstelling moet binnen de vijf dagen uitspraak doen over zijn verzoek. “Tot nu toe heeft die kamer me al drie keer vrijgelaten en me steeds vertrouwd. Ik heb haar convocaties steeds beantwoord”, aldus Habran.

“De afloop van het proces kan logischerwijs enkel tot mijn vrijspraak en die van vele anderen leiden. In tegenstelling tot wat de openbare aanklager stelt, is er totaal geen spanning tussen de verschillende beschuldigden. Ik ben niet in gevaar en ik moet niet beschermd worden. Bij het lezen van de akte van beschuldiging zal men beseffen dat ik slechts een kleine vis ben”, zei de beschuldigde. Habran ontkrachtte tijdens zijn laatste publieke verklaring de beschuldigingen die geuit zijn door de getuigen die door het gerecht beschermd worden.

“Ik ben het slachtoffer van boosaardige mensen die alles hebben uitgevonden”, aldus Habran. “De openbare aanklager maakte een amalgaam van elementen die geen steek houden. Ik ben tegelijk onschuldig en slachtoffer in het dossier”, luidt het. Het is de vierde keer dat Habran naar de gevangenis terugkeert in het kader van het dossier. Voor het assisenproces dat overmorgen begint, zijn 250 kandidaat-juryleden opgeroepen. Tijdens het proces zullen 400 getuigen aan het woord komen.

Bron » De Morgen