Agenten kunnen binnenkort anoniem blijven in specifieke omstandigheden

Politieagenten die optreden in gevoelige situaties zullen binnenkort anoniem kunnen blijven. Onder bepaalde omstandigheden zullen ze enkel aan de hand van een cijfercode geïdentificeerd kunnen worden en niet langer aan de hand van een naamplaatje. Dat vernam CD&V-Kamerlid Sonja Becq van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Het was de regering-Di Rupo die besliste om de wet op het politieambt te wijzigen. Agenten in functie moeten in alle omstandigheden identificeerbaar zijn, maar de vorige regering bepaalde dat die identificatie indien nodig ook aan de hand van een cijfercode kan gebeuren. Zonder naamplaatje kunnen agenten anoniem opereren in specifieke politionele omstandigheden.

In zijn antwoord op een vraag van Sonja Becq maakte minister Jambon bekend dat hij nu uitvoering wil geven aan de wetswijziging. Volgens de minister zou de identificatie met cijfers vanaf 1 juli mogelijk moeten worden.

Becq kan zich helemaal vinden in de beslissing en is ervan overtuigd dat in bepaalde gevallen de anonimiteit kan helpen. “Er is nood aan een betere bescherming voor agenten die bedreigd worden – persoonlijk en ook hun familieleden – na hun optreden”, zegt ze. “Hierop kunnen inspelen vanuit de concrete situaties op grond van duidelijke criteria of risicoanalyse (bedreigen, agressie…) is belangrijk.”

Ze vraagt zich wel af of de door Jambon vooropgestelde timing realistisch is. “Als het ontwerp volgende week wordt goedgekeurd door de ministerraad moet het nog naar de Raad van State, waarna ook de parlementaire bespreking nog moet aanvatten”, legt Becq uit. “Hoe sneller deze regeling in werking treedt, hoe beter natuurlijk.”

Bron » De Morgen