Topadvocaat Van Steenbrugge wil team van onderzoeksrechters: “Dossier te groot voor één rechter”

Het dossier van de Bende van Nijvel kan opgelost worden als er een nieuw onderzoek komt dat geleid wordt door een team van onderzoeksrechters. Dat heeft meester Walter Van Steenbrugge, advocaat van de nabestaanden in het dossier van de Bende van Nijvel gezegd in Terzake. Volgens Van Steenbrugge heeft Bende-onderzoeksrechter Martine Michel uit Charleroi ook letterlijk toegegeven dat het dossier “gemanipuleerd” is.

In Terzake getuigden Diederik en Nathalie Palsterman over het verlies van hun vader tijdens de Bende-raid op de Delhaize van Aalst op 9 november 1985. Net zoals andere nabestaanden hebben ze kritiek over het onderzoek naar de Bende. Diederik en een van zijn zussen waren op het ogenblik van de aanslag in de Delhaize aanwezig, maar toch werd hij nooit ondervraagd, vertellen ze.

Diederik en Nathalie Palsterman vertellen dat ze in een brief aan 192 parlementsleden de vragen hebben opgelijst die nabestaanden van de slachtoffers van de bende zich stellen. Daarop kwam slechts één reactie, vertellen ze. Het ging toen om een korte reactie van CD&V’er Servais Verherstraeten.

Gesjoemel

Ze hopen ook dat er nu eindelijk gezocht wordt naar de opdrachtgevers achter de Bende van Nijvel. “De opdrachtgevers zijn veel belangrijker, de mensen die al 32 jaar het potje dichthouden en die er alles aan doen om de waarheid niet naar boven te laten komen. Dat is veel erger.”

“Er is zoveel gesjoemeld in dat dossier dat je vertrouwen in justitie wegvalt,” zegt Nathalie Palsterman, “eigenlijk moeten wij bij de duivel te biecht gaan – dat is ons de laatste jaren wel duidelijk geworden.”

Manipulatie

Volgens meester Walter Van Steenbrugge, raadsman van de familie Palsterman, moeten de nabestaanden inzage krijgen in het volledige dossier. Die vraag heeft hij naar eigen zeggen ook in maart nog gesteld aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De vraag kwam er onder meer nadat de Bende-onderzoeksrechter Martine Michel uit Charleroi had toegegeven dat het dossier is “gemanipuleerd”.

“Ik heb toen het dossier opgevraagd – het onderzoek naar het onderzoek – en dat bestond maar uit enkele velletjes papier. Dat was om te lachen,” aldus Van Steenbrugge.

Frisse blik

Volgens Van Steenbrugge kan de zaak opgelost worden als er een volledig nieuw onderzoek wordt opgestart waarbij er ook voldoende middelen worden vrijgemaakt. Nu is het lijvige onderzoek in handen van één onderzoeksrechter en dat is volgens Van Steenbrugge niet meer beheersbaar. Hij pleit ervoor een team van onderzoeksrechters samen te stellen die met een frisse blik het dossier zouden kunnen onder de loep nemen.

“Eén onderzoeksrechter kan zo een formidabel volumineus dossier niet beheersen”, zegt Van Steenbrugge. “U moet weten: een onderzoeksrechter moet het onderzoek leiden, verbalisanten krijgen de opdracht om zaken op pv te zetten. Maar vandaag is het dat de onderzoeksrechter dat dossier niet leidt, maar ze wordt geleid door wat de verbalisanten neerschrijven. Als je dan al vermoedens hebt dat er binnen de eigen korpsen onregelmatigheden gebeuren, dan is dat structureel de beste manier om een dossier in de doofpot te steken.”

Bron » De Morgen

Tueurs du Brabant: une juge “100% tueries”

Selon nos infos toujours, une “feuille de route” est désormais tracée, chez la juge, dans l’enquête sur les tueries. La juge d’instruction de Charleroi, Mme Martine Michel, travaillera à temps plein dans le dossier des tueries du Brabant: la juge est déchargée des dossiers de droit commun qu’elle continuait de gérer outre celui des tueries, et prenaient une part importante de son temps.

À deux ans de la prescription, le dossier des tueries est enfin géré par un magistrat instructeur 100%, ce qui n’était jamais encore arrivé. Président du tribunal de 1re instance de Charleroi, Jean-Pol Raynal confirme.

Pour M. Raynal, cette décision a été prise à la demande de la juge en concertation et avec l’accord du procureur du Roi et des procureurs généraux concernés dont Christian De Valkeneer. “Tout est mis en œuvre pour permettre à Mme Michel d’aboutir. Rien ne doit entraver son instruction” qui, rappelons-le, porte sur (au moins) 28 assassinats mystérieux commis en Belgique entre 1982 et 1985.

Deux nouveaux juges arrivent en renfort pour soulager l’instruction à Charleroi: Mme Jacqueline Léonard et Jean-Pol Raynal lui-même qui, en fin de mandat de président le 1er avril 2014, souhaite reprendre alors un cabinet d’instruction.

L’investissement n’est pas anodin. Car selon nos infos toujours, une “feuille de route” est désormais tracée, chez la juge, dans l’enquête sur les tueries. Une feuille de route avec un programme clair, un calendrier précis et des objectifs définis. Tout le contraire d’une instruction judiciaire “menée à tâtons”. Tout ça doit donner l’espoir.

Bron » La Dernière Heure

Ex-speurder klaagt onderzoeksrechter Bende van Nijvel aan

De “speurdersoorlog” tussen het oude en nieuwe team in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, heeft een nieuwe wending gekregen met een klacht van een voormalige speurder uit Dendermonde tegen de huidige onderzoeksrechter in Charleroi. Die laatste zou de oorspronkelijke speurders ervan verdenken de Bende van Nijvel de hand boven het hoofd te hebben gehouden.

De voormalige onderzoeksrechter Freddy Troch uit Dendermonde reageert geschokt. Tussen 1980 en 1986 werd het onderzoek naar de Bende van Nijvel geleid door de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch die samen met de leden van de Cel Delta de bloedige aanslagen die de Bende van Nijvel her en der in het land had gepleegd, probeerde op te helderen.

Op dit moment is het onderzoek in handen van het parket van Charleroi. De relaties tussen het huidige en vroegere onderzoeksteam verlopen al langer stroef. Nu heeft een voormalige speurder uit Dendermonde een klacht ingediend tegen de huidige onderzoeksrechter Martine Michel wegens “machtsafwending en willekeurige aanhouding”.

Op 15 mei vorig jaar was de gepensioneerde speurder door het team uit Charleroi uitgenodigd voor een gesprek over het onderzoek van de Cel Delta in de jaren 80. Omdat de man die dag verhuisde, vroeg hij een nieuwe afspraak. In plaats van hem die te gunnen, werd de man manu militari opgehaald door de speurders uit Charleroi.

“Op het bevel tot medebrenging dat de onderzoeksrechter Martine Michel had geschreven, stond dat er aanwijzingen waren dat mijn cliënt betrokken was bij feiten van diefstal met geweld en doodslag”, reageert Walter Damen, de advocaat van de voormalige speurder.

“Mijn cliënt is een man met een onberispelijke reputatie die altijd met hart en ziel zijn job heeft gedaan. Plots werd hij ervan verdacht lid te zijn van de Bende van Nijvel. Dat is pure intimidatie. Zoiets kunnen wij niet laten passeren.” De voormalige speurder dient daarom een klacht in tegen Michel.

De achterliggende reden voor dit incident berust op een diep wantrouwen tussen het huidige en het vroegere team. In 1986 raakte het onderzoek van de Cel Delta in een stroomversnelling nadat een zak met wapens werd gevonden in het kanaal van Ronquières.

Het huidige onderzoeksteam van Charleroi is echter van mening dat die vondst in scène was gezet door de Cel Delta om de Bende van Nijvel juist uit de wind te zetten. De toenmalige onderzoeksrechter Freddy Troch reageert verbolgen. “Dit is complete waanzin. Het is totaal absurd en beschamend dat men durft denken dat wij de daders van dergelijke feiten de hand boven het hoofd zouden hebben gehouden.”

Bron » VRT Nieuws

Klacht tegen onderzoeksrechter Bende van Nijvel

De speurdersoorlog in het onderzoek naar de Bende van Nijvel escaleert. Een onderzoeker van de cel Delta die tussen 1980 en 1986 de misdaden van de Bende onderzocht, dient nu een klacht in tegen huidig onderzoeksrechter Martine Michel wegens machtsmisbruik.

Danny C., oud-speurder van de Delta-Cel die in de jaren ’80 geleid werd door de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch, klaagt de huidige Bende-onderzoeksrechter Martine Michel aan op grond van “machtsafwending en willekeurige aanhouding”.

Walter Damen, de advocaat van Danny C. bevestigde dit aan onze redactie. Vandaag wordt de klacht ingediend bij de procureur-generaal in Charleroi. Het is meteen een nieuwe bladzijde in de oorlog tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ Bendespeurders die al een paar maanden aan de gang is.

Op 15 mei werd de inmiddels gepensioneerde rijkswachter Danny C. samen met een aantal oud-collega’s vande Cel Delta ontboden in Charleroi om ondervraagd te worden over het onderzoek in de jaren ’80 naar de Bende van Nijvel. Die dag moest Danny C. echter verhuizen en vroeg dus een nieuwe datum. In plaats daarvan kwamen de speurders C. de 15de mei manu militari oppikken.

Volgens de advocaat van C., Walter Damen, stond er op het bevelschrift tot medebrenging ondertekend door onderzoeksrechter Martine Michel, “dat er aanwijzingen waren dat Danny C. betrokken was bij feiten van diefstal met geweld en doodslag.” C. werd er dus plots van verdacht lid te zijn van de Bende van Nijvel.

“Pure intimidatie”, oordeelt de raadsman. Danny C. is volgens de advocaat een man met een onberispelijke reputatie die altijd met hart en ziel zijn job heeft gedaan. “Zoiets kunnen wij niet laten passeren”, aldus Walter Damen.

De klacht tegen Martine Michel is het gevolg van een aanslepend conflict tussen het team van Freddy Troch – dat de Bende-misdaden onderzocht tussen 1980 en 1986 – en de huidige speurdersploeg onder leiding van Martine Michel.

De cel Delta was er begin jaren ’80 van overtuigd dat gangster Philippe De Staerke een rol speelde in de dodelijke raids van de Bende van Nijvel. Het team van Troch dook in 1986 in Ronquières een aantal zakken met onder meer wapens op uit het water. Die vondst legde een verband tussen overvallen die aan de Bende worden toegeschreven.

De nieuwe speurdersploeg lijkt ervan overtuigd dat het onderzoek naar De Staerke niet objectief werd gevoerd én dat de wapenvondst van 6 november 1986 in Ronquières door de cel-Delta een grote manipulatie was, bedoeld om het onderzoek naar de daders van de moordende overvallen voorgoed op een verkeerd spoor te zetten. Volgens Freddy Troch is dat “te absurd voor woorden”.

Woensdag is er in Charleroi de jaarlijkse bijeenkomst van de nabestaanden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. In het licht van het heersende conflict tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ speurdersploeg, dreigt het een geanimeerde bijeenkomst te worden. De tijd dringt als men de misdaden van de Bende van Nijvel ooit wil oplossen. Het Bendedossier verjaart officieel in november 2015.

Bron » De Morgen

Onderzoeksrechter stopt jacht op Bende van Nijvel

Veertien jaar zocht onderzoeksrechter Jean-Paul Raynal (56) naar de Bende van Nijvel. Onlangs legde hij in alle stilte zijn mandaat neer. Eigenlijk gedwongen, zegt Raynal. “Daardoor was het geen keuze met mijn hart, wel met mijn hoofd.”

Jean-Paul Raynal wroette de laatste veertien jaren in het intussen 1,2 miljoen bladzijden dikke onderzoeksdossier naar de Bende van Nijvel, de gangsters die 28 doden maakten bij een hele reeks overvallen. “Hoewel ik veertien jaren keihard in dat onderzoek heb gewerkt, heb ik het helaas niet kunnen oplossen. Maar dat betekent niet dat ik slecht werk leverde”, vertelt Raynal.

Raynal hoopte na al die jaren nog altijd de bende te ontmaskeren. Hij geloofde er ook nog in, zegt hij. Raynal werkte eind vorig jaar nog mee aan de oproep tot getuigen van de raid op de Delhaize in Aalst, in 1985. Daarop kwamen honderden tips binnen.

“Binnen vijf jaren zijn de feiten verjaard. De klok tikt en de kans dat de gangsters nog worden gevonden, wordt alleen maar kleiner. Maar het is niet uitgesloten.” Als de daders nog geïdentificeerd worden, zal het alleszins zonder de hulp van Raynal moeten gebeuren. “Ik word sinds enkele weken niet meer op de hoogte gehouden van het onderzoek. Omdat ik mijn mandaat met ingang van 2011 heb neergelegd.”

Christian De Valkeneer, de procureur des Konings van Charleroi, verklaart dat als volgt: “Het was de beslissing van meneer Raynal zelf. Hij is ook de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Charleroi. Dat is een job met grote verantwoordelijkheid. Meneer Raynal vond de combinatie met het voeren naar het onderzoek naar de Bende van Nijvel niet meer te doen.”

Raynal nuanceert: “Het klopt dat ik zelf besliste op te stappen. Maar wel omdat meneer De Valkeneer daarop aanstuurde.” Raynal zegt dat hij eind vorig jaar discussieerde met De Valkeneer. Die vond dat het juridisch problemen kon geven dat er twee onderzoeksrechters op het onderzoeksdossier naar de Bende van Nijvel zitten. Raynal vond dat dan weer geen probleem. “Want het is al meer dan tien jaar zo.”

Toch plooide Raynal. “Meneer De Valkeneer sprak over eventuele procedurefouten als er een arrestatie zou komen met twee onderzoeksrechters op één dossier. Hij heeft een universitair diploma en zegt dat dus niet zomaar. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat we de daders door zoiets moeten laten gaan. Dus bond ik in.”

Jean-Paul Raynal werd in 1997 onderzoeksrechter in het Bendedossier. Hij was jarenlang de rechterhand van onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix. Toen Lacroix met pensioen ging, volgde onderzoeksrechter Martine Michel hem op. Sindsdien vormden Raynal en Michel een tandem – Raynal was de baas. Met het opstappen van Raynal staat Michel alleen voor het omvangrijke onderzoek. Raynal gelooft in haar kunnen en looft haar capaciteiten. Hij besluit door te zeggen dat hij niet kwaad is. “Wel ontgoocheld.”

Bron » De Morgen