Jef Vermassen: “De ploeg die nu bezig is met de Bende van Nijvel kan nog niet alles grondig nagegaan zijn”

Advocaat Jef Vermassen uit ernstige twijfels bij het feit ex-rijkswachter Chris Bonkoffsky dan toch niet “de Reus” van de Bende van Nijvel zou zijn. Speurders hebben die piste in elk geval verlaten. “De ploeg die nu bezig is, kan nog niet alles grondig nagegaan zijn”, zegt Vermassen in Terzake.

Enkele maanden geleden verklaarde Vermassen dat hij “denkt te weten wie de Bende van Nijvel is”. Kort daarna kwam de broer van Chris Bonkoffsky met het verhaal naar buiten dat de ex-rijkswachter net voor hij stierf aan hem had bekend dat hij de zogenaamde Reus was. Vermassen had het over een “gouden tip”. “We weten zeker dat die man daarbij betrokken was. We wisten dat al een hele tijd”, aldus Vermassen destijds.

Maar die “gouden tip” blijkt op een dood spoor uit te draaien. Volgens de speurders die vandaag de Bende van Nijvel onderzoeken, is er niks gevonden dat de theorie staaft dat Chris Bonkoffsky “de Reus” zou zijn. Vermassen twijfelt. Volgens de advocaat gaat het niet om een officiële versie. “Diegene die dit aan de media hebben meegedeeld, hebben niet de wettige weg gevolgd die geacht wordt de weg te zijn van mensen die in een onderzoek zitten. Dat moet besproken worden met het federaal parket en de onderzoeksrechter.”

Is Bonkoffsky dan niet “de Reus”? “Dat weet ik nog niet”, aldus Vermassen. “De ploeg die nu bezig is, is twee weken en twee dagen aangesteld. Dat weet ik zeker. Dat is mij vanuit het speurdersteam gemeld. Op die tijd kunnen ze niet alles grondig nagegaan hebben. Trouwens, de taken moeten nog verdeeld worden.”

Vertrouwen in de huidige speurdersgroep

Vermassen wijst er verder op dat de familie van Bonkoffsky zelf DNA heeft verzameld om aan te tonen dat Chris Bonkoffsky wel degelijk “de Reus” zou geweest zijn. “Dat is geen garantie dat de man de Reus zou geweest zijn. Maar het is toch merkwaardig? Het gaat om de kant van de dader. Ik zou er niet trots op zijn dat mijn broer bij de Bende van Nijvel is, die mensen ook niet.”

“Ik weet ook niet of hij erbij betrokken is”, gaat meester Vermassen verder. “Die informatie kwam ook niet van mij. Het is juist dat ik het in de markt heb gezet indertijd als de gouden tip. En ik ben er nog altijd zeer gelukkig om dat er daardoor een versnelling is gekomen in het onderzoek.”

Jef Vermassen behoudt naar eigen zeggen het vertrouwen in de onderzoekers. Wel vraagt hij zich af of het onderzoek niet beter verhuist van Charleroi naar Brussel. “Misschien gaan dan meer mensen die het nu niet durven toch nog willen praten en gegevens bezorgen.”

Bron » VRT Nieuws

Onderzoek naar de Bende van Nijvel: een processie van Echternach?

De speurders die de Bende van Nijvel onderzoeken, geloven niet langer dat de ex-rijkswachter Chris Bonkoffsky de zogenaamde Reus was. Zijn familie gelooft het wél nog en bezorgt nieuw gevonden DNA aan het gerecht. Waar staat het nu met het onderzoek naar de Bende van Nijvel? 5 vragen en antwoorden.

1. Wat weten we vandaag over de Bende van Nijvel?

De Bende van Nijvel zorgde in de jaren ’80 voor twee golven van terreur. In 1982 en 1983, en in het najaar van 1985. In die periode werden verschillende gewapende overvallen en moorden gepleegd. 28 mensen lieten daarbij het leven. Vooral een aantal bloedige overvallen op supermarkten van Delhaize zorgde voor een schokgolf in ons land. De laatst bekende overval van de bende is die van november 1985 op de Delhaize in Aalst. Daar vallen 8 doden en verschillende gewonden.

Uit hoeveel leden de Bende van Nijvel bestaat en wie die zijn, blijft tot op vandaag een mysterie. De speurders van het onderzoek verspreidden in 1997 wel een gele affiche met robotfoto’s van mogelijke leden. Daarop staan 5 gezichten, waaronder de zogenaamde “Reus”. Lees hier meer over die robotfoto’s.

2. Hoe kwam Chris Bonkoffsky in het vizier?

In oktober vorig jaar vertelde een man in de pers dat zijn broer hem kort voor zijn dood opbiechtte dat hij betrokken was bij de bende. De bekentenis zorgde voor een lawine aan nieuwsberichten.

Bonkoffsky zou gezegd hebben dat hij iets met de bende te maken had, en ook dat de groep Diane er iets mee te maken had, een speciale eenheid binnen de rijkswacht. De uitspraak was opvallend, maar wel erg vaag. Want Bonkoffsky zei nooit op welke manier hij dan betrokken was en met welke feiten hij te maken had. De man heeft ook nooit zélf gezegd dat hij de zogenaamde Reus was. Die interpretatie is achteraf door anderen gemaakt. Lees een analyse over de bekentenis hier.

Zeker is wel dat de naam van Chris Bonkoffsky al voorkwam in het dossier van de Bende van Nijvel. Zo’n 20 jaar geleden had een jeugdvriendin namelijk al opgemerkt dat er een enorme gelijkenis was tussen Bonkoffsky en de robotfoto van de zogenaamde Reus. Toen waren er echter onvoldoende elemenenten om op verder te werken.

3. Waarom is de piste niet langer geloofwaardig?

Volgens de speurders die vandaag de Bende van Nijvel onderzoeken, is er niks gevonden dat de theorie staaft dat Chris Bonkoffsky de zogenaamde Reus zou zijn. Ze hebben slachtoffers opnieuw ondervraagd, alsook familieleden van de broer en ex-collega’s maar er zijn geen bewijzen gevonden.

Wat dan met de nogal opvallende gelijkenis tussen de man en de robotfoto? Volgens de speurders kan dat toeval zijn. De robotfoto werd gemaakt onder hypnose, jaren na de feiten. En bovendien zijn nog verschillende andere mensen naar de politie gestapt, met de melding dat hun familielid wel erg lijkt op het gezicht op de affiche. Eerder werd trouwens nog een andere man gelinkt aan de robotfoto: Michel Libert, een lid van een neonazi-groep.

Bronnen binnen het onderzoek vertellen ons wel dat er nog steeds voortgewerkt wordt op het spoor van de rijkswacht. Maar er wordt nu eerder gefocust op concrete sporen die in het dossier zitten, zoals ballistiek onderzoek, telefonie- en DNA-onderzoek.

4. Welke impact had de bekentenis over de zogenaamde Reus?

De piste van de zogenaamde Reus mag dan wel ongeloofwaardig zijn volgens de speurders, de bekentenis en de vele berichten in de pers daarover, hebben een enorme impact gehad op het onderzoek.

De maanden na de bekentenis kwamen er zeker 800 tips binnen over de Bende. Meer dan de helft daarvan kregen de stempel ‘bruikbaar’. Daarnaast werd het speurdersteam ook drastisch uitgebreid. Vorig jaar waren vóór de mediastorm nog drie speurders ingezet om de Bende van Nijvel te ontmaskeren.

Vandaag is het speurdersteam uitgebreid naar 30 onderzoekers. En daarnaast is het onderzoek ook gefederaliseerd. Dat moet het makkelijker maken om onderzoeksdaden in het hele land uit te voeren. De leiding van het onderzoek ligt welliswaar nog steeds in Charlerloi, maar de speurders daar worden bijgestaan door het federaal parket.

5. Hoe staat het nu met het onderzoek?

Het lijkt aanneembaar om te stellen dat het onderzoek de voorbije maanden een sprint heeft genomen, al was het maar door extra personeel. Maar het blijft een ontzettend moeilijk dossier, met veel geruchten, maar weinig bewijzen die die hard kunnen maken.

Hoewel de speurders niet denken dat Bonkoffsky de zogenaamde Reus is, vindt zijn familie dat de piste wél nog moet worden onderzocht. Daarom lieten ze vandaag weten dat ze DNA van de man vonden op een oud horloge en dat aan het gerecht zullen geven. Kanttekening die hierbij moet gemaakt worden is dat er al DNA van Bonkoffsky in het dossier zit. Er werd namelijk een speekseltest afgelegd bij de man. Dat speeksel is later vergeleken met 2 sporen die in het dossier zitten, maar gaf geen gelijkenis. Maar de familie heeft twijfels of die test wel goed is gebeurd en bewaard. Daarom vragen ze om het nieuwe DNA-staal toch te onderzoeken.

In ieder geval weten we ongetwijfeld ook niet alles over het hele onderzoek naar de Bende van Nijvel, het federaal parket weigert te communiceren over om het even welke piste die nog op tafel ligt. Zeker is dus wel dat het spoor van mogelijke betrokkenheid van mensen binnen de rijkswacht nog steeds onderzocht wordt. De concrete elementen in het dossier hierover worden nu uitgebreid bekeken. Maar het dossier van de Bende van Nijvel blijft vandaag wat het al jaren is: de grootste cold case van ons land.

Bron » VRT Nieuws

Ging onze pers in de fout over de “Reus van de Bende”?

Vorig jaar in oktober was er in de pers veel ophef over de “vermoedelijke echte Reus van de Bende van Nijvel”. Het bericht werd gelanceerd vanuit de advocatuur en gretig opgepikt door de pers. Mediaspecialist Leo Neels waarschuwt: er is en blijft een onderscheid tussen feiten, meningen en – meer dan ooit – speculaties.

Speculaties zijn de nieuwe feiten. Vroeger waren er feiten. Feiten zijn zaken die zeker zijn, en waar gebeurd, zoals men ze rapporteert. Journalisten checkten en dubbelcheckten feiten. Naast feiten waren er meningen. Meningen zijn vrije opinies en gedachten. Gedachten zijn vrij, maar als men meningen uit die iemand kunnen benadelen, kan je op een schadevordering enkel succesvol antwoorden met het verweer dat je mening rust op een correcte feitelijke grondslag.

Nu moeten we aan de feiten en meningen de rubriek van de speculaties toevoegen.

Het brandje werd gesticht door een advocaat van de club van theatrale advocaten met een oud gerucht over de identiteit van de reus. De rest is geschiedenis: dagenlange speculatie over welke feitelijkheden er zouden kunnen geweest zijn, en wie of wat er nu in het vizier van het onderzoek zou zijn of er juist aan zou ontsnapt zijn.

Ieder zijn perceptie, ieder zijn speculatie, en ieder zijn waarheid. De leuze ‘ieder zijn waarheid’ is gelijk aan: helemaal géén waarheid. Dan resten enkel nog geruchten. De aandacht voor feiten was beperkt, controle van de aannemelijkheid of het waarheidsgehalte bleef achterwege.

Speculaties zijn immers oncontroleerbaar. Ze betreffen de toekomst en die laat zich lastig onderwerpen aan bewijs. Speculaties gaan over wat iemand mogelijk zal doen of nalaten.

Daarmee behoren ze tot de geruchtenmolen en zijn ze per definitie subjectief. Soms zijn ze zo fantasierijk dat er niets te controleren is.

Ook de advocaat die het Bendebrandje stichtte, bleef verder olie op het vuur gooien. Vanop de Boekenbeursstand van zijn uitgever, waar hij zichtbaar zijn nieuwe boek tekent breit hij – uiteraard enkel met de allerbeste bedoelingen – rustig verder aan zijn aankondigingen van niets, met veel geheimzinnigheid en media-aandacht.

Gelukkig kon ditmaal een onderzoeksrechter duiding geven en de advocaat op zijn plaats zetten met diens ongepaste publieke verklaringen.

De pers kan beter

De journalistieke focus moet primordiaal gericht zijn op feiten: wat, wanneer, waar – dat zijn de eerder gemakkelijke vragen – en ook: wie en waarom – dat zijn vaak moeilijke vragen.

Het is altijd een heikele zaak om de échte ware feiten bloot te leggen, en de klassieke vijf vragen te beantwoorden. Dat vergt controle, controle en controle. Tot het beeld over de werkelijke feiten minstens voldoende aannemelijk wordt. Eerder brengt men niets naar voor.

Dat is iets anders dan speculaties en emoties. Dat laatste kan iedereen, daar hebben we geen journalisten voor nodig.

Bron » VRT Nieuws | Leo Neels

Kan horloge voor doorbraak zorgen in Bende-dossier?

De familie van de gewezen rijkswachter Chris B. zal DNA van hem doorspelen aan de speurders in het onderzoek naar de ‘Bende van Nijvel’. Dat doen ze nadat eerder vandaag bekend is geraakt dat diezelfde speurders niet langer geloven dat Chris B. de beruchte Reus van de Bende is. VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes legt uit waarom dit belangrijk kan zijn.

“Het DNA-staal komt van een horloge van Chris B. dat hij gekregen heeft van de groep Diane, een onderdeel van de vroegere rijkswacht. Hij gaf dat aan zijn broer vlak voor zijn overlijden”, legt Özgünes uit. Dat horloge heeft de familie op eigen kosten laten onderzoeken aan de Universiteit Antwerpen (UA) en daarvan is een DNA-staal afgenomen.

Waarom belangrijk?

“Chris B. is zelf na zijn dood gecremeerd en er is dus geen ander DNA meer van hem beschikbaar”, zegt Özgünes. “De familie stelt nu het DNA dat van het horloge is gehaald en het horloge zelf ter beschikking van de speurders.”

Die speurders zijn in het bezit van een vissershoedje dat na de aanslag in Aalst in 1985 is gevonden. Dat hoedje was van de Reus. “Op dat hoedje is DNA van de Reus teruggevonden. We weten ook dat Chris B. vissershoedjes verzamelde. Het zou nu zeer interessant zijn om wetenschappelijk te kunnen aantonen of tegenspreken dat het DNA op het horloge hetzelfde is als dat op het hoedje.”

Bron » VTM Nieuws

Bendeslachtoffer David Van De Steen: “Zitten er oud-rijkswachters op het onderzoek?”

“Ik vraag me af hoeveel oud-rijkswachters er nu op het onderzoek zitten. Is dit een opkuisactie? ” Dat zegt slachtoffer David Van De Steen in een reactie op het nieuws dat het onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel niet langer gelooft dat ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky de “Reus” van de Bende was. Het spoor naar Bonkoffsky en de rijkswacht wordt wel nog onderzocht.

“Mijn geloof in justitie en gerecht is totaal verdwenen”, zegt Van De Steen wiens ouders en zus werden doodgeschoten bij de laatste Bende-overval op de Delhaize van Aalst op zaterdagavond 9 november 1985. Hijzelf geraakte gewond en lag maanden in het ziekenhuis.

“Het stond al op een heel laag pitje maar vandaag is het weg. Iedereen rond mij zegt dat het weer een doofpot is. Ik vraag me af hoe dit allemaal kan in dit land. Nu is het stil op politiek vlak. Niemand wil zich blijkbaar verbranden in dit dossier. Het is zo complex en heeft zo veel kluwen naar allerhande organisaties. Ik ben akkoord dat het zeer moeilijk is om iets te bewijzen, maar de man (Bonkoffsky) is ook herkend geweest door anderen, onder meer in de gang van de rijkswacht. Ik heb hem zelf niet gezien in Aalst, maar hij is door anderen gezien op andere plaatsen.”

De slachtoffers en nabestaanden hebben nog geen informatie gekregen, zegt Van De Steen. “Met ons wordt er niet veel rekening gehouden, dat is altijd al zo geweest. Er wordt gewoon geen geloof gehecht aan verklaringen van mensen. Ik vraag me af hoeveel oud-rijkswachters er nu op het onderzoek zitten. Is is dit een opkuisactie? Ik weet niet wat men er nu moet van denken.”

Bron » Het Laatste Nieuws