Abbé Pierre weigert gift van ‘Le Belge’

De stichting van Abbé Pierre, de Franse “vader der daklozen”, wil een gift van de vermoedelijke peetvader van de onderwereld van Marseille niet aannemen. Dat heeft de stichting bekend gemaakt.

Francis Vanverberghe, ook bekend als ‘Le Belge’, wilde Abbé Pierre zo’n 450.000 fr. geven voor hulp aan drugsverslaafden. De 83-jarige Franse priester had al eerder verklaard geen reden te zien het geld van “een misdadiger met een groot hart” te weigeren. Hij had daaraan toegevoegd, dat de stichting uiteindelijk over het aannemen van de gift zou besluiten.

Vanverberghe had het geld overigens op legale wijze verkregen: als schadevergoeding van de Franse staat, omdat en proces tegen hem niet binnen de voorgeschreven periode was afgerond.

‘Le Belge’ werd begin april vrijgesproken, nadat hij vier jaar in voorarrest had gezeten. Tegen hem was 15 jaar en een boete van ruim negen miljoen fr. geëist wegens heroïnesmokkel.

Bron » Gazet van Antwerpen

Speciale kamercommissie gaat Bende-onderzoek doorlichten

Er komt wellicht een speciale kamercommissie die het onderzoek naar de Bende van Nijvel gaat doorlichten. De partijen bereiden tegen het einde van de week een concreet voorstel ter zake voor. De kamercommissie voor Justitie voelde gisteren de procureur-generaal van Bergen, Georges Demanet, aan de tand over zijn weigering om de twee professoren die belast waren met ‘het onderzoek van het onderzoek naar de Bende’ toegang te verschaffen tot het volledige Bende-dossier.

De kamercommissie voor Justitie bekritiseerde gisteren tijdens een onderhoud met de vijf procureurs-generaal over het strafrechtelijk beleid, de weigerachtige houding van procureur-generaal Georges Demanet van Bergen om de door minister De Clerck aangestelde professoren Verstraeten en Fijnaut volledig inzage te geven in het Bende-dossier. Demanets optreden deed het ‘onderzoek van het onderzoek naar de Bende’ van de professoren mislukken.

De procureur-generaal verdedigde gisteren zijn optreden en stelde dat een volledig inzagerecht de scheiding van de machten en het geheim van het onderzoek in het gedrang zouden hebben gebracht. De documenten die niet werden vrijgegeven waren volgens Demanet interne stukken en politiedocumenten die niet relevant waren voor het onderzoek van de professoren, maar die wel vertrouwelijke informatie bevatten zoals de financiële toestand van de slachtoffers.

Demanet meende dat deze documenten niet door derden mocht worden ingekeken, zoniet hoefde het parket niet meer te rekenen op de medewerking van de politiediensten. De Bergense magistraat verklaarde wel voorstander te zijn van ‘doorzichtigheid in het dossier’. Tony van Parys (CVP) zei te moeten glimlachen met de ‘wil tot doorzichtigheid’ van Demanet en vroeg waarom de gerechtelijke macht zelf geen initiatief genomen had om het onderzoek naar de Bende door te lichten.

Op de vraag waarom het onderzoek naar de Bende naar Charleroi werd overgeheveld speelde Demanet de bal terug naar het parlement: één van de conclusies van de zogenaamde Bendecommissie was dat er teveel onderzoeksrechters met het dossier bezig waren. Bovendien besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Gent de onderzoeksrechter van Dendermonde van het onderzoek te ontlasten. ‘Wij waren geen vragende partij om het onderzoek te ontvangen, gezien de enorme belasting dat dit met zich mee zou brengen’, zo voegde hij eraan toe.

Renaat Landuyt (SP) stelde gisteren vast dat er geen andere mogelijkheid overblijft dan een parlementaire onderzoekscommissie op te richten die zelf het onderzoek naar de bende van Nijvel zal doorlichten. De grote partijen werken hierover tegen het einde van de week concrete voorstellen uit.

Cel-Cools

De procureur-generaal van Luik, Léon Giet, ontkende gisteren dat de ontmanteling wordt overwogen van de onderzoekscel die de moord op de PS-voorman André Cools tracht op te lossen.

De afgelopen dagen ging het gerucht dat de bevoegde magistraat in het Luikse Hof van Beroep deze stap overwoog omdat de onderzoekscel te weinig vorderingen boekte in vergelijking met de mensen en de middelen die ter beschikking werden gesteld.

Bron » De Tijd

Francis le Belge steunt Emmaüs

Francis Vanverberghe, alias Francis le Belge en ook wel de laatste grote misdaadbaas van Marseille genoemd, heeft 85.000 Franse frank (ruim een half miljoen Belgische frank) overgemaakt aan de Emmaüsstichting, heeft zijn advocaat bekend gemaakt.

Francis le Belge had het geld enkele weken geleden ontvangen als schadevergoeding in een proces dat hij tegen de Franse staat had aangespannen. Het Europese hof van justitie had beslist dat de ‘peetvader’ te lang door de Franse justitie in voorarrest was gehouden.

Vanverberghe was in 1988 tot 4,5 jaar cel veroordeeld wegens vermeende betrokkenheid bij een heroïnetransport tussen Spanje en de Verenigde Staten. Begin april had de correctionele rechtbank in Marseille al bepaald dat er niet genoeg bewijzen waren en dat het onderzoek niet zuiver was verlopen.

Bron » Gazet van Antwerpen

FN-voorzitter Daniel Féret stapt op

Daniel Féret, de voorzitter en stichter van de Franstalige extreem-rechtse partij Front Nationale, stapt op. De reden van Férets ontslag is onduidelijk. Naar eigen zeggen wil hij zich meer gaan toeleggen op zijn mandaat als Europarlementslid, nu zijn partij haar eerste groeipijnen voorbij is.

Volgens andere bronnen in de partij is de dokter-politicus onder druk gezet om opzij te treden. De nieuwe partijvoorzitter wordt op 4 mei aangeduid door het partijbureau. Er zijn twee kandidaten: Georges Matagne (70) en Juan Lemmens (33).

Bron » De Tijd

VU laakt houding gerecht in Bendedossier

De Volksunie vindt dat het gerecht geen misbruik mag maken van zijn onafhankelijkheid tegenover de politiek om de wantoestanden in eigen rangen toe te dekken. De partij verwijst daarmee naar het falend onderzoek naar de Bende van Nijvel.

De magistraten moeten hun conclusies onvoorwaardelijk kunnen trekken, zonder dat dit aanleiding mag geven tot ruilhandel. Maar in het falende Bende-onderzoek worden duidelijk stinkende potjes dicht gehouden, iets wat een democratie niet kan verdragen, aldus nog de partij.

Bron » De Tijd