Minstens 3.000 mensen te kort bij federale politie

De federale politie is nog steeds zwaar onderbemand: er zijn minstens drieduizend mensen te weinig, ongeveer een vijfde van de capaciteit op papier. De bonden vragen zich af waar de versterking blijft die werd beloofd in het kader van de terreurmaatregelen.

De aanhoudende onderbemanning bij de federale politie is een gevolg van een rekrutering die jarenlang onder de grens van 1.400 personen lag. Dat is het minimum aantal om een antwoord te kunnen bieden op de uitstroom bij de politie, die zeker bij de speurdersteams in sneltempo vergrijst. Maar de afgelopen jaren zakte het aantal aanwervingen zelfs tot richting de achthonderd.

De forse onderbemanning staat haaks op de ambitie van de regering-Michel om een fors veiligheidsbeleid te voeren. Een typisch voorbeeld is de luchthavenpolitie. ‘Regelmatig passeert het cijfer van “35 extra mensen voor de identiteitscontroles” op Zaventem’, zegt Vincent Houssin van de politievakbond VSOA. ‘Goed nieuws, zou je denken: de grenscontrole is een belangrijk punt in de strijd tegen terreur. Maar dat cijfers ’35’ gaat niet over een versterking. Dat gaat nog maar over een volledige invulling van de ploegen.’

Al maanden passeren er ook getallen over de versterking van de speciale eenheden (vacatures zijn opengesteld, maar niet ingevuld) of meer geld voor speciale apparatuur (waarvan de aanbestedingen tijdrovend zijn en de vrees groeit dat het geld niet meer beschikbaar zal zijn). Maar in de praktijk komt daar amper schot in de zaak.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde enkele weken geleden nog een Kanaalplan aan dat de politie in de westrand van Brussel moet versterken. Daarbij kwam onder meer de belofte van duizend extra rekruteringen.

‘We zijn nog bezig met de verbetering van de structuur bij de federale politie én bekijken wat de kerntaken van de politie zijn’, klinkt het bij Jambon. ‘Dat zal volgens ons 2.500 mensen opleveren. Dan is er nog een tekort van duizend personen.’

Sowieso zal de eerste golf daarvan ten vroegste in het voorjaar van 2017 inzetbaar zijn. De komende jaren zou er ook fors worden geïnvesteerd in apparatuur: de bonden zijn voorzichtig positief. ‘Maar het zou niet de eerste keer zijn dat politici zaken beloven die ze achteraf niet waarmaken’, zegt Houssin van het VSOA.

Bron » De Standaard

Politie moet online aangiftes afdrukken om ze dan manueel in te voeren

Police-on-web – het systeem waarlangs mensen kleine misdrijven kunnen aangeven zonder dat ze daarvoor langs een kantoor moeten passeren – is na tien jaar nog steeds niet compatibel met het computersysteem van de politie. Daardoor moeten binnenlopende aangiftes vaak afgedrukt en daarna opnieuw ingetikt worden. Dat meldt De Standaard.

Tien jaar is het systeem van police-on-web al in werking. Dat het platform echter nog steeds niet op punt staat, blijkt uit het feit dat de aangiftes die online binnenkomen niet onmiddellijk in het computersysteem van de politie geïntegreerd kunnen worden. Daardoor moeten agenten in de praktijk alle meldingen die binnenkomen, manueel in het computersysteem ingeven.

Die absurde situatie wordt bevestigd door politievakbond VSOA: “Het systeem is – zacht gezegd – voor verbetering vatbaar. We kennen politiezones waar meldingen via police-on-web in het gerechtelijk bureel worden afgedrukt, waarna agenten die aan het onthaal zitten ze in het politiesysteem moeten ingeven”, zegt een woordvoerder aan De Standaard.

Zonde, zo zegt CD&V-kamerlid Roel Deseyn. Volgens hem is het online platform een ideale mogelijkheid om de overbevraagde politie voor een deel te ontzien. Maar dan moet er dus wel iets aan de efficiëntie van het systeem gedaan worden. Momenteel komen er slechts 16 aangiftes per dag binnen via het online platform, dat zouden er in de toekomst een pak meer moeten worden.

Bron » De Morgen

Federaal procureur wil ook terroristen statuut van spijtoptant geven

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw pleit in een interview met De Standaard en Het Nieuwsblad om terroristen die spijt hebben de mogelijkheid te bieden zich aan te geven bij de politie in ruil voor informatie. Van Leeuw denkt dat Salah Abdeslam de perfecte spijtoptant had kunnen zijn en misschien zelfs de aanslagen van 13 november in Parijs had kunnen helpen vermijden.

“In terrorismedossiers is informatie het hoogste goed. Maar op dit moment heeft ons gerechtelijk systeem weinig te bieden aan mensen die informatie willen geven. Er bestaat een getuigenbeschermingsprogramma, maar dat geldt alleen voor mensen die getuige zijn geweest van criminele feiten en er niet zelf bij betrokken waren”, zegt de procureur.

“Mensen beschermen die zelf betrokken waren bij de misdaden, die spijt krijgen en toch willen praten met de politie, mogen we van de wet niets bieden. Daar moeten we vanaf. In terrorisme is informatie zo belangrijk dat we moeten overwegen om ook dat soort spijtoptanten toe te laten. Informatie in ruil voor een nieuw leven onder een nieuwe identiteit: in de VS kan dat, in Italië ook”.

Volgens Van Leeuw lijkt het er op dat Salah Abdeslam de perfecte spijtoptant had kunnen zijn. “Als het klopt dat hij op het laatste moment heeft besloten af te zien van zijn plan, dan had hij ook vroeger een uitweg kunnen kiezen. Hij had de politie kunnen helpen de aanslagen te vermijden. Abdeslam zou ons kunnen helpen de structuren van de terroristen bloot te leggen om in de toekomst drama’s zoals in Parijs te vermijden. In ruil voor een nieuw leven of strafvermindering.”

Bron » Het Laatste Nieuws

Agenten krijgen te weinig schietoefeningen

Agenten klagen dat ze veel te weinig schietoefeningen kunnen houden. Sommigen komen zelfs niet aan één trainingssessie per jaar. Vooral voor federale agenten is het probleem nijpend, meldt VTM NIEUWS. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon erkent het probleem. Er zijn te weinig schietstanden, zegt Jambon, en de kwaliteit van de lesgevers moet ook bekeken worden. De politie moet volgens hem ook meer inzetten op praktijkgerichte simulaties.

Agenten zouden minstens vier oefensessies per jaar op de schietbaan moeten krijgen. Toch blijkt dat in de praktijk niet altijd mogelijk. Op een parlementaire vraag die daarover aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon werd gesteld, geeft Jambon toe dat er nog werk aan de winkel is. “De operationele medewerkers hebben niet altijd de mogelijkheid om deel te nemen aan de vier voorziene trainingssessies, in sommige gevallen aan zelfs geen enkele op jaarbasis”, klinkt het.

Een deel van het probleem ligt bij het tekort aan schietstanden. Ons land heeft er 13 maar daarvan zijn er drie al ruim vier jaar gesloten omdat ze niet in orde zijn. Daarnaast zou volgens Jambon ook de kwaliteit van de 2.500 lesgevers niet voldoende zijn, omdat ze te weinig gecontroleerd worden. Kritiek die volgens de lesgevers onterecht is omdat zij regelmatig een bijscholing over de recentste wijzigingen krijgen die nationaal aangestuurd wordt. Volgens Jambon zou de politie tot slot vaker moeten inzetten op praktijkgerichte simulaties.

Bron » De Standaaard

Gangster Marcel Habran heeft gevangenis verlaten

Marcel Habran (82), de peetvader van de Luikse maffia genoemd, heeft vanmorgen de gevangenis verlaten. Hij gaat nu thuis, in Sint-Pieters-Woluwe, voor zijn zieke vrouw zorgen. Dat was zijn laatste wens.

Precies om 9.25 uur verliet Habran de gevangenis. Hij werd buiten opgewacht door een jeugdvriend.

“Ik heb maar één ding te zeggen: ik ben nog altijd onschuldig voor wat ik veroordeeld ben geweest”, zei de nu 82-jarige Habran die er ondanks zijn leeftijd nog opvallend goed uitziet. Dat komt omdat hij altijd veel gesport heeft. Ook in de gevangenis onderhield hij zijn conditie met onder meer fitness.

“Hou jullie nu maar bezig met daklozen die het moeilijker hebben dan ik”, zei hij nog voor hij vertrok. Op de vraag van een journalist wat hij nu ging doen, antwoordde hij: “10 kilometer lopen.”

Habran heeft een groot deel van zijn leven in de gevangenis doorgebracht en zal ook nu onder elektronisch toezicht blijven.

In 2010 werd hij in beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor zijn aandeel in een bloedige overval op een geldtransport in Borgworm, in 1998. Daarbij werden de twee geldkoeriers met oorlogswapens doodgeschoten.

Bron » De Standaard