“Privéfirma’s zijn lakser dan de politie”

De politie versterken door politietaken uit te besteden aan privéfirma’s. Dat plan van de Zweedse coalitie biedt een oplossing voor de hoge werkdruk van politieagenten. Sceptici vrezen dat het in de praktijk moeilijker ligt, de politiebonden zijn op hun hoede voor een verlies aan kwaliteit.

Het is absoluut niet de eerste keer dat de privatisering van politietaken opduikt. De liberalen ijveren er al jaren voor, en al zeker liberale burgemeesters zoals Bart Somers (Mechelen) en Guido De Padt (Geraardsbergen). Net om die reden komen de liberalen nu al naar buiten met het concrete wetsvoorstel. Zij willen deze pluim op hun hoed steken, zodat de bevoegde minister van een andere politieke kleur niet met de eer gaat lopen. Dit moet hun dossier blijven.

In de vorige legislatuur gingen de andere coalitiepartners – lees: de socialisten – tot frustratie van Open Vld telkens op de rem staan. Het is dan ook tekenend dat deze rechtse regering van liberalen, christendemocraten en Vlaams-nationalisten deze privatisering wél doorvoert. De inperking van de overheid maakt deel uit van hun beleidsvisie, en past naadloos binnen hun besparingslogica. “Als je taken kunt uitbesteden aan privéfirma’s, zal dat inderdaad goedkoper zijn. Politieagenten krijgen doorgaans een vrij hoog loon”, zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die het wetsvoorstel indiende.

Het is geen toeval dat bewakingsfirma’s zoals G4S en Securitas staan te springen om de politie te bevrijden van vervelende taken. G4S liet dit jaar al weten dat ze graag alcohol- en flitscontroles willen uitvoeren. Logisch, want in het Verenigd Koninkrijk hebben bewakingsfirma’s, waaronder G4S, miljardencontracten kunnen sluiten met de besparingsregering van David Cameron.

Dat het ook wel eens fout gaat, bleek tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012. In ruil voor 350 miljoen euro werd G4S aangesteld voor de bewaking, maar uiteindelijk kon het niet voldoende bewakingsagenten leveren. Daardoor moesten in extremis soldaten van het Britse leger opgetrommeld worden. De imagoschade was enorm voor de Britse regering.

In Gent wordt het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) uitgebaat door multinational Sodexo, omdat die een goedkoper bod deed dan het Platform FPC (met onder meer Stad Gent en de universiteit). Zo weinig mogelijk personeel en werkingskosten, met andere woorden. Critici vrezen dat de winstlogica ten koste gaat van de leefomstandigheden van de geïnterneerden. Eerder raakte bijvoorbeeld ook al bekend dat commerciële bedrijven achter rusthuizen niet willen dat een maaltijd meer dan vier euro per dag kost.

De vraag die altijd terugkomt: wat is een kerntaak? De liberalen, als voorvechters van de vrije markt, vullen de kerntaken van de overheid minimalistisch in: zij willen de staat tot een minimum herleiden en zoveel mogelijk werk uitbesteden aan privébedrijven. De socialisten, als hoeders van de publieke dienstverlening, geven letterlijk en figuurlijk veel meer ruimte aan de staat.

De politiebonden gaan akkoord met het basisprincipe om sommige taken uit te besteden, maar willen ook dat de kerntaken eerst duidelijk worden afgelijnd. “Dwang is bijvoorbeeld een monopolie van de politie”, zegt NSPV-voorman Gert Cockx. “We zijn dus niet akkoord met het voorstel om de begeleiding van gerechtsdeurwaarders uit te besteden aan privéfirma’s. Tenzij de regering natuurlijk privémilities wil meesturen.”

De politiebonden vrezen dat een verregaande privatisering een negatief effect heeft op de dienstverlening aan de burger. Cockx zegt: “De lat van privéfirma’s ligt lager dan bij de politie. De rekrutering, de aanwerving en de evaluatie gebeuren lakser dan bij de politie. De overheid zal daar heel nauw op moeten toekijken.” Mede daarom pleit VSOA-topman Vincent Houssin ervoor om eerst het personeelstekort bij de politie op te lossen voordat de regering naar private oplossingen zoekt.

Op 18 december komt een speciale werkgroep van overheid en politie samen om de kerntaken van de politie te bepalen.

Bron » De Morgen

Privépolitie waakt: regering wil dat politie deze taken niet meer uitvoert

Verschillende politietaken zullen binnenkort niet door agenten, maar door privéfirma’s worden uitgevoerd. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van Open Vld, dat de steun krijgt van coalitiepartners N-VA en CD&V. De vakbonden zijn op hun hoede, maar zien een uitbesteding wel zitten.

De Zweedse coalitie wil de politie versterken door privébewakingsbedrijven in te zetten voor administratieve en preventieve taken. De uitbesteding van ‘niet-kerntaken’ werd daarom al opgenomen in het federaal regeerakkoord en in de beleidsnota van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Nu dient Open Vld ook een wetsvoorstel in met een gedetailleerde lijst van taken die worden uitbesteed.

De liberalen denken onder meer aan de bewaking van koninklijke gebouwen. Ook de bescherming van uitgaansbuurten, ambassades, internationale instellingen, gerechtsgebouwen en andere overheidsgebouwen zal worden bekeken. Die taken kunnen volgens Open Vld perfect aan privébedrijven worden toevertrouwd. Zo is er ook het transport van gedetineerden, de bewaking van evenementen en slachtofferonthaal.

Vooral de verkeerspolitie ziet taken overgeheveld worden. Het gaat om de administratieve afhandeling en de inning van verkeersboetes, het beheer van flitspalen en de bewaking op parkings. Na een verkeersongeval of bij wegenwerken zullen niet politieagenten, maar wel privéfirma’s de nodige verkeerssignalisatie installeren.

Dat alles zou het werk van de politie moeten verlichten en meer ruimte moeten creëren voor echt interventiewerk. “Veiligheid blijft een kerntaak van de staat. Maar we maken van private bewakingsfirma’s een volwaardige partner. Zo houdt de politie de handen vrij om meer op straat te komen”, zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die het wetsvoorstel indiende. Vandaag neemt het parlement dat voorstel in overweging.

Het is geen toeval dat Open Vld het voorstel nu op tafel legt. Tijdens de vorige legislatuur deden liberalen Bart Somers en Guido De Padt dat ook al, maar toen ging onder meer sp.a op de rem staan. “Derde keer, goede keer. Deze coalitie is eindelijk bereid om de hervorming door te drukken”, zegt Lahaye-Battheu. Volgens haar zal de uitbesteding een flinke besparing opleveren.

Voor Jambon staat de uitbesteding hoog op de agenda. Op 18 december komt namelijk een werkgroep over het kerntakenbeleid bijeen. Daarin bespreken experten, overheid en politie welke taken die laatste kan uitbesteden. Jambon: “Dit is een belangrijk voorstel, een vertrekbasis voor de werkgroep.”

Ook CD&V schaart zich achter het voorstel. “Dit kunnen we zeker ondersteunen”, zegt Kamerlid Franky Demon, die in de bevoegde commissie zetelt. Demon woont in Brugge, waar twee voetbalploegen, een gevangenis en een opvangcentrum heel wat politiekracht opslorpen. “Ik merk dat er minder blauw op straat komt door al die nevenactiviteiten. Als we dat kunnen veranderen door taken uit te besteden, waarom niet?”

Cruciaal in deze discussie is de steun van de politievakbonden. Zij houden op 16 december stiptheidsacties die het verkeer over het hele land in de war zullen sturen. De vakbonden zijn op hun hoede voor de privatisering, maar zien een uitbesteding van sommige taken wel zitten. “De huidige werkdruk is onhoudbaar. Dan moet je terugplooien op je kerntaken”, zegt NSPV-voorman Gert Cockx.

Bron » De Morgen