Slachtoffers van de Bende van Nijvel krijgen extra financiële hulp via Slachtofferfonds

Dinsdag werd in de Kamercommissie Justitie een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een extra financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van zogenaamde ‘cold cases’. “Ik hoop dat dit voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel toch een klein verschil kan maken”, zegt parlementslid Sarah Smeyers (N-VA).

Doordat de slachtoffers van ‘cold cases’, zoals de Bende van Nijvel, geconfronteerd worden met een lopend gerechtelijk onderzoek, blijven de kosten voor hen natuurlijk oplopen. “Deze slachtoffers zullen recht krijgen op uitzonderlijke hulp van het zogenaamde ‘Slachtofferfonds’, omwille van de uitzonderlijke schade die zij lijden door het langdurig in het ongewisse blijven omtrent de identiteit en de motieven van de dader(s)”, zegt kamerlid en schepen Sarah Smeyers (N-VA).

Smeyers is tevreden dat de noodkreet van de slachtoffers van de Bende van Nijvel wordt aanhoord. “Het moet verschrikkelijk zijn om al zovele jaren met al die onbeantwoorde vragen te blijven zitten. Extra financiële hulp lijkt mij dan ook het minste wat we kunnen doen om bijvoorbeeld bij te dragen aan advocatenkosten of de kosten van psychologische bijstand. Ik hoop dat dit ontwerp voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel toch een klein verschil kan maken. Dat ze voelen dat ze er niet helemaal alleen voor staan”, zegt ze.

Bron » Het Laatste Nieuws

Extra financiële hulp voor slachtoffers in “cold cases”

De slachtoffers van zogenoemde cold cases zullen binnenkort recht hebben op extra financiële hulp. De ministerraad heeft daarover een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens goedgekeurd. Cold cases zijn gerechtelijke onderzoeken die vaak jarenlang duren, maar waarin de daders niet gekend zijn, zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de Bende Van Nijvel.

De slachtoffers in “cold cases” zullen zich voortaan kunnen wenden tot de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers om tussen te komen in hun bijkomende kosten. Want in dergelijke dossiers zien ze zich vaak genoodzaakt om na al die jaren stappen te blijven ondernemen in het kader van het onderzoek. En dat betekent veelal bijkomende kosten, bijvoorbeeld omdat ze daarvoor een advocaat moeten inschakelen.

Vandaag kunnen de slachtoffers zich al tot de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers richten van zodra een beslissing tot seponering of van buitenvervolgingstelling is genomen, of een jaar na de indiening van een klacht of van een burgerlijke partijstelling en voor zover de daders onbekend blijven. Het wetsontwerp van Justitieminister Koen Geens (CD&V) laat dit nu ook toe wanneer het strafdossier niet kan worden afgesloten.

De Commissie kan maximaal 125.000 euro toekennen als uitzonderlijke hulp per opzettelijke gewelddaad. Voorwaarde is dat er meer dan tien jaar verstreken is sinds de feiten. Er geldt een overgangsperiode van drie jaar om slachtoffers van cold cases, waarin de Commissie meer dan tien jaar geleden een beslissing geveld heeft, toe te laten hun uitzonderlijke schade voor te leggen aan de Commissie.

Bron » VRT Nieuws

Meer geld voor slachtoffers als dader niet gevat wordt

Justitieminister Koen Geens (CD&V) werkt aan een wetsontwerp om slachtoffers extra ­financiële steun te geven als het gerechtelijk onderzoek lang aansleept. “Want ze moeten hun advocaat langer betalen, en je mag ook de mentale impact niet ­onderschatten.”

Wie in België slachtoffer wordt van geweld, kan een beroep doen op ­financiële steun van de Commissie voor Slacht­offerhulp. “De slacht­offers moeten zich daartoe eerst burgerlijke partij stellen”, klinkt het bij Justitie. “Als de dader bekend is, kan de steun bekomen worden nadat de dader veroordeeld wordt, en als blijkt dat hij de schadevergoeding niet kan betalen.”

Maar ook als de dader niet meteen gevonden wordt, kunnen slacht­offers al na één jaar hulp krijgen. Maximaal 125.000 euro, voor medische kosten, procedurekosten, morele schade of invaliditeit. In het geval van ‘cold cases’ kunnen gerechtelijke onderzoeken lang aanslepen. Advocatenkosten lopen op, en ook moreel en mentaal is dat zwaar. Geens onderzoekt nu of in een nieuwe schadepost kan worden voorzien, die bestaat uit “het langdurig in het ongewisse blijven omtrent de identiteit en de motieven van de dader(s)”.

“Het dossier van de Bende van Nijvel is een voorbeeld bij uitstek”, zegt Geens. Slachtoffers van de Bende die nog geen hulp aanvroegen, kunnen dat nog steeds doen. Mensen die vroeger wel al steun kregen, zouden in de toekomst nog extra hulp kunnen vragen.

Bron » Gazet van Antwerpen

Slachtoffer Bende van Nijvel: ‘Elke keer dat ik verhoord werd, was ik niet gerust’

De Bende van Nijvel domineerde de voorbije week het nieuws. Een van de slachtoffers van die criminelen getuigde zondag in De Zevende Dag. ‘Ze hadden me al in een lijkzak gestoken.’

Linda Van Huffelen en haar echtgenoot Jos Broeders werden op 10 september 1983 het slachtoffer van de Bende. Ze waren conciërge van textielbedrijf Wittock-Van Landeghem in Temse. Daar lagen in een kluis gesofisticeerde kogelwerende vesten. Slechts een handvol mensen waren daarvan op de hoogte. Toch wisten de criminelen dat ze die vesten daar konden vinden.

’s Nachts drongen de overvallers de woning van Linda, toen 25 jaar, en haar echtgenoot binnen, terwijl hun twee jonge kinderen boven lagen te slapen. Linda zelf werd er van wakker, maar toen was het al te laat. ‘Ik zag mijn man bloedend op de grond van de slaapkamer liggen’, getuigde de vrouw 20 jaar geleden al. ‘Een van de gangsters is toen naar mij toe gekomen en schoot richting mijn gezicht. Maar de kogel ketste af op mijn hand. Daarna hebben ze mijn man nog eens afgemaakt met een kogel in de kop.’

Lijkzak

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, dachten ze dat Linda net als haar echtgenoot dood was. ‘Ze hadden me al in een lijkzak gestoken’, zegt ze in De Zevende Dag. ‘Maar ambulanciers zijn altijd met twee, en de andere had nog iets zien bewegen. Dan hebben ze me weer uit de lijkzak gehaald.’

Linda lag daarna twee maanden in een coma. ‘En ik ben nog altijd voor 80 procent invalide.’ Zo kan Linda haar volledige linkerhand niet meer gebruiken. Dat is helemaal verlamd. ‘Ik heb er nog altijd last van. Het is nog altijd hetzelfde. De pijn begint als het kouder wordt.’

Genadeschot

De vrouw herinnert zich niet veel meer van die noodlottige avond. ‘Ik weet dat ze zijn binnengevallen en dat ze mijn man hebben neergeschoten. Mijn man tegen de kelderdeur terwijl ze hem het genadeschot geven, dat is een beeld dat blijft.’

Dat de Bende weer volop in het nieuws is door de recente onthullingen, valt Linda zwaar. ‘Zo’n week rakelt alles weer op. Want vergeten doe ik mijn man nooit. Ik ken hem al van mijn 12 jaar.’

Dat zegt ook Peter Callebaut, de advocaat van Linda Van Huffelen, die ook advocaat is van andere slachtoffers van de Bende van Nijvel. ‘Ook anderen hebben me de voorbije week gecontacteerd. De meesten willen zich angstvallig weghouden. De oude wonden gaan hiermee weer open.’ Op dat vlak zijn de slachtoffers dus niet blij met de ontwikkelingen van de voorbije week. ‘Maar anderzijds willen ze natuurlijk wel weten wie, wat, waar en hoe. Maar uit het verleden weten we al dat die onthullingen altijd weer vrij snel uitdoven, en ik vrees dat dat ook nu weer het geval gaat zijn.’

De voorbije week werd ook steeds explicieter ingezoomd naar een mogelijke link tussen de Bende van Nijvel en de rijkswacht. Volgens Linda Van Huffelen is zoiets alleszins niet onmogelijk. ‘Op het moment niet, maar achteraf geloofde ik het wel, als je de dingen erover hoorde op televisie. Ik ga ook eerlijk zijn: ik vertrouwde hen niet, geen enkele politie’, zegt Linda. ‘Elke keer dat ik verhoord werd, was ik niet gerust. Ergens hoop ik nog wel dat het uitkomt. Dan zou ik er misschien ook minder aan denken. Ik denk er nog elke dag aan.’

Schadevergoeding?

Linda kreeg meer dan 25 jaar geleden wel een vergoeding als slachtoffer. ‘Maar dat was peanuts’, zegt Callebaut nog. ‘Ik heb alleen mijn weduwepensioen, dat is eigenlijk weinig. Ik ben 80 procent invalide. Met twee vingers moet ik het doen, dat gaat niet. Ik hoop toch om nog iets te krijgen, een schadevergoeding’, vult Van Huffelen nog aan.

Bron » De Standaard

Slachtoffers Bende van Nijvel ontvangen 2,1 miljoen

De nabestaanden en slachtoffers van de Bende van Nijvel hebben in totaal 2.156.474 euro uitgekeerd gekregen. Dat geld komt uit het fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Het dossier voor financiële hulp aan de Bendeslachtoffers is nu afgerond.

Het fonds keert geen schadevergoedingen uit, maar geeft enkel financiële hulp aan slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers van gewelddaden waarvan de dader onbekend of onbemiddeld is. Het laatste dossier van slachtoffers van de Bende van Nijvel, die in de eerste helft van de jaren tachtig verantwoordelijk was voor 28 doden en 25 zwaar gewonden, is in 2010 afgesloten. De laatste bedragen zijn recentelijk uitbetaald.

Om uit te maken of feiten in de aanvragen effectief door de Bende werden gepleegd, baseerde het fonds zich op de resultaten van de parlementaire onderzoekscommissie. In totaal werden 99 dossiers behandeld, zowel van nabestaanden van dodelijke slachtoffers als van gewonden. In totaal is ruim 2,1 miljoen euro uitgekeerd. Slachtoffers die gewonden voor dood werden achter gelaten door de Bende, zoals David Van de Steen (36) uit Aalst, kregen het maximum bedrag van 62.000euro.

Van de Steen was negen jaar toen hij in de Delhaize van Aalst oog in oog stond met de Bende. Nadat ze eerst op het parkeerterrein zijn ouders en zusje hadden doodgeschoten, werd de jongen van dichtbij onder vuur genomen. Als bij wonder overleefde hij de aanslag, maar hij is intussen wel invalide verklaard.

Het fonds betaalde in de afgelopen acht jaar al 82,9 miljoen euro uit. Vorig jaar werden 1300 dossiers behandeld, goed voor 8,8 miljoen euro. Onder meer de slachtoffers van Hans Van Themsche kregen vorig jaar een uitkering.

Bron » Gazet van Antwerpen