Décès du procureur général du Hainaut Georges Demanet

Nous apprenons le décès de Georges Demanet, procureur général honoraire du Hainaut jusqu’en 1996. Il n’a pu résister à une brusque et courte maladie qui avait décidé de son hospitalisation le 20 janvier dernier. Il est décédé ce samedi 7 mars à l’âge de 79 ans.

Procureur général honoraire, Georges Demanet avait aussi exercé différentes responsabilités en tant que président de la commission de probation de Charleroi et de Tournai et vice-président de la commission de défense sociale de Charleroi. Président d’honneur du comité Saint-Roch de sa ville de Thuin, il était aussi vice-président et administrateur des Musées royaux de l’armée et administrateur de la Fédération de balle pelote.

Il avait su associer ces deux institutions à ses préoccupations pour les plus jeunes et spécialement les enfants défavorisés. Ainsi, son titre de président des pouvoirs organisateurs de l’institut du Sacré-Cœur d’une part et de l’école Pierre Danaux d’autre part l’avaient amené à organiser pour l’un une bourse aux armes dont il a connu la cinquantième édition en septembre 2013, et pour l’autre des tournois de balle pelote.

Il a su concilier l’honneur de ses titres divers et une implication concrète dans des projets de solidarité. Sa silhouette impressionnante contrastait avec son accueil chaleureux et son humour taquin et bienveillant. Il s’employait à mener ces actions philanthropiques dans l’ombre, préférant souligner et mettre en lumières celles et ceux qui travaillaient avec lui.

Sa générosité s’exprime encore par la préférence qu’il avait exprimée pour un don à l’école Pierre Danaux, école d’enseignement spécialisé, plutôt qu’un envoi de fleurs à l’occasion de ses funérailles.

Celles-ci seront célébrées en l’église paroissiale des Waibes à Thuin ce samedi à 10h30. Des visites sont prévues ces jeudi et vendredi, de 17hà 19hau funérarium Général Obsèques à Thuin.

Bron » L’Avenir

Bezorgdheid om Bende-dossier

De drie Aalsterse advocaten die de belangen verdedigen van slachtoffers van de Bende van Nijvel en hun nabestaanden zijn verontwaardigd over de twee maanden verlof van procureur-generaal Georges Demanet.

Demanet nam vakantie toen zijn zoon in opspraak kwam in een dossier van autozwendel. Op 23 september moet het Bende-dossier opnieuw voorkomen voor de correctionele raadkamer in Charleroi en het advocatentrio vreest dat de zaak nu uitgesteld zal worden naar begin 1997.

Bron » De Tijd

Speciale kamercommissie gaat Bende-onderzoek doorlichten

Er komt wellicht een speciale kamercommissie die het onderzoek naar de Bende van Nijvel gaat doorlichten. De partijen bereiden tegen het einde van de week een concreet voorstel ter zake voor. De kamercommissie voor Justitie voelde gisteren de procureur-generaal van Bergen, Georges Demanet, aan de tand over zijn weigering om de twee professoren die belast waren met ‘het onderzoek van het onderzoek naar de Bende’ toegang te verschaffen tot het volledige Bende-dossier.

De kamercommissie voor Justitie bekritiseerde gisteren tijdens een onderhoud met de vijf procureurs-generaal over het strafrechtelijk beleid, de weigerachtige houding van procureur-generaal Georges Demanet van Bergen om de door minister De Clerck aangestelde professoren Verstraeten en Fijnaut volledig inzage te geven in het Bende-dossier. Demanets optreden deed het ‘onderzoek van het onderzoek naar de Bende’ van de professoren mislukken.

De procureur-generaal verdedigde gisteren zijn optreden en stelde dat een volledig inzagerecht de scheiding van de machten en het geheim van het onderzoek in het gedrang zouden hebben gebracht. De documenten die niet werden vrijgegeven waren volgens Demanet interne stukken en politiedocumenten die niet relevant waren voor het onderzoek van de professoren, maar die wel vertrouwelijke informatie bevatten zoals de financiële toestand van de slachtoffers.

Demanet meende dat deze documenten niet door derden mocht worden ingekeken, zoniet hoefde het parket niet meer te rekenen op de medewerking van de politiediensten. De Bergense magistraat verklaarde wel voorstander te zijn van ‘doorzichtigheid in het dossier’. Tony van Parys (CVP) zei te moeten glimlachen met de ‘wil tot doorzichtigheid’ van Demanet en vroeg waarom de gerechtelijke macht zelf geen initiatief genomen had om het onderzoek naar de Bende door te lichten.

Op de vraag waarom het onderzoek naar de Bende naar Charleroi werd overgeheveld speelde Demanet de bal terug naar het parlement: één van de conclusies van de zogenaamde Bendecommissie was dat er teveel onderzoeksrechters met het dossier bezig waren. Bovendien besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Gent de onderzoeksrechter van Dendermonde van het onderzoek te ontlasten. ‘Wij waren geen vragende partij om het onderzoek te ontvangen, gezien de enorme belasting dat dit met zich mee zou brengen’, zo voegde hij eraan toe.

Renaat Landuyt (SP) stelde gisteren vast dat er geen andere mogelijkheid overblijft dan een parlementaire onderzoekscommissie op te richten die zelf het onderzoek naar de bende van Nijvel zal doorlichten. De grote partijen werken hierover tegen het einde van de week concrete voorstellen uit.

Cel-Cools

De procureur-generaal van Luik, Léon Giet, ontkende gisteren dat de ontmanteling wordt overwogen van de onderzoekscel die de moord op de PS-voorman André Cools tracht op te lossen.

De afgelopen dagen ging het gerucht dat de bevoegde magistraat in het Luikse Hof van Beroep deze stap overwoog omdat de onderzoekscel te weinig vorderingen boekte in vergelijking met de mensen en de middelen die ter beschikking werden gesteld.

Bron » De Tijd