Privacycommissie: “Algemene database voor vingerafdrukken is onaanvaardbaar”

De algemene opslag van vingerafdrukken is strijdig met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat stelt de Privacycommissie in een reactie op de uitspraken van minister Jan Jambon, die wil onderzoeken of een database mogelijk is. “Maar we willen daar uitgebreid op ingaan”, aldus de commissie.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toonde zich bij zijn werkbezoek aan Marokko vandaag vol lof over de uitgebreide database van vingerafdrukken daar. “We moeten onderzoeken in welke mate zoiets haalbaar is. Ik denk dat de privacycommissie er eens goed over moet nadenken.”

“In de mate dat er daarvoor een vraag gesteld wordt, zal de Privacycommissie daar uitgebreid op ingaan”, klinkt het in een eerste reactie van die commissie, die echter niet gewonnen lijkt voor het idee. “Vandaag is er een brede consensus in de Raad van Europa dat een dergelijke algemene verplichting niet overeenstemt met de geldende wetgeving.”

“Een veralgemeende opslag van vingerafdrukken kan niet worden aanvaard en is strijdig met artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens”, verwijst de Privacycommissie naar de bescherming van het privéleven.

“Dit staat niet in de weg dat in bepaalde omstandigheden de vingerafdrukken van bepaalde personen (veroordeelden) wel worden opgeslagen door politie en justitie”, besluit de commissie. “Dit is trouwens al decennia het geval in België, net zoals in de meeste andere landen.”

Bron » De Morgen

Jambon wil vingerafdrukken op elke identiteitskaart

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil de Privacycommissie laten onderzoeken of op elke identiteitskaart een digitale vingerafdruk kan komen. Dat heeft hij gezegd in Marokko, waar hij samen met premier Michel en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op werkbezoek is.

In ons land bestaan op dit moment al identiteitskaarten met digitale vingerafdrukken erop. Dat is het geval bij nieuwe identiteitskaarten, en voor mensen die in het vreemdelingenregister geregistreerd zijn. Jambon wil dat nu opentrekken naar alle identiteitskaarten. Maar eerst moet de Privacycommissie zich erover buigen.

Jambon wil het trouwens niet houden bij vingerafdrukken alleen. Hij wil ook de mogelijkheid van gezichtsscans en irisscans laten onderzoeken. Daarvoor deed hij in Marokko inspiratie op, waar men al langer met die technieken aan het experimenteren is.

Of het zover komt, valt nog af te wachten. Immers: de stelselmatige registratie van vingerafdrukken werd na de aanslagen in Parijs al besproken aan de regeringstafel, in het kader van de 18 antiterreurmaatregelen. Maar toen was Open Vld niet voor het idee gewonnen. “Je moet niet de eerste van de wereld zijn, maar ook niet de laatste”, reageert Jambon. “De technologie is er: zouden we er niet beter gebruik van maken?”

Premier Michel blijft voorzichtiger. “Een advies over vingerafdrukken zou nuttig zijn, maar we moeten zorgen dat we de privacy van de burgers niet in het gedrang brengen.”

Bron » De Morgen