Weinig hoop dat Bende-zaak nog voor verjaringstermijn opgelost raakt: “Zodra het dossier publiek wordt, zal alle smeerlapperij wel naar boven komen”

Nog iets meer dan duizend dagen zijn er voor het dossier van de Bende van Nijvel verjaart. De gangsters maakten in de jaren tachtig 28 dodelijke slachtoffers waarvan acht op 9 november 1985 bij de meest bloedige aanval op de Delhaize in Aalst. Na een eerder uitstel van de verjaringstermijn komt de deadline van 2025 in zicht. “Dan is er maar één hoop: dat het dossier publiek wordt en dat iedereen kan lezen wat erin staat”, aldus advocaat Jef Vermassen op de herdenkingsplechtigheid van dinsdag in Aalst.

Nele (47), de jongste dochter van de door de Bende van Nijvel vermoordde Jan Palsterman, had tranen in de ogen dinsdagochtend op de stedelijke begraafplaats van Aalst. “Ik was elf jaar toen het gebeurde, ik ben er nu 47. Ik heb al enige tijd alle hoop verloren. Ik luister wel naar wat iedereen te vertellen heeft maar ik geloof niet echt dat de zaak ooit nog opgelost raakt.”

“Elk jaar twijfel ik of ik naar de herdenkingsplechtigheid zou komen. Ik heb ervoor gekozen om het toch te doen omdat ik het nodig vind voor de mensen die overleden zijn. Ik zou het heel erg vinden mocht er niemand meer zijn op een dag zoals deze.”

“Grootste justitiële schandvlek”

Toenmalig Justitieminister Koen Geens (CD&V) zorgde ervoor dat het Bende-dossier niet verjaarde in 2015. De nieuwe verjaringstermijn in 2025 komt nu ook dichterbij. “We hebben nog iets meer dan duizend dagen om duidelijkheid te krijgen over de grootste justitiële schandvlek in de geschiedenis van dit land”, zo sprak Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) dinsdag.

“Ik wil de bevoegde minister (Vincent Van Quickenborne, Open VLD, red.) alvast oproepen om zijn historische verantwoordelijkheid te nemen. Hij is de persoon die ervoor moet zorgen dat het Bende-dossier de blijvende aandacht krijgt die het verdient. Dat kan eventueel op basis van een positief injuctierecht (waarbij de minister opdracht geeft aan de procureur des Konings om een zaak prioritair te onderzoeken, red.).”

Meester Jef Vermassen verdedigt onder anderen David Van de Steen die zijn ouders en zusje verloor bij de moorden maar dinsdag uitzonderlijk thuis bleef omdat hij herstelt van een beroerte. De bekende advocaat, steekt zijn twijfels niet onder stoelen of banken: “Er moeten eerst mensen in beschuldiging gesteld worden, en dat zou dan bij wijze van spreken morgen moeten gebeuren. Bij een klassiek moorddossier duurt het al twee jaar voor het voor assisen komt, en als er dan nog stokken in de wielen worden gestoken, dan duurt het veel langer.”

“De advocaten van de beschuldigden zullen maar één doel hebben: het laten verjaren van het dossier. Eventueel zit er een Franstalige bij die de vertaling van het volledige dossier wil. Ik vrees dus dat die zaak zal verjaren. En dan is er maar één hoop: dat dossier publiek wordt en dat iedereen zal kunnen lezen wat erin staat. Dan zal alle smeerlapperij wel naar boven komen.”

“Als we ‘klappen’, zullen ze verschieten”

“Nu mogen wij niet veel zeggen, we moeten het geheim van het onderzoek respecteren en als we iets zeggen, zijn we strafbaar. Maar als we morgen mogen klappen, dan zullen ze toch verschieten. Als het zo ver komt, dan kunnen er namen van betrokkenen worden genoemd.”

“Ik denk dat de verjaring van de zaak te gemakkelijk is voor de daders”, zegt Nele Palsterman. “In dat opzicht zou ik het erg vinden dat ze op hun twee oren kunnen slapen of ’s avonds gerust hun hoofd kunnen neerleggen en denken: er kan mij niks meer overkomen.”

Bron » Het Nieuwsblad

Weinig hoop voor slachtoffers van Bende Van Nijvel op herdenking: nakende verjaring, minder speurders

In Aalst, waar bij de overval op warenhuis Delhaize in 1985 acht mensen om het leven kwamen, is dinsdagmorgen de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de bende van Nijvel gehouden. “We hebben nog iets meer dan duizend dagen om duidelijkheid te krijgen over de grootste justitiële schandvlek in de geschiedenis van ons land”, zei de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Het dossier verjaart in 2025 en het aantal speurders op de zaak werd de voorbije jaren afgebouwd.

De laatste en meest bloederige overval van de Bende van Nijvel gebeurde op 9 november 1985 op de Delhaize in Aalst. Op de begraafplaats van Aalst in de Kerkhoflaan werden er dinsdag bloemen neergelegd aan de gedenksteen voor de slachtoffers en burgemeester D’Haese hield een toespraak.

Het onderzoek is in handen van het federaal parket maar het aantal speurders is de voorbije jaren van 27 naar 20 gegaan. “Mijn ontgoocheling is groot”, zegt burgemeester D’Haese na afloop van de herdenking. “Er werd meer capaciteit gevraagd maar deze schandvlek met 28 doden krijgt niet de aandacht die het verdient. Het is nochtans hoogdringend want in 2025 verjaart het dossier. Ik vraag de minister van Justitie om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het heeft er alle schijn naar dat we voor het ergste moeten vrezen”, zegt burgemeester D’Haese.

De Delhaize aan de Parklaan in Aalst werd dit jaar vernieuwd en aan het warenhuis komt ook een herdenkingsmonument, maar de omgevingsvergunning ontbreekt voorlopig. Het monument zal volgend jaar ingehuldigd worden.

Vele slachtoffers en nabestaanden hebben geen hoop meer dat het nog tot een proces komt in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Jef Vermassen, die optreedt voor David Van de Steen die bij die feiten zijn ouders en zijn zus verloor, hoopt nu op een verjaring van het dossier. Daardoor zou het dossier publiek kunnen worden en zouden er namen kunnen genoemd worden. Een nieuwe verlenging van de verjaringstermijn, die in 2015 met tien jaar verlengd werd, lijkt weinig waarschijnlijk. “Een onderzoekstermijn van 40 jaar valt nu al nog moeilijk redelijk te noemen in de Europese rechtspraak”, zegt ook D’Haese.

Klaarheid tegen 2022

Het federaal parket stelde in het jaarverslag van 2018 expliciet dat het onderzoek volgend jaar klaar moet zijn als men tot een vonnis wil komen. “Bij de federalisering van het dossier was dan ook reeds een plan opgemaakt van de toekomstige structuur waarbinnen de onderzoekers zouden functioneren, alsook van de grote lijnen van het onderzoeksopdrachten zelf. (..) Hierbij werd ook duidelijk gesteld dat aangezien het dossier in 2025 definitief verjaart, en het uiteindelijke doel van het dossier moet zijn om tot vervolging en berechting van de daders te komen, het onderzoek klaarheid dient scheppen tegen 2022, gezien zeker 3 jaar nodig zijn om tot een vonnis te komen. Een tweede conditio sine qua non was de beschikking over voldoende speurders, analisten en materieel.”

In het jongste jaarverslag van 2019 wordt niet meer in detail gegaan over de nakende verjaring. “Het onderzoeksplan dat tot op vandaag nog steeds wordt gehanteerd bestaat erin dat er heel fel wordt ingezet op de nieuwe wetenschappelijke mogelijkheden om sporen verder uit te putten. Anderzijds worden de nieuwste opsporingsmethodes gebruikt om het onderzoek naar de daders/opdrachtgevers van de feiten vooruit te helpen”, meldt het jaarverslag.

Bron » Het Nieuwsblad

Slachtoffers Bende van Nijvel herdacht: ‘Nog iets meer dan duizend dagen om duidelijkheid te krijgen’

In Aalst, waar bij de overval op de Delhaize in 1985 acht mensen om het leven kwamen, is dinsdag een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel gehouden. ‘We hebben nog iets meer dan duizend dagen om duidelijkheid te krijgen over de grootste justitiële schandvlek in de geschiedenis van ons land’, zei burgemeester Christoph D’Haese.

De laatste en meest bloederige overval van de Bende van Nijvel gebeurde op 9 november 1985 op de Delhaize in Aalst. Op de begraafplaats werden bloemen neergelegd aan de gedenksteen voor de slachtoffers en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) hield een toespraak.

Het onderzoek is in handen van het federaal parket. Het aantal speurders is de voorbije jaren van 27 naar 20 gegaan. “Mijn ontgoocheling is groot”, zegt burgemeester D’Haese. “Er werd meer capaciteit gevraagd, maar deze schandvlek met 28 doden krijgt niet de aandacht die het verdient. Het is nochtans hoogdringend, want in 2025 verjaart het dossier. Ik vraag de minister van Justitie zijn verantwoordelijkheid te nemen.”

De Delhaize aan de Parklaan in Aalst werd dit jaar vernieuwd. Er komt ook een herdenkingsmonument, maar de omgevingsvergunning ontbreekt voorlopig. Het monument moet volgend jaar ingehuldigd worden.

Bron » De Morgen

Aalst herdenkt slachtoffers van “bloedigste” overval van Bende van Nijvel, slachtoffers: “Geen hoop op proces meer”

Deze voormiddag is op het kerkhof van Aalst een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Precies 36 jaar geleden pleegde de bende op de Delhaize van Aalst hun bloedigste overval. 8 mensen kwamen toen om het leven. Er is nog altijd geen doorbraak in het Bende van Nijvel-dossier, en de afgelopen twee jaar werd het aantal speurders op de zaak teruggebracht van 27 naar 20. Slachtoffers en betrokkenen stellen zich daar vragen bij.

Ongeveer 50 mensen waren bij de herdenking op het kerkhof van Aalst. Er werden bloemen neergelegd bij de gedenksteen voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Precies 36 jaar geleden – op 9 november 1985 – leverde de bende met de overval op de Delhaize in Aalst hun meest bloedige (en tevens ook laatste) aanslag. Acht mensen kwamen toen om het leven.

Bij de reeks overvallen en aanslagen van de bende vielen in totaal 28 doden. Hoewel er de afgelopen jaren af en toe iets lijkt te bewegen in het onderzoek, zit het eigenlijk al decennia muurvast. “In 2025 verjaart het dossier”, aldus burgemeester van Aalst Christoph D’haese (N-VA) tijdens zijn speech op de herdenking. “We hebben dus nog iets meer dan 1000 dagen om duidelijkheid te krijgen over de grootste justitiële schandvlek in de geschiedenis van dit land”, aldus D’haese.

Uit een parlementaire vraag van Vooruit-parlementslid Anja Vanrobaeys bleek dat de afgelopen twee jaar het aantal speurders op het dossier van 27 naar 20 is herleid. D’haese stelt zich daar vragen bij en riep Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dan ook op om gebruik te maken van zijn “positief injunctierecht” om zo het “dossier de nodige aandacht te geven die het moet krijgen”. Met het “positief injunctierecht”, kan de minister van Justitie opdracht geven aan een procureur om een bepaald dossier te onderzoeken en er eventueel in te vervolgen.

Geen hoop op proces

“Ik heb er nog weinig hoop op dat er duidelijkheid gaat komen. Niemand kan mij nog hoop geven”, aldus Nele Palsterman. Zij verloor haar vader bij de overval op de Delhaize in Aalst. “Ik was 11 toen mijn papa overleden is, ik ben nu 47, ik heb in mijn leven niets anders gehoord dan “de bende Van Nijvel”. “Ik heb er mij bij neergelegd dat er wellicht geen rechtzaak komt. Elk jaar twijfel ik of naar de herdenking ga, maar ik vind het toch belangrijk hier te zijn”, aldus Palsterman.

Ook filmregisseur Stijn Coninx was bij de herdenking aanwezig. Hij maakte een film over de Bende van Nijvel, gebaseerd op het boek van David Van de Steen. Van de Steen overleefde als enige van zijn gezin de aanslag in Aalst, zijn ouders en zus kwamen om. “Het blijft mij achtervolgen”, aldus Coninx op de herdenking. “Omdat het zo een groot schandaal is, en omdat er nog altijd veel kan gebeuren”, aldus de regisseur. Het is volgens hem tekenend dat er zo weinig mensen vanuit de politiek op de herdenking waren.

“Ik krijg ook nog altijd veel informatie van mensen die hopen dat ik ook nog iets kan doen”, gaat de filmregisseur verder. “Maar een nieuwe film maken is niet meteen mijn doel (…) Er wordt dikwijls gezegd bij justitie dat er achter de schermen nog hard wordt gewerkt, maar ik heb de indruk dat er nog weinig resultaat wordt geboekt (…) Er zijn veel puzzelstukken, maar de puzzel wordt nooit samengelegd”, aldus Coninx.

Openbaar na verjaring

Ook Jef Vermassen, advocaat van David Van de Steen, was op de herdenking. “David zit met eindeloos verdriet, zijn gezin is uitgemoord die avond. We proberen al jarenlang het onderzoek vooruit te helpen door alle informatie de we binnenkrijgen door te geven aan het openbaar ministerie. De enige troost is, als het dossier dan toch verjaart, dat het openbaar wordt, en dat iedereen kan lezen wat er in staat. Dat zal nog de grootste aanklacht worden: dat iedereen zich zal afvragen waarom er met die informatie zo weinig gebeurd is”, aldus Vermassen.

“Het is de normale gang van zaken dat het dossier dan openbaar wordt, en dan zal iedereen het dossier kunnen uitspitten, ook journalisten. En dan zal er veel van de vuilnisbelt naar boven komen”, aldus een stellige Vermassen.

Dat er de afgelopen jaren af en toe iets lijkt te bewegen in het dossier – door DNA-onderzoek en enkele opgravingen – geeft Vermassen niet veel hoop. Stel dat er nu al beschuldigden zouden zijn – redeneert Vermassen – dan nog zouden advocaten het dossier moeten instuderen en volgt er volgens hem wellicht een procedureslag om tijd te rekken. “Elk jaar worden we moedelozer en hebben we minder hoop op een proces”, aldus Vermassen.

Bron » VRT Nieuws

Aanslag Bende van Nijvel is 35 jaar geleden: “Het is oorverdovend stil in dit dossier”

In dit coronajaar is er geen grote herdenking met alle nabestaanden van de aanslag van de Bende van Nijvel, zoals we die de laatste jaren kenden. Iedereen die dat wil legt op een zelf gekozen tijdstip bloemen neer op de herdenkingsplek voor de slachtoffers op de begraafplaats van Aalst. De burgemeester van Aalst en de korpschef van de politie deden dat maandagvoormiddag.

Op 9 november 1985 vielen in Aalst acht doden bij de aanslag van de Bende van Nijvel. Nooit werd ontdekt wie de moorden pleegde en het is ook nog altijd een mysterie waarom de moorden zijn gepleegd. “Ook 35 jaar na de feiten zijn we de 28 doden en veertig gewonden van de aanslagen van de Bende van Nijvel niet vergeten”, zegt burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA).

“Het is oorverdovend stil rond het dossier. In deze periode van het jaar is er altijd een sprankel van hoop dat gegeven wordt aan slachtoffers. Dat is dit jaar niet zo, maar alle beloften die daarover de voorbije jaren zijn gemaakt, zijn loze beloften gebleken. Het is mijn plicht als burgemeester van Aalst en als volksvertegenwoordiger om de nieuwe minister van Justitie om blijvende inspanningen te vragen om toch de waarheid naar boven te brengen. Er is door de vorige minister van Justitie aangekondigd dat er een proces en doorbraak zou komen. Ik heb die nog altijd niet gezien. We moeten Justitie blijven een geweten schoppen.”

Bron » Het Laatste Nieuws